Aanmelden

Hieronder vindt u een digitaal aanmeldingsformulier. U kunt binnen uiterlijk twee weken bericht verwachten over de afhandeling van uw aanmelding.
Bij opname in het ledenbestand ontvangt u een informatieset met onder meer de statuten en huishoudelijk reglement, de beroepsstandaard en het laatste nummer van TGV.

Voor studenten is er een apart aanmeldingsformulier. Klik hier als u zich als student wilt aanmelden.

(* = verplicht veld)

Alle wijzigingen in uw gegevens (privé of werkgever) graag schriftelijk doorgeven aan het email adres: ledenadministratie@vgvz.nl.
De VGVZ gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens. Hier vindt u het privacy-reglement.

Beëindigen van het lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap opzeggen per einde van het lopende kalenderjaar. Opzeggen van het lidmaatschap dient u schriftelijk of per email aan de ledenadministratie, door te geven vóór 1 december van het lopende jaar.
In principe bent u bij opzegging van het lidmaatschap contributie verschuldigd voor het gehele lopende jaar. Tussentijdse opzegging kan alleen in bepaalde gevallen, als u bijvoorbeeld niet langer als geestelijk verzorger werkzaam bent. Uw opzegging wordt dan verwerkt met ingang van het volgende kwartaal. Geef bij uw opzegging altijd duidelijk de reden aan.