Geestelijke verzorging thuis

Geestelijke verzorging thuis2024-02-05T16:38:50+01:00

Doel

Geestelijk verzorgers werkzaam in de thuissituatie zijn verenigd in dit werkveld. Geestelijke verzorging thuis (voorheen ‘eerste lijn’) bestaat, simpel gezegd, uit geestelijk verzorgers met een eigen praktijk of werkzaam voor een Centrum voor Levensvragen of voor de extramurale afdeling van een instelling of als freelancer. Zij werken in de lokale omgeving met mensen en hun naasten en lokale organisaties.

Geestelijk verzorgers in de thuissituatie richten zich bijvoorbeeld op mensen die thuis wonen en op professionals van de organisaties die mensen thuis begeleiden. Dit kan zijn in de zorg en het sociaal domein, denk daarbij aan samenwerking met huisartsen en thuis- en mantelzorg, met vrijwilligers of andere doelgroepen in de regio/gemeente/wijk/buurt.

We zijn een relatief nieuw werkveld, waarin onderling contact en het delen van kennis en kunde belangrijk zijn voor verdere professionalisering.
In onze meerjarenvisie en beleidsplan hebben we omschreven waar we ons de komende 3 jaar voor inzetten. Meerjarenvisie en beleidsplan.

De activiteiten van de Werkveldraad

De werkveldraad Geestelijke Verzorging Thuis concentreert zich in 2021 en 2022 op drie hoofdzaken, namelijk:

1 Het ontwikkelen van de regioaanspreekpunten die de binding onderhouden met de geestelijk verzorgers die in hun regio werkzaam zijn.

2 Het verzorgen van het jaarlijkse kenniscafé.

3. Versterken van de werkveldraad, door aantrekken van nieuwe leden.

Daarnaast blijft de werkveldraad binnen de VGVZ aanspreekpunt voor zowel bestuur, stafbureau en voor de leden die in het werkveld thuis werkzaam zijn voor vragen en advies inzake Geestelijke Verzorging Thuis. Zo zijn we betrokken bij de ontwikkeling van een landelijk registratieformulier.

Godelieve van Liebergen kan worden benaderd als het gaat over de regioaanspreekpunten en geestelijk verzorgers thuis. Zij beheert ook de mailbox van geestelijke verzorging thuis.

Maurice van der Put houdt zich bezig met de externe contacten. We verwachten het komend jaar het contact met de basis middels de regioaanspreekpunten te versterken. We willen die regio’s die nog geen regioaanspreekpunt hebben stimuleren om iemand in hun midden aan te wijzen en de contactgegevens door te geven aan Godelieve.

Voorzitter: Maurice van der Put (2014)
Communicatie extern
T: 0621597724

Godelieve van Liebergen (2020)
Algemeen lid

Beroepsprofilering & Zichtbaarheid

Secretaris: Vacature
Communicatie intern
E-mail: gvthuis@vgvz.nl

Algemeen lid: Vacature

Er zijn op dit moment drie vacatures in de werkveldraad.
Heb je interesse? Mail of bel dan even voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking.

Zet jij je graag in voor de beroepsgroep van geestelijk verzorgers in de thuissituatie?
Neem dan contact met ons op over een projectmatige of structurele bijdrage.
We zoeken ook nog regio-aanspreekpunten!

Projectupdates Geestelijke Verzorging Thuis

Elke twee maanden zal er een nieuwsbrief verschijnen over alle activiteiten op het gebied van communicatie, onderzoek, onderwijs, Netwerken en Centra voor Levensvragen.

Hier vind je de projectupdate van november 2020.

Hier vind je de projectupdate van januari 2021.

Hier vind je de projectupdate van november 2021.

Publieksversie onderwijsplan ‘Zingeving in zorg en sociaal domein’

Hier vind je de publieksversie van het onderwijsplan ‘Zingeving in zorg en sociaal domein’, met waardevolle informatie voor alle geestelijk verzorgers die betrokken zijn bij het geven van scholing.

Geestelijke verzorging thuis – FAQ’s

Sinds begin 2019 zijn steeds meer geestelijk verzorgers actief in de thuissituatie, via de Netwerken Palliatieve Zorg en de Centra voor Levensvragen, die op veel plekken worden vormgegeven. Gaandeweg blijkt dit veel vragen op te leveren. De meest gestelde vragen staan nu online. Deze zijn thematisch gerangschikt. Zo vind je er antwoord op vragen rondom de opstart van een Centrum voor Levensvragen, de kwaliteitseisen waar geestelijk verzorgers in de eerste lijn aan moeten voldoen, informatie over financiering, bij-en nascholing voor professionals en vrijwilligers door geestelijk verzorgers, en nog een aantal andere thema’s.

Gaandeweg zal deze pagina worden aangevuld met nieuwe veel gestelde vragen. Mocht je zelf een vraag hebben die niet beantwoord wordt, dan kun je contact opnemen met de projectleider.

In de pers

December 2020: Artikel in KBO-PCOB magazine

In het decembernummer van het KBO-PCOB magazine staat het artikel ‘ een waardevol gesprek’ over geestelijke verzorging thuis.

November 2020: Artikel op beteroud.nl

Geestelijk verzorger en sociaal werkers samen tegen eenzaamheid. Laagdrempelig contact helpt tegen eenzaamheid. Sociaal Werk Nederland en Agora werken samen bij het project Geestelijke Verzorging Thuis. Dankzij geestelijk verzorgers biedt sociaal werk ouderen betere ondersteuning bij levensvragen. Bijvoorbeeld bij wmo radar in Rotterdam. Lees hier het hele artikel op Beteroud.nl

Verslag kenniscafé

Op vrijdag 6 november 2020 heeft het jaarlijkse kenniscafé plaatsgevonden via Zoom. Klik hier voor het verslag van het kenniscafé dat toen heeft plaatsgevonden.

Starterschecklist

Om startende geestelijk verzorgers in de thuissituatie op weg te helpen is er een Starterschecklist gemaakt. Hierin zijn aandachtspunten opgenomen waaraan je moet denken wil je deze stap gaan maken. Natuurlijk is het document ook handig voor geestelijk verzorgers die al langer in de thuissituatie aan het werk zijn.
Ook het overzicht van veel gestelde vragen (bijvoorbeeld over subsidiemogelijkheden voor geestelijke verzorging in de thuissituatie) kan een handig overzicht bieden aan startende geestelijk verzorgers.

Regioaanspreekpunten

Er zijn regio’s / netwerken gevormd met het doel om uit te wisselen en elkaar te ondersteunen in bijvoorbeeld het ontwikkelen van initiatieven. Er is accreditatie voor bijeenkomsten te regelen bij het SKGV.

Het aanspreekpunt is binnen zijn/haar regio beschikbaar voor vragen over het werken in de thuissituatie, hij/zij roept drie keer per jaar alle gv-ers in de regio bij elkaar voor kennismaking en uitwisseling van ervaringen. De samenwerking tussen en met gv-ers en eventueel andere partijen moeten gv-ers zelf regelen. Hier vind je een handleiding als je regioaanspreekpunt wilt worden of bent.

Handige documenten en links

Ga naar de bovenkant