Doel

De werkveldraad ziekenhuizen heeft 267 leden verdeeld over 167 ziekenhuizen. Daarvan zijn 45 leden werkzaam in een academisch ziekenhuis.

De werkveldraad ziekenhuizen is een vertegenwoordigend platform voor de leden. Ze is een schakelpunt voor initiatieven en verbindt mensen en ideeën aan elkaar.

Organisatie

De raad stimuleert de uitwisseling van ideeën en faciliteert middels ontmoeting en informatievoorziening. Ze bevordert interactiviteit, bijvoorbeeld in de vorm van “communities of practice”, tijdelijke netwerkgroepen rondom een bepaald thema. Er wordt gewerkt aan een toegankelijke database met initiatieven en actuele thema’s per ziekenhuis.

Activiteiten

Thema’s die spelen binnen het werkveld zijn momenteel:

  • verschillende manieren van vieren
  • differentiatie (teamleider, senior, junior)
  • rapporteren/registreren/EPD/HIX
  • scholing
  • ethiek/moreel beraad
  • palliatieve zorg
  • plek in de organisatie/formatie
  • intensieve zorg (IC/SEH)
  • gedenken (kinderen/dialyse/algemeen)

Leden werkveldraad

Adri Spelt
UMCG
050-3613883
E-mail a.spelt@umcg.nl

Annie Hasker
Isala
038-4244335
E-mail a.j.hasker@isala.nl

Martijn Rozing
IJsselland ziekenhuis
010-258 5250
Email mrozing@ysl.nl

Publicaties

werkconferentie De geestelijk verzorger in het palliatief consultatieteam
dinsdagmiddag 13 februari 2018

Klikt u hier voor de uitnodiging en het programma

Symposium werkveld ziekenhuizen 2015  ‘Zorgen voor verbinding’

Presentaties:

Sjaak Körver
Francesco Kortekaas
Nel Bartlema
Willem Blokland Pitch en workshop
Ria Pasterkamp
Anne Vandenhoeck

Teksten studiedag april 2013 Horen, zien en & schrijven

Symposium over de communicatie met andere zorgverleners over de contacten die je hebt met patiënten en het gebruik van het dossier daarbij.
Wat kun je als geestelijk verzorger met andere zorgverleners delen en hoe doe je dat?

– Dr. Anne Vandenhoeck. Klikt u hier voor de tekst en hier voor de powerpoint.
– Frans Bossink. Horen, zien en schrijven in het Spaarne Ziekenhuis. Klikt u hier voor de tekst en hier voor de powerpoint.
– Hans Evers. Klikt u Hier voor de powerpoint.
– Loes Berkhout. Integer en met Respect. Klikt u hier voor de tekst en hier voor de powerpoint.
– Maria Verkleij. Klikt u hier voor de powerpoint.
– Martin Walton. Klikt u hier voor de powerpoint.