Doel

Het werkveld Jeugdzorg: het jongste en misschien ook wel het kleinste werkveld binnen de VGVZ.
In ons werk ontmoeten wij jongeren die uit huis geplaatst zijn of ambulant begeleid worden. Jongeren met gedragsproblemen, fysieke beperkingen en/of een licht verstandelijke beperking. Voor een deel zijn de jongeren vrijwillig uit huis geplaatst, voor een deel gaat het om een Onder Toezicht Stelling.
Daarnaast zijn wij betrokken bij de toerusting en begeleiding van de (pedagogisch) medewerkers, identiteits- en zingevingsvragen en het beleid en de kwaliteit van de zorg.

Organisatie

De leden van het werkveld ontmoeten elkaar twee keer per jaar. Ons werkveld kent ook een gastlidmaatschap.

Contactpersoon

Tjeerd van der Meer – geestelijk verzorger
e-mail: Meer.tcvander@jeugdhulpfriesland.nl
telefoon: 06 49 49 31 01

Publicaties

Morele jamsessies

Binnen Jeugdhulp Friesland is de ontwikkeling van de box voor morele jamsessies klaar. We hebben deze uitvoering gemaakt om moreel beraad te stimuleren. Als je geïnteresseerd bent kun je ‘m bestellen.
Tjeerd van der Meer.