Tijdschrift Geestelijke Verzorging

Het Tijdschrift Geestelijke Verzorging (TGV) is een uitgave van de VGVZ. Het is een vaktijdschrift gericht op geestelijk verzorgers en anderen die geïnteresseerd zijn in geestelijke verzorging. Het tijdschrift verschijnt viermaal per jaar. Leden van de VGVZ ontvangen het automatisch, belangstellenden kunnen zich abonneren.

Contact

Het redactieadres is TGVredactiesecretaris@vgvz.nl (Harry Haakman).