Redactie

De redactie komt zesmaal per jaar bijeen, stelt dan het komende nummer samen en maakt een planning voor de volgende nummers. Elk redactielid is verantwoordelijk voor een of meer rubrieken.

 • Erik Olsman (hoofdredacteur), e-mail: tgvhoofdredacteur@vgvz.nl
 • Harry Haakman (redactiesecretaris en eindredacteur), e-mail: tgvredactiesecretaris@vgvz.nl
 • Merel Boer (beeldredactie)
 • Alida Groeneveld (praktijk)
 • Wilko van Holten (theorie)
 • Tobias Karsten (interviews)
 • Miranda Vroon-van Vught (praktijk)

Redactieraad

De redactieraad vergadert eenmaal per jaar samen met de redactie en overlegt vooral over de grote lijnen van het tijdschrift.

 • Hans Scheper (hoofd humanistische geestelijke verzorging bij Justitie)
 • Thijs Tromp (directeur Reliëf)
 • Lydia Vroegindeweij (uitgever en theoloog)
 • Hetty Zock (bijzonder hoogleraar levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid)