Doel

De werkveldraad verpleeg- en verzorgingshuizen zorg behartigt het belang van geestelijke verzorging in deze instellingen.

Organisatie

Het werkveld is landelijk georganiseerd. Alle geestelijk verzorgers werkzaam in een verpleeg- of verzorgingshuis die lid zijn van de VGVZ, zijn ook lid van het werkveld verpleeg- en verzorgingshuis zorg. Momenteel kent het werkveld ruim 430 leden. Uit hun midden vormt een aantal leden de werkveldraad.

Activiteiten

De werkveldraad wil de komende jaren aan de volgende zaken werken:

 1. Professionalisering
  1. Een concept uitwerken van geestelijke verzorging voor verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Dit betekent een profielbeschrijving en positionering van de geestelijk verzorger in de ouderenzorg, somatiek en psychogeriatrie. Ook extramuralisering verdient hierbij aandacht.
  2. Scholing.
  3. Mentoraat en intercollegiale toetsing.
 2. Communicatie
  1. Naar de leden van het werkveld in de vorm van een nieuwsbrief per e-mail; via de website van de VGVZ; en inmiddels ook via Twitter.
  2. Naar het Algemeen Bestuur zorgen dat op de agenda blijft: HBO afgestudeerden; informatie naar management van stichtingen en instellingen; de kwaliteit van de verschillende opleidingen geestelijke verzorging.
  3. Naar buiten public relation activiteiten; contacten met Arcaris, Actiz, LOC, Stichting Alzheimer, etc.
 3. Studiedagen, met als doelstelling scholing en ontmoeting.
 4. Verzamelen en ontwikkelen van materialen ter ondersteuning van het werk van de geestelijk verzorger.

Leden werkveldraad

Voorzitter:  Dhr. drs. M. Wielhouwer
Opella
Galvanistraat 7, 6717 AE Ede
Postbus 677, 6720 GC Bennekom
Telefoon: 06 – 3332 1071
E-mail: mwielhouwer@Opella.nl

Secretaris: Mw. drs. E. Kersbergen
AxionContinu, locatie Ingelanden, De Componist
Louis Armstronglaan 800
3543 EB Utrecht
Telefoon: 030 – 686 7800
E-mail: ekersbergen@casema.nl

Mw. drs. Alice Bremmer
Brabantzorg locatie Nieuwehagen
Gervenstraat 2
5211 PD  ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073 – 548 1600
E-mail: alice.bremmer@brabantzorg.eu

Mw. drs. Madeleine Kievits
Vivent Hof van Hintham
Vincent van Goghlaan 1V
5246 GA  Hintham
Tel: 073 – 850 4274
E-mail: m.kievits@vivent.nl

Mw. drs. Marjanne Lam (kwaliteitszetel hospices)
St. Zorgcentra Rivierenland
Burg. Meslaan 49
4003 CA Tiel
Tel: 034-4671682
E-mail: mlam@szr.nl

Dhr. drs. Auke Poppen
attentenzorgenbehandeling Locaties: Regina Pacis & Kastanjehof
Adres: Velperweg 158
6824 MD  Arnhem
Telefoon: 026 – 3847 447
E-mail: A.Poppen@attentenzorgenbehandeling.nl

Mw. drs. Hanneke Keur
Stichting Evean Zorg
Telefoon: 06-42564126
E-mail: hkeur@evean.nl

Nieuws

Zie hiervoor steeds de nieuwsbrieven van de VGVZ, en volg ons op Twitter.

Publicaties

Visiedocument Kwaliteitsstandaard Levensvragen

De werkveldraad heeft een Visiedocument ontwikkeld over hoe geestelijk verzorgers uit de V&V sector met de Kwaliteitsstandaard Levensvragen aan het werk kunnen gaan (november 2016).

 

 

De foto’s op deze pagina zijn van Hans Dornseiffen.