Missie en doelstellingen

Als werkveldraad ziekenhuizen blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen in ons werkveld, onderhouden contact met het VGVZ-bestuur en zijn bereikbaar voor collega’s die behoefte hebben aan een klankbord.
Daarnaast organiseren we jaarlijks een moment voor collega’s om elkaar rond actuele thema’s te ontmoeten en ervaringen en deskundigheid met elkaar te delen. Op deze manier dragen we bij aan het leren van elkaar en het versterken van de onderlinge verbondenheid van geestelijk verzorgers in ziekenhuizen.

Onze doelstellingen:

 • Het bijhouden van de landelijke ontwikkelingen aangaande zingeving, levensvragen en geestelijke zorg in ziekenhuizen in het algemeen en geestelijke verzorging als beroep in ziekenhuizen in het bijzonder.
 • Het onderhouden van contact met het bestuur van de VGVZ over deze ontwikkelingen.
 • Het faciliteren van ontmoeting en uitwisseling onder geestelijk verzorgers werkzaam in ziekenhuizen. Onder het motto: leren doen we van en met elkaar.
 • Het fungeren als klankbord en eerste aanspreekpunt namens de VGVZ voor geestelijk verzorgers in ziekenhuizen.

Activiteiten

Thema’s die spelen binnen het werkveld zijn momenteel:

 • Interculturele communicatie/competentie
 • Integraal zorgakkoord
 • differentiatie (teamleider, senior, junior)
 • rapporteren/registreren/EPD/HIX
 • scholing
 • ethiek/moreel beraad
 • palliatieve zorg
 • plek in de organisatie/formatie
 • intensieve zorg (IC/SEH)
 • gedenken (kinderen/dialyse/algemeen)
 • verschillende manieren van vieren

Leden werkveldraad

Martijn Rozing (voorzitter)
IJsselland ziekenhuis
Tel. 010 25 85 250
Email mrozing@ysl.nl

Sandra Lem (secretaris)
Máxima MC
Tel. 040 88 89 582/ 06-23 532 065
E-mail sandra.lem@mmc.nl

Adri Spelt
UMCG
Tel. 050 36 13 883
E-mail a.spelt@umcg.nl

Marian Taalman
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, (met name ziekenhuis)
Tel. werk: 0115 67 74 14
Email m.taalman@zzv.nl

Rudi Kikkert
MCL
Tel. 058 28 66 295
Email rudi.kikkert@mcl.nl

Bram Oudenampsen
Amsterdam UMC
Tel. 020 44 43 475 (secretariaat)
Email b.b.oudenampsen@amsterdamumc.nl

Publicaties