Doel

De protestantse sector levert een bijdrage aan de verdergaande professionalisering van protestantse geestelijk verzorgers door het geven van voorlichting aan leden, het organiseren van conferenties en door betrokkenheid bij de verschillende commissies van de VGVZ

Organisatie

De sector is landelijk georganiseerd. De protestantse sector bestaat uit alle protestantse geestelijk verzorgers binnen de VGVZ. De sector telt op dit moment ca. 420 leden.

Activiteiten

Om de communicatie tussen de leden te bevorderen nodigen wij jullie uit om berichten, congressen, literatuur, interessante initiatieven, tips of meningen waar anderen wat aan zouden kunnen hebben, te mailen naar de secretaris. De site is de etalage van onze vereniging en wij hebben wat te bieden!

Studiefonds Stichting Aanpakken 

Het studiefonds Stichting Aanpakken richt zich op de protestantse studenten, predikanten, kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers.  

Subsidie wordt o.a. gegeven voor:  

  • het volgen van cursussen en trainingen (zoals de KPV, Kerk naar Buiten, Interimopleiding);  
  • een traject coaching, supervisie, geestelijke begeleiding e.d.;  
  • studiekosten (zoals het aanschaffen van literatuur voor de Master Predikantsopleiding of promotie-onderzoek);  
  • het uitgeven van proefschriften.  

Benieuwd wat de stichting mogelijk voor jou kan betekenen? Zie hier de website.

Externe contacten

De protestantse sector onderhoudt o.a. contacten met

  • Commissie Pastoraat in de gezondheidszorg van de PKN
  • Westfaalse Zustervereniging
  • PThU

Contact

Voorzitter
Theo de Zwart, T.de.Zwart@st-anna.nl
Tel werk: 040-2864092, mobiel: 06-33104010

Secretaris
Arend van Baarsen, arendvanbaarsen@gmail.com
Mobiel: 06-43222205

Leden
ds. Joanne Dekker – van Asselt, tel 0610135926 joanne.vanasselt@zellingen.nl
Christel Steenhart, tel 0626096732, csteenhart@dehaven.nu

Portefeuille Contact met de zustervereniging in Westfalen, Duitsland.

Jaarverslag 2022 via deze LINK

Studiedag “Ik ga dood, wat dan? Palliatieve zorg in levensbeschouwelijk perspectief

Op 11 oktober organiseert de protestestantse sectorraad, in samenwerking met de andere levensbeschouwelijke sectoren haar eerste gezamenlijke conferentie. Hier vind je het volledige programma en de aanmeldlink.

Duitstalige Tagung 2022

Al 25 jaar ontmoeten Duitse (Westfalen) en Nederlandse geestelijk verzorgers met een protestantse achtergrond elkaar om de twee jaar rondom thema’s binnen ons vakgebied – afwisselend in Nederland en Duitsland. Het meest recent in 2018 in Sauerland rond het thema ‘onmacht’. Deze bijeenkomst ervoeren de deelnemers als zeer waardevol.

Door corona kon de geplande Tagung in 2020 niet doorgaan. En ook het jaar daarop was een bijeenkomst nog niet mogelijk.

Maar op 20 en 21 oktober 2022 kunnen we elkaar weer ontmoeten in Barchem, Nederland. Deze keer rond het voor 2020 geplande thema: Schläft ein Lied in allen Dingen (Seelsorge in Resonanz). Door Corona heeft dit thema een extra bijzondere betekenis gekregen.

Bijdrage Protestantse sectorraad najaar 2019

Eigene van protestant zijn

We hebben twee vergaderingen dit najaar ingevuld door met elkaar te spreken over het eigene van het protestant zijn. Dit ook als voorbereiding op het Open Platform d.d. 11 november met als thema: ‘waartoe zijn we op aarde’. Middels het delen van een casus van de werkvloer zijn we op zoek gegaan naar kernwoorden in het werk als protestants geestelijk verzorger.

Een aantal kernbegrippen: schakel plaatselijke geloofsgemeenschap-bewoners in huis/ voorzien in rituelen van gebed, bijbellezing/gebeden/vermogen tot aansluiten bij de geloofstaal van de patiënt/ bejegenen van ieder als gelijke/ levenseinde ter sprake brengen in het licht van het geloof/ mensen doen thuisvoelen in de viering/ continuïteit waarborgen vanuit gezamenlijke traditie.

Feedback vanuit achterban

Feedback vanuit jullie, collega’s in het veld is van harte welkom!

Bij deze, met collegiale groet,

Theo de Zwart, T.de.Zwart@st-anna.nl
Arend van Baarsen, arendvanbaarsen@gmail.com
Joanne Dekker – van Asselt, joanne.vanasselt@zellingen.nl
Christel Steenhart, csteenhart@dehaven.nu