Doel

De werkveldraad verpleeg- en verzorgingshuizen zorg behartigt het belang van geestelijke verzorging in deze instellingen.

Organisatie

Het werkveld is landelijk georganiseerd. Alle geestelijk verzorgers werkzaam in een verpleeg- of verzorgingshuis die lid zijn van de VGVZ, zijn ook lid van het werkveld verpleeg- en verzorgingshuis zorg. Momenteel kent het werkveld ruim 430 leden. Uit hun midden vormt een aantal leden de werkveldraad.

Activiteiten

De werkveldraad wil de komende jaren aan de volgende zaken werken:

 1. Professionalisering
  1. Een concept uitwerken van geestelijke verzorging voor verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Dit betekent een profielbeschrijving en positionering van de geestelijk verzorger in de ouderenzorg, somatiek en psychogeriatrie. Ook extramuralisering verdient hierbij aandacht.
  2. Scholing.
  3. Mentoraat en intercollegiale toetsing.
 2. Communicatie
  1. Naar de leden van het werkveld in de vorm van een nieuwsbrief per e-mail; via de website van de VGVZ; en inmiddels ook via Twitter.
  2. Naar het Algemeen Bestuur zorgen dat op de agenda blijft: HBO afgestudeerden; informatie naar management van stichtingen en instellingen; de kwaliteit van de verschillende opleidingen geestelijke verzorging.
  3. Naar buiten public relation activiteiten; contacten met Arcaris, Actiz, LOC, Stichting Alzheimer, etc.
 3. Studiedagen, met als doelstelling scholing en ontmoeting.
 4. Verzamelen en ontwikkelen van materialen ter ondersteuning van het werk van de geestelijk verzorger.

 

Wij hebben je nodig

Wij zoeken nieuwe leden voor de werkveldraad verpleeg – verzorgingshuizen. De afgelopen jaren hebben wij veel kunnen doen: symposia georganiseerd (de laatste was in oktober 2017: taal, echt ons ding?, maar denk ook aan ‘machteloos’ in 2015 en ‘sprakeloos’ in 2013). Omdat wij de kwaliteitsstandaard levensvragen voor het voetlicht wilden brengen, hebben wij in 2015 een kenniscafé georganiseerd en en visiestuk erover geschreven. Daarnaast werken wij samen met het stafbureau van de VGVZ en onderhouden wij contacten met organisaties m.b.t. ouderen en langdurige zorg. Wij denken mee en adviseren soms omtrent financiering en organisatie van geestelijke verzorging in ons werkveld. Verder werken wij samen met andere werkveldraden. Wij hebben ook onlangs nog het verslag van de enquête omtrent rapporteren/ registreren gepubliceerd.

Dit werk hebben wij kunnen doen omdat wij over (net) voldoende menskracht en enthousiaste werkveldraadsleden beschikten. Van de zeven raadsleden treden er nu drie raadsleden af. De achterblijvende ploeg kan met alle inspanning niet het netwerk onderhouden dat de afgelopen jaren is opgebouwd.

Daarom hebben wij jou nodig om dit werk voor te zetten, want er zijn veel ontwikkelingen die om onze aandacht vragen. We vertegenwoordigen ook de grootste groep collega’s uit de VGVZ en hebben dus voldoende menskracht in de werkveldraad nodig.

Wij vragen van jou:

 • Interesse en plezier in het meedenken met de boeiende ontwikkelingen in ons werkveld.
 • 5 keer per jaar deelnemen aan een werkveldraadvergadering van 2 uur op een centrale plaats in het land.
 • Afhankelijk van de mogelijkheden en met inschakeling van het werkveld taken uitvoeren, zoals symposiumvoorbereiding, inhoudelijke thema’s voorbereiden.
 • Incidenteel deelnemen aan netwerkbijeenkomsten of ander overleg waar de deskundigheid van de geestelijk verzorger gewenst is.

Wij bieden jou:

 • Inspirerende vergaderingen, waarbij je op hoogte blijft van actuele ontwikkelingen.
 • Kennis en informatie die je voor je eigen werk kunt gebruiken.
 • Vergoeding van reis- en overige kosten die je als lid van de werkveldraad maakt.

Je kunt de activiteiten voor de werkveldraad invoeren in het beroepsregister van de SKGV. In een aantal situaties is het ook mogelijk om (gedeeltelijk) deze activiteiten als onderdeel van je werk te doen.

Wil je meer informatie: neem dan contact op met Marjanne Lam: mlam@szr.nl, tel: 034-4671682.  Of kom een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen. Wees welkom.

Leden werkveldraad

Marjanne Lam ( tevens kwaliteitszetel hospices)
St. Zorgcentra Rivierenland
Burg. Meslaan 49
4003 CA Tiel
Tel: 034-4671682
E-mail: mlam@szr.nl

Thecla van Aart
Zorggroep Noorderbreedte
Leeuwarden
Tel: 06-10148552
E-mail: thecla.miedema@nb.nl

Bart Niek van de Zedde
Cordaan, locatie De Die
Loenermark 900
1025 VR Amsterdam
Tel: 06-14711687
E-mail: bvdzedde@cordaan.nl

Brecht molenaar
Evean
Info@brechtmolenaar.nl
Tel: 06-51593445

 

Nieuws

Zie hiervoor steeds de nieuwsbrieven van de VGVZ, en volg ons op Twitter.

Publicaties

Visiedocument Kwaliteitsstandaard Levensvragen

De werkveldraad heeft een Visiedocument ontwikkeld over hoe geestelijk verzorgers uit de V&V sector met de Kwaliteitsstandaard Levensvragen aan het werk kunnen gaan (november 2016).

Presentatie van Sjaak Körver (09-12-2017)

 

 

De foto’s op deze pagina zijn van Hans Dornseiffen.