Doel

Geestelijk verzorgers werkzaam in de thuissituatie zijn verenigd in dit werkveld. Geestelijke verzorging thuis (voorheen ‘eerste lijn’) bestaat, simpel gezegd, uit geestelijk verzorgers met een eigen praktijk of werkzaam voor een Centrum voor Levensvragen of voor de extramurale afdeling van een instelling of als freelancer. Zij werken in de lokale omgeving met mensen en hun naasten en lokale organisaties.

Geestelijk verzorgers in de thuissituatie richten zich bijvoorbeeld op mensen die thuis wonen en op professionals van de organisaties die mensen thuis begeleiden. Dit kan zijn in de zorg en het sociaal domein, denk daarbij aan samenwerking met huisartsen en thuis- en mantelzorg, met vrijwilligers of andere doelgroepen in de regio/gemeente/wijk/buurt.

We zijn een relatief nieuw werkveld, waarin onderling contact en het delen van kennis en kunde belangrijk zijn voor verdere professionalisering.
In onze meerjarenvisie en beleidsplan hebben we omschreven waar we ons de komende 3 jaar voor inzetten. Meerjarenvisie en beleidsplan

Aankondiging kenniscafé

Op vrijdag 6 november 2020 van 15.30-17.30 uur vindt het jaarlijkse kenniscafé plaats via Zoom.  Meer informatie over de inhoud van het programma en hoe je je kunt aanmelden vind je hier

Klik hier voor het verslag van het kenniscafé dat op 6 november plaats heeft gevonden.

Starterschecklist

Om startende geestelijk verzorgers in de thuissituatie op weg te helpen is er een Starterschecklist gemaakt. Hierin zijn aandachtspunten opgenomen waaraan je moet denken wil je deze stap gaan maken. Natuurlijk is het document ook handig voor geestelijk verzorgers die al langer in de thuissituatie aan het werk zijn.
Ook het overzicht van veel gestelde vragen (bijvoorbeeld over subsidiemogelijkheden voor geestelijke verzorging in de thuissituatie) kan een handig overzicht bieden aan startende geestelijk verzorgers.

Kenniscafé Toekomst landelijke structuur

Op vrijdag 1 november 2019 zijn we met bijna 50 mensen rondom het thema Toekomstige landelijke structuur in Amersfoort bij elkaar geweest. Robert Koorneef heeft ons bijgepraat over de laatste stand van zaken rondom de subsidie Geestelijke verzorging in de thuissituatie en de gedachten over de toekomstige financiering. Geert van der Velde (projectleider in de regio Groningen en Drenthe-Steenwijkerland) nam ons mee in het schuren van leefwereld en systeemwereld en hoe de geestelijke verzorging zich daar toe verhoudt. Aansluitend zijn we per regio uiteengegaan en hebben we gediscussieerd over een viertal stellingen. Meer weten? Lees de bijgevoegde documenten.

Kort verslag van de middag en de besproken stellingen
Presentatie van Robert Koorneef
Presentatie van Geert van der Velde: powerpoint en tekst
Presentatie van onderzoek Radbouw Honors Academy

Leden werkveldraad

Voorzitter: Maurice van der Put (2014)
Communicatie extern

Secretaris: Liesbeth ter Elst (2015)
Communicatie intern
E-mail: gvthuis@vgvz.nl

Charlotte Molenaar (2016)
Algemeen lid

Karin Seijdell (2019)
Beroepsprofilering & Zichtbaarheid

Godelieve van Liebergen (2020)
Algemeen lid

Vacant: algemeen lid

Vacant: algemeen lid

Zet jij je graag in voor de beroepsgroep van geestelijk verzorgers in de thuissituatie?
Neem dan contact met ons op over een projectmatige of structurele bijdrage.

We zoeken ook nog regio-aanspreekpunten!

Regioaanspreekpunten

Er zijn regio’s / netwerken gevormd met het doel om uit te wisselen en elkaar te ondersteunen in bijvoorbeeld het ontwikkelen van initiatieven. Er is accreditatie voor bijeenkomsten te regelen bij het SKGV.

Het aanspreekpunt is binnen zijn/haar regio beschikbaar voor vragen over het werken in de thuissituatie, hij/zij roept drie keer per jaar alle gv-ers in de regio bij elkaar voor kennismaking en uitwisseling van ervaringen. De samenwerking tussen en met gv-ers en eventueel andere partijen moeten gv-ers zelf regelen. Hier vind je een handleiding als je regioaanspreekpunt wilt worden of bent.

Handige documenten en links

In de pers

Klik hier voor berichten over het werkveld GV Thuis in de pers.