Urgentie van onderzoek

Onderzoek naar (de effecten) van geestelijke verzorging staat nationaal en internationaal hoog op de agenda van beroepsverenigingen van geestelijk verzorgers. De aanwezigheid van geestelijke verzorging in de zorg, bij justitie, in de krijgsmacht en in de eerste lijn is niet meer vanzelfsprekend. Als beroepsgroep worden we meer aangesproken op de vraag wat onze specifieke bijdrage of meerwaarde is. De urgenties is des te groter naarmate de financiële druk toeneemt.

Lopend en afgesloten onderzoek

In dit deel van de Kennisbank VGVZ treft u informatie aan over – lopend en afgesloten – onderzoek naar geestelijke verzorging. Het accent ligt daarbij op onderzoek dat in Nederland en Vlaanderen wordt uitgevoerd.

Zelf onderzoek doen

Daarnaast is er informatie die nuttig kan zijn op het moment dat u zelf onderzoek uitvoert of wilt gaan opzetten.

Relevante (inter)nationale websites

U treft ook links aan naar websites die relevant zijn als het gaat om onderzoek naar het belang en het effect van levensbeschouwing, spiritualiteit en geestelijke verzorging.

Commissie Wetenschap

Ten slotte treft u ook informatie aan over de Commissie Wetenschap van de VGVZ.

Suggesties over onderzoek en Kennisbank

Hebt u informatie of suggesties over onderzoek of andere ideeën voor de Kennisbank, aarzelt u dan niet om dit door te geven via: kennisbank@vgvz.nl