De contributie voor het lidmaatschap van de VGVZ bedraagt € 350 per kalenderjaar. U gaat contributie betalen vanaf het kwartaal dat u lid wordt.

Wordt U lid tussen:
1 jan-31 maart: u betaalt voor het hele jaar
1 april- 30 juni: 3 kwartalen
1 juli – 30 september: 2 kwartalen / half jaar
1 oktober – 31 december: 1 kwartaal.

Kijk in uw cao na of u recht heeft op een (gedeeltelijke) vergoeding van de lidmaatschapskosten van een beroepsvereniging, en vraag bij uw afdeling P&O wat eventuele aanvullende arbeidsvoorwaardenregelingen zijn binnen uw instelling.

Voor geestelijk verzorgers met een kleine aanstelling (16 uur of minder) is er de mogelijkheid om na betaling van de contributienota een reductie van € 100 (dat is 28%) aan te vragen bij de VGVZ. Als de werkgever 50% van de totale contributie bijdraagt, betaalt iemand met een kleine aanstelling dus nog geen 22% van de totale contributie. U vraagt het aan met het Reductie aanvraagformulier 2024.

Het lidmaatschap voor werkzoekenden (die minder dan 8 uur per week betaald werk hebben als geestelijk verzorger) kost slechts € 112,50 per jaar, en het student-lidmaatschap kost € 39,50 per jaar.