De mogelijke vormen van lidmaatschap op een rij:

Regulier lid
Voldoet aan alle criteria (minimaal 8 uur werk + erkende opleiding op Ma-niveau + zending/machtiging)
Heeft stemrecht – TGV – nieuwsbrieven – advies van stafbureau – kortingen
 € 350
Aspirant-lid
Werkt wel minimaal 8 uur als geestelijk verzorger, maar voldoet nog niet aan criterium van opleiding en/of zending/machtiging
Heeft geen stemrecht – TGV – nieuwsbrieven – advies van stafbureau – kortingen- maximale duur 5 jaar
€ 350
Werkzoekend / belangstellend lid
Heeft wel opleiding afgerond, maar nog geen 8 uur betaald werk als geestelijk verzorger.
Geen stemrecht – TGV – nieuwsbrieven – advies van stafbureau – kortingen- maximale duur 5 jaar
€ 112,50
Student-lid
Studeert aan erkende opleiding tot geestelijk verzorger, en werkt nog niet als geestelijk verzorger
Geen stemrecht – TGV – nieuwsbrieven – advies van stafbureau – kortingen
€ 39,50
Emeritus-lid
Bij pensionering, aansluitend op het gewone lidmaatschap.
Geen stemrecht – TGV – nieuwsbrieven – kortingen
€ 112,50
Buitengewoon-lid
Zij die niet werkzaam zijn als geestelijk verzorger maar wel een belang hebben bij het lidmaatschap van de vereniging, of bij wier lidmaatschap de vereniging belang heeft, kunnen door het bestuur toegelaten worden als lid van de vereniging op buitengewone gronden.