Werkveldraad Verpleeg-, verzorgingstehuizen/ hospicezorg

Doel

We hebben aandacht voor wat er leeft bij de geestelijk verzorgers in ons werkveld en willen verder brengen wat dat ons leert. Met het oog daarop willen we een verbinding vormen tussen de werkveldleden en het bestuur van de VGVZ.

Organisatie

Het werkveld is landelijk georganiseerd. Alle geestelijk verzorgers werkzaam in een verpleeg- of verzorgingshuis/ hospice die lid zijn van de VGVZ, zijn ook lid van dit werkveld VVT/HZ. Het werkveld is met ongeveer 550 aangesloten leden het grootste werkveld van de VGVZ.

Communicatie

Naar de leden van het werkveld: we communiceren via de VGVZ nieuwsbrief, per e-mail en via de website van de VGVZ. In de oneven jaren organiseren we een studiedag (symposium of kennis-café) en in de even jaren een studiemiddag. We denken erover na hoe collega’s elkaar nog op andere wijze kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld in de vorm van regionale ontmoetingen, open bijeenkomsten of bel-acties.

Naar andere werkvelden en het bestuur van de VGVZ:

Bart Niek van de Zedde maakt deel uit van het Coronateam van de VGVZ. Eva Kersbergen maakt deel uit van een overleg met collega’s uit verschillende werkvelden, te weten de EPD-werkgroep. Sommige leden van de raad maken deel uit van verschillende onderzoeksgroepen.

We willen onderzoeken of er een vorm van structureel overleg mogelijk is tussen afgevaardigden van alle werkveldenen (afgevaardigden van) het bestuur.

Naar buiten (PR-activiteiten):

als werkveldraadsleden onderhouden we contact met Agora, ActiZ, Stichting Presentie en Gezelschap Waardenwerk. Brecht Molenaar is betrokken bij het project Geestelijke Verzorging Thuis (de themagroep Onderwijs en Zingeving). We nemen verder incidenteel deel aan netwerkbijeenkomsten of andere overlegvormen waarin de deskundigheid van een geestelijk verzorger (in onze werksoort) gewenst is.

Het zingevingsdiscours

De komende tijd onderzoeken we het zingevingsdiscours zoals zich dat heeft ontwikkeld rondom de beroepsstandaard van 2015 en het project Geestelijke Verzorging Thuis. We willen bekijken in hoeverre geestelijk verzorgers in verpleeg- en verzorgingshuizen/ hospices zich hier feitelijk in herkennen. Om te beginnen zijn we hierover met elkaar in gesprek als leden van de werkveldraad, later willen we dit gesprek uitbreiden naar de leden van het werkveld.

Wij hebben je nodig

We zijn altijd geïnteresseerd in inbreng van onze collega’s, dus trek aan de bel wanneer je iets wilt voorleggen. We zien graag dat er vanuit collega’s in het land contact met ons gezocht en gevonden wordt, naast de beweging vanuit ons.

Verder hebben we op dit moment vijf leden in de werkveldraad, maar we kunnen nog wel enkele leden meer gebruiken. We vertegenwoordigen de grootste groep collega’s uit de VGVZ en hebben dus voldoende menskracht nodig.

Wil je meer informatie: neem dan contact op met Marjanne Lam: mlam@szr.nl, tel: 06-16191334. Of kom een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen. Wees welkom!

Leden werkveldraad

Marjanne Lam (contactpersoon, tevens kwaliteitszetel hospices)
St. Zorgcentra Rivierenland
Burg. Meslaan 49
4003 CA Tiel
Tel: 06-16191334
E-mail: mlam@szr.nl

Eva Kersbergen
AxionContinu – Utrecht Leidsche Rijn
Mr. J.M.M.Hamersstraat 51
3438 BV Nieuwegein
tel: 06-38117724
E-mail: ekersbergen@casema.nl

Brecht Molenaar
Evean Henriëtte Roland Holst
Kortvoort 100
1104 NB Amsterdam Zuidoost
Tel: 06-51593445
E-mail: info@brechtmolenaar.nl

Bart Niek van de Zedde
Cordaan, locatie De Die
Loenermark 900
1025 VR Amsterdam
Tel.: 06-14711687
E-mail: bvandezedde@cordaan.nl

Erik Groeneveld
PZC Dordrecht
Groen van Prinstererweg 38
3317 SP Dordrecht
Tel: 078 – 6528888 – M. 06 111 64819
E-mail: Erik.Groeneveld@pzcdordrecht.nl

Jabin Schilling
Thebe – Aeneas
Zaart 35
4819 ED Breda
Tel: 06-20476710
E-mail: jabin.schilling@thebe.nl

Publicaties

Visiedocument Kwaliteitsstandaard Levensvragen

De werkveldraad heeft een Visiedocument ontwikkeld over hoe geestelijk verzorgers uit de V&V sector met de Kwaliteitsstandaard Levensvragen aan het werk kunnen gaan (november 2016).

Presentatie van Sjaak Körver (09-12-2017)

Het afstudeeronderzoek van Brecht Molenaar over Beroepsstandaard 2015:

De foto’s op deze pagina zijn van Hans Dornseiffen.