Doel

De protestantse sector levert een bijdrage aan de verdergaande professionalisering van protestantse geestelijk verzorgers door het geven van voorlichting aan leden, het organiseren van conferenties en door betrokkenheid bij de verschillende commissies van de VGVZ

Organisatie

De sector is landelijk georganiseerd. De protestantse sector bestaat uit alle protestantse geestelijk verzorgers binnen de VGVZ. De sector telt op dit moment ca. 420 leden.

Activiteiten

Om de communicatie tussen de leden te bevorderen nodigen wij jullie uit om berichten, congressen, literatuur, interessante initiatieven, tips of meningen waar anderen wat aan zouden kunnen hebben, te mailen naar de secretaris. De site is de etalage van onze vereniging en wij hebben wat te bieden!

Externe contacten

De protestantse sector onderhoudt o.a. contacten met

  • Commissie Pastoraat in de gezondheidszorg van de PKN
  • Westfaalse Zustervereniging
  • PThU

Contact

Voorzitter

Mw. drs. W. Uijtdewilligen
werkadres:
Groene Hart Ziekenhuis
Postbus 1098
2800 BB  Gouda
E-mail: ineke.uijtdewilligen@ghz.nl

Secretaris

Simone Visser
Geestelijk Verzorger
St. Antoniusziekenhuis locatie Nieuwegein
Postbus 2500
3430 EM Nieuwegein
telefoon werk: 088 – 320 7013
E-mail: s.visser@antoniusziekenhuis.nl

Leden:
Dhr. drs. M.V.R. Pfähler
Dhr. P.A.A. Nauta

Nieuws

Conferentie 31 oktober 2016

Op 31 oktober, hervormingsdag, organiseerde de Protestantse Sectorraad haar tweejaarlijkse conferentie: ‘Welke rituelen passen een protestant?’ In hoeverre ben je als geestelijk verzorger, afkomstig uit de protestantse traditie, vrij om een ritueel vorm te geven en uit te voeren, passend in de pastorale context van dat moment? Als geestelijk verzorger in een instelling, heb je als regel een welwillende houding ten aanzien van wensen van pastoranten. Zo vertelde een collega hoe hij een reeds overleden babietje ‘gedoopt’ heeft met regenwater, wat door ouders in de periode voorafgaand aan de geboorte opgevangen was in een kruik. Het regenwater symboliseerde de verbinding tussen hemel en aarde. Wat je al dan niet doet als pastor kan van essentiële betekenis zijn in het proces van verwerken.
– Professor Marcel Barnard, hoogleraar aan de PthU,zette uiteen hoe op dit moment gedacht wordt over rituelen in theorie en praktijk.
’s Middags gaven 4 workshopleiders een inkijkje in hoe zij rituelen inzetten op hun werkvloer:
• (rouw) rituelen op Abrona, organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, door Caroline Bezemer.
• Dementievriendelijke kerk,  Annemarie Roding.
• Rol van rituelen in het leger, Johan Trouwborst.
• Gebruik en betekenis van rituelen in end-of-life care in de (kinder-) kliniek: een multidisciplinaire verantwoordelijkheid, Nette Falkenburg.

Impressie contrastvloeistof, ontmoetingsdag 14 oktober 2015

Woensdag 14 oktober 2015 meldden zich 25 geestelijk verzorgers uit de Zorg met paspoort in de Frederik kazerne in Den Haag. De protestantse sectorraad organiseerde samen met de protestantse collega’s van Defensie op deze locatie een ontmoetingsdag voor geestelijk verzorgers uit de zorg en uit de krijgsmacht. In de ochtend kregen we een impressie van de Wereld van de Zorg gegeven door transferverpleegkundige Sophie. Vervolgens werden we ingeleid in de Wereld van de Krijgsmacht door marinier Niels. In beide introducties werd voelbaar dat het werken in deze werelden voortdurend raakt aan autonomie, aan wie de macht heeft, en dat onderlinge verbondenheid/community helpt om het werk in de krijgsmacht en in de zorg vol te houden. In de middag kwamen twee contrastrijke verhalen uit de praktijk van geestelijk verzorgers Simone Visser en Dick Pranger voorbij.
De begeleider van deze dag, Mechteld Jansen, rector van de PThU legde de vinger bij de theologie van de geestelijk verzorger. Als theoloog kun je hoop doen oplichten: ‘It could be otherwise, you could be otherwise’.
Namens het organiserend comité: Simone Visser

Publicaties

Beter werk maken van de kerkelijke zending van geestelijke verzorgers (in de zorg) binnen de protestantse kerk in Nederland

De definitieve nota (2016).
Het begeleidend schrijven vanuit de protestantse sectorraad.