Hieronder zijn declaratieformulieren te downloaden voor het declareren van kosten die gemaakt worden in verband met activiteiten voor de VGVZ.

Bij declaratie van reiskosten hoeven geen bewijsstukken te worden meegezonden, bij de declaratie van overige kosten wel.

Kosten worden vergoed als deze in de goedgekeurde begroting van de VGVZ zijn opgenomen. Neem in andere gevallen contact op met de penningmeester van de VGVZ via penningmeester@vgvz.nl.

Reiskosten VGVZ bijeenkomsten

Reiskosten VGVZ individueel

Overige kosten VGVZ bijeenkomsten

Overige kosten VGVZ individueel