Welkom op de website van het werkveld ‘mensen met een beperking’. Het gonst van nieuwe aandacht voor zingeving en spiritualiteit en graag doen we daar vanuit dit werkveld aan mee. Als werkveldraad hopen we dat deze plek samen met de linked-in-pagina een verbinding vormt tussen mensen die als geestelijk verzorger werken met mensen met een beperking. We hebben er bewust voor gekozen om te spreken over ‘werkveld mensen met een beperking’, omdat we beseffen dat we zelf ook onze beperkingen hebben. Daarom is het juist zo belangrijk om elkaar als collega’s te ontmoeten en aan te vullen.

Symposium

Zodra het mogelijk is zal in 2022 een symposium voor geestelijk verzorgers die werken met mensen met een verstandelijke beperking plaatsvinden: ‘Voorbij aan Onzichtbaarheid, Ongelijkwaardigheid en Onmacht’. Klik hier voor meer informatie..

Raad en Daad

De werkveldraad bestaat nu uit vijf personen: Hub van den Bosch, Melissa Dales, Anouk Helmich en Annet Smal. We willen laten zien hoe divers en mooi het werk van geestelijk verzorgers met mensen met een beperking is. We hopen te inspireren, te verbinden, te delen en te ontvangen met de geestelijk verzorgers in het werkveld. De werkveldraad staat open voor nieuwe ideeën en sluit zich graag een bij mooie initiatieven uit het werkveld. Daarnaast is er de ambitie om eens in de twee jaar alle werkveldcollega’s uit te nodigen voor een symposium.

Verder hebben we oog voor andere organisaties rondom mensen met een beperking. Er zijn onder andere contacten met Reliëf, de wetenschap, het onderwijs aan nieuwe collega’s, het Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging, internationale initiatieven, Disability Studies, Stichting Presentie, levensbeschouwelijke gemeenschappen, Zinderend Nu, vertegenwoordigers van cliënten en groeperingen die zich inzetten voor empowerment en deelname van cliënten aan de samenleving, zoals LFB Onderling Sterk, ouderverenigingen en MEE en Coalitie voor Inclusie. Ook contact met de branchevereniging VGN en betrokkenheid bij de invulling van het kwaliteitskader heeft onze aandacht.

We laten ons graag inspireren door belangrijke thema’s of casuïstiek in ons werkveld en actuele literatuur. Ook spannen we ons in voor de invulling van de beroepsstandaard voor onze doelgroep en een plek als specialisme in het Handboek Geestelijke Verzorging.

Regioberaden

Er zijn 4 regioberaden voor geestelijk verzorgers voor mensen met een beperking:

Regio Brabant en Zeeland,

Regio Limburg – Contactpersoon uit de werkveldraad Hub van den Bosch

Regio Noord- en Zuid-Holland – contactpersoon uit de werkveldraad : Anouk Helmich

Regio Noord-, Oost-, en Midden- Nederland – contactpersoon uit de werkveldraad: Melissa Dales

Graag houden we als werkveldraad feeling met wat in de regio’s gebeurt. Ook de regioberaden zijn broedplaatsen voor inspiratie, voor het delen van kennis en good practices, en voor deskundigheidsbevordering en professionalisering.

Website en Linked-In

Verder willen we op de website en via Linked-In verwijzen naar of attenderen op wetenswaardige en interessante boeken, essays, documenten en ervaringen die van belang kunnen zijn. Zo wordt iedereen uitgenodigd om af en toe de website te bezoeken.

Wie op de hoogte wil blijven van de actualiteit kan zich aanmelden bij de Linked-In pagina ‘Mensen met een beperking’.

Secretaris werkveldraad

Anouk Helmich.
anouk.helmich@sheerenloo.nl

Publicaties

Ethiek ons een zorg !?

PowerPointpresentatie van de studiedag maart 2014.

Zin zien, zoeken en beleven (2013)

De commissie zingevingsanalyse heeft met succes de vernieuwde publicatie ‘Zin zien, zoeken en beleven’ zingevingsanalyse bij mensen met een verstandelijke beperking uitgegeven.
Deze brochure biedt een model waarmee zingeving van mensen met een verstandelijke beperking in woord en beeld gebracht wordt. Het model is ontworpen door en voor geestelijk verzorgers en is ook goed te gebruiken in samenwerking met andere zorgverleners, begeleiders en familieleden en verwanten. Het is een handvat om samen op zoek te gaan naar de zin in iemands leven om zo de ander beter te verstaan en daardoor ook beter te kunnen begeleiden en ondersteunen.
Hier vindt u een pdf van de publicatie Zin zien, zoeken en beleven.
Werkdocument geestelijke verzorging in VG-zorg: Klik hier.

De foto’s op deze pagina zijn van Hans Dornseiffen.