Redactie

De redactie komt vijf keer per jaar bijeen, stelt dan het volgende nummer definitief samen en maakt een planning voor de daarna volgende nummers. Elk redactielid heeft een of meer rubrieken in haar/zijn portefeuille.

 • Sjaak Körver, hoofd- en eindredacteur, tgvhoofdredacteur@vgvz.nl
 • Erik van Halsema, redactiesecretaris, TGVredactiesecretaris@vgvz.nl
 • Eric Bras, Interviews
 • Netty van Haarlem, beeldredactie, de etalage
 • Gerjos Hengelaar, columns, boekrecensies, boekessay
 • Emma Schotveld, inspirerende praktijk, filmrecensies
 • Jamila Zacouri, inspirerende praktijk
 • Niels den Toom, theorie en onderzoek
 • Caroliene van Waveren Hogervorst, theorie en onderzoek

Redactieraad

De redactieraad vergadert een keer per jaar samen met de redactie, vooral om over de grote lijnen van TGV na te denken (doel, opzet, vormgeving)

 • Thijs Tromp, directeur Reliëf
 • Hans Scheper, hoofd humanistische geestelijke verzorging bij justitie
 • Lydia Vroegindeweij, uitgever en theoloog
 • Hetty Zock, bijzonder hoogleraar levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid met bijzondere aandacht voor het domein van de geestelijke verzorging