De mogelijke vormen van lidmaatschap op een rij:

Regulier lid
Voldoet aan alle criteria (minimaal 8 uur werk + erkende opleiding op Ma-niveau + zending/machtiging)
Heeft stemrecht – TGV – nieuwsbrieven – advies van stafbureau – kortingen
 € 350
Aspirant-lid
Werkt wel minimaal 8 uur als geestelijk verzorger, maar voldoet nog niet aan criterium van opleiding en/of zending/machtiging
Heeft geen stemrecht – TGV – nieuwsbrieven – advies van stafbureau – kortingen- maximale duur 5 jaar
€ 350
Werkzoekend / belangstellend lid
Heeft wel opleiding afgerond, maar nog geen 8 uur betaald werk als geestelijk verzorger.
Geen stemrecht – TGV – nieuwsbrieven – advies van stafbureau – kortingen- maximale duur 5 jaar
€ 112,50
Student-lid
Studeert aan erkende opleiding tot geestelijk verzorger, en werkt nog niet als geestelijk verzorger
Geen stemrecht – TGV – nieuwsbrieven – advies van stafbureau – kortingen
€ 39,50
Emeritus-lid
Bij pensionering, aansluitend op het gewone lidmaatschap.
Geen stemrecht – TGV – nieuwsbrieven – kortingen
€ 112,50