Welkom op de website van het werkveld ‘mensen met een beperking’. Het gonst van nieuwe aandacht voor zingeving en spiritualiteit en graag doen we daar vanuit dit werkveld aan mee. Als werkveldraad hopen we dat deze plek samen met de linked-in-pagina een verbinding vormt tussen mensen die als geestelijk verzorger werken met mensen met een beperking. We hebben er bewust voor gekozen om te spreken over ‘werkveld mensen met een beperking’, omdat we beseffen dat we zelf ook onze beperkingen hebben. Daarom is het juist zo belangrijk om elkaar als collega’s te ontmoeten en aan te vullen.

Save the date!

Op 15 mei 2020 zal een symposium voor geestelijk verzorgers die werken met mensen met een verstandelijke beperking plaatsvinden: ‘Voorbij aan Onzichtbaarheid, Ongelijkwaardigheid en Onmacht’. Klik hier voor meer informatie..

Doelgroep

De werkveldraad bestaat nu uit vijf personen: Hub van den Bosch, Henny Groote Schaarsberg, Annet Smal, Anouk Helmich en Elske Cazemier. Als werkveldraad gaan we van ons laten horen, maar meer nog willen we graag horen, zien en voelen wat er in het werkveld leeft. We hopen met elkaar en voor elkaar bronnen van creativiteit en inspiratie aan te boren. We zijn een platform, willen mensen met elkaar verbinden en de mogelijkheid bieden om uit te wisselen, best practices te delen en van elkaar te leren. We willen nieuwe initiatieven nemen en nieuwe projecten stimuleren. En we zullen eens in de twee jaar alle werkveldcollega’s uitnodigen voor een symposium.

Daarnaast gaan we contacten opbouwen met anderen rondom dit werkveld, zoals Reliëf, de wetenschap, het onderwijs aan nieuwe collega’s, het Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging, internationale initiatieven, Disability Studies, Stichting Presentie, levensbeschouwelijke gemeenschappen, Zinderend Nu, vertegenwoordigers van cliënten en groeperingen die zich inzetten voor empowerment en deelname van cliënten aan de samenleving, zoals LFB Onderling Sterk, ouderverenigingen en MEE en Coalitie voor Inclusie. Ook contact met de branchevereniging VGN en betrokkenheid bij de invulling van het kwaliteitskader lijkt ons van belang.

Graag staan we stil bij belangrijke thema’s of casuïstiek in ons werkveld, bij actuele literatuur en bij de invulling van de beroepsstandaard voor onze doelgroep. Ook lijkt het ons van belang om weer een zichtbaar specialisme te worden in het Handboek Geestelijke Verzorging.

En bij dit alles hopen we op veel impulsen en feedback van en samenwerking met collega’s geestelijk verzorgers, maar ook met anderen die in dit werkveld werkzaam zijn.

Regioberaden

Er zijn 4 regioberaden voor geestelijk verzorgers voor mensen met een beperking:

Regio Brabant en Zeeland,

Regio Limburg

Regio Noord- en Zuid-Holland

Regio Noord-, Oost-, en Midden- Nederland

Graag houden we als werkveldraad feeling met wat in de regio’s gebeurt. Ook de regioberaden zijn broedplaatsen voor inspiratie, voor het delen van kennis en good practices, en voor deskundigheidsbevordering en professionalisering.

Projectgroep

Het is mogelijk om nieuwe projectgroepen te vormen. Een dergelijke projectgroep heeft tot taak expertise te verzamelen, nieuwe producten te ontwikkelen, vraagbaak te zijn voor collega’s en kennis te delen (bij voorbeeld op een landelijk symposium).

 

Website en Linked-In

Verder willen we op de website en via Linked-In verwijzen naar of attenderen op wetenswaardige en interessante boeken, essays, documenten en ervaringen die van belang kunnen zijn. Zo wordt iedereen uitgenodigd om af en toe de website te bezoeken opdat het ook een interactieve website wordt die het bekijken de moeite waard maakt.

Wie op de hoogte wil blijven van de actualiteit kan zich aanmelden bij de Linked-In pagina ‘Mensen met een beperking’.

Secretaris werkveldraad

Anouk Helmich.
Anouk.helmich@sheerenloo.nl

Publicaties

Ethiek ons een zorg !?

PowerPointpresentatie van de studiedag maart 2014.

Zin zien, zoeken en beleven (2013)

De commissie zingevingsanalyse heeft met succes de vernieuwde publicatie ‘Zin zien, zoeken en beleven’ zingevingsanalyse bij mensen met een verstandelijke beperking uitgegeven.
Deze brochure biedt een model waarmee zingeving van mensen met een verstandelijke beperking in woord en beeld gebracht wordt. Het model is ontworpen door en voor geestelijk verzorgers en is ook goed te gebruiken in samenwerking met andere zorgverleners, begeleiders en familieleden en verwanten. Het is een handvat om samen op zoek te gaan naar de zin in iemands leven om zo de ander beter te verstaan en daardoor ook beter te kunnen begeleiden en ondersteunen.
hier vindt u een pdf van de publicatie Zin zien, zoeken en beleven.
Het spel bij deze methode is inmiddels ook beschikbaar.

Werkdocument geestelijke verzorging in VG-zorg (jaartal?)

Klik hier.

 

De foto’s op deze pagina zijn van Hans Dornseiffen.