Nieuws

Nieuws

Nieuwe statuten i.v.m FBZ

Door de ALV werd ingestemd met een kleine aanpassing van de Statuten, met het oog op de arbeidsrechtelijke belangenbehartiging die de FBZ (Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg) namens de VGVZ moet kunnen uitvoeren.
De FBZ is zeer actief en houdt leden van de aangesloten beroepsorganisaties ook rechtstreeks op de hoogte. Daartoe en -uitsluitend voor dit doel- verstrekt de VGVZ ook mailadressen van leden aan de FBZ.

27 juni, 2016|

# vgvz

Tijdens ALV en symposium werd meermalen opgemerkt dat wij meer van ons zouden moeten laten horen via sociale media. Een aantal collega’s is daar wel al zeer actief op. Daarom:
Voor de twitteraars onder de leden: als je twittert over geestelijke verzorging of over je werk, gebruik dan altijd #vgvz in je tweet.
Voor de niet-twitteraars onder de leden: met Google-zoekopdracht “twitter #vgvz” kun je zien wat er zoal wordt getwitterd vanuit en over de VGVZ. Binnen twitter is “vgvz” voldoende als zoekopdracht. @rmlsmeets is nog te raadplegen voor de tweets van de laatste jaren.

27 juni, 2016|

Voorzitter Simon Evers verkozen tot internationaal coördinator van het ENHCC

Simon Evers, voorzitter van de VGVZ, is voor een termijn van vier jaar unaniem verkozen tot internationaal coördinator van de European Network of Health Care Chaplaincy (www.enhcc.eu). Dit gebeurde op zondag 5 juni j.l, tijdens de 14e consultatie van de ENHCC in Debrecen (Hongarije). Hij volgt Anne Vandenhoeck op, professor praktische theologie in Leuven, die sinds 2010 de coördinator was.
De VGVZ heeft in de personen van Ton Hanrath en Roel Hekking mede aan de basis gestaan van dit Europees Netwerk dat sinds 1990 actief is. Het netwerk bestaat uit zo’n 25 kerken, professionele verenigingen en geloofsgroepen uit 20 landen met professioneel werkende geestelijk verzorgers in de zorg. Tweejaarlijks is er een internationale consultatie. De volgende consultatie vindt plaats in 2018 te Leuven (België).
Het bestuur van de VGVZ heeft de kandidatuur van Simon Evers van harte ondersteund.
Simon Evers wordt in zijn taak bijgestaan door een centrale commissie met zeven collega’s uit België, Estland, Griekenland, Cyprus, Engeland, Finland en Hongarije.

5 juni, 2016|

NVPO-deskundigenbestand open voor geestelijk verzorgers

De Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) heeft in maart 2013 een deskundigenbestand gelanceerd: http://www.nvpo.nl/deskundigenbestand/doorzoeken/. In dit landelijke bestand zijn zorgverleners opgenomen die gespecialiseerd en gekwalificeerd zijn in de psychologische behandeling en psychosociale begeleiding van mensen met kanker en hun naasten. Door de postcode in te voeren kunnen verwijzers en kankerpatiënten zoeken naar deskundige psychologische zorg in de regio. SKGV-geregistreerde geestelijk verzorgers werkzaam in de oncologie kunnen zich vanaf heden in het bestand inschrijven.

Voor meer informatie bekijkt u het persbericht.
oktober 2014

6 oktober, 2014|