Doel

Het doel van de sector is de belangen van de boeddhistisch geestelijk verzorgers in Nederland te behartigen en vanuit een boeddhistisch perspectief een bijdrage te leveren aan het beleid en de visie van de VGVZ. Ook willen wij vanuit de eigenheid van boeddhistische geestelijke verzorging bijdragen aan de professionele uitwisseling en verbinding tussen de verschillende sectoren van de VGVZ.

Organisatie

Februari 2016 was de oprichting van de boeddhistische sector binnen de VGVZ een feit. De boeddhistische sector is het verband van alle boeddhistisch geestelijk verzorgers die lid zijn van de VGVZ. Daarnaast nodigen wij leden van de VGVZ met affiniteit voor het boeddhisme uit zich ook te melden bij de boeddhistische sector van de VGVZ.

Activiteiten

Alle leden van de boeddhistische sector zullen per mail op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen en activiteiten binnen de sector. Dit zal concreet vorm krijgen door het organiseren van studiedagen, seminars  en informatieve bijeenkomsten.

Externe contacten

De boeddhistische sector onderhoudt momenteel contacten met de BZI (Boeddhistische Zendende Instantie) en via hen met de BUN (Boeddhistische Unie Nederland), de VU (Vrije Universiteit) Amsterdam (faculteit Godgeleerdheid), het Radboud Universitair Centrum voor Mindfulness en de DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen – Ministerie van Justitie & Veiligheid). Verder zijn er verkennende contacten met andere werkvelden.
Daarnaast willen wij (aspirant-) leden en belangstellenden ook graag attenderen op het bestaan van een boeddhistische variant van het Bachelor traject Religiewetenschappen en de Master Spiritual Care, alsmede de postacademische ambtsopleiding tot boeddhistisch geestelijk verzorger aan de VU.

Leden sectorraad

Voorzitter: Mw. A. (Alie) Rozendal MA
Secretaris: dhr P. (Paul) van Gogh, MA
Algemeen bestuurslid: dhr B. (Bart) van den Bosse, MA
Contact: boeddhistischesector@vgvz.nl

 Links