Tijdschrift Geestelijke Verzorging

Het Tijdschrift Geestelijke Verzorging (TGV) is een uitgave van de VGVZ. Het is een vaktijdschrift gericht op geestelijk verzorgers en anderen die geïnteresseerd zijn in geestelijke verzorging.

Het verschijnt vier keer per jaar. Leden van de VGVZ ontvangen het tijdschrift automatisch. Belangstellenden kunnen zich abonneren.

Contact

Het redactieadres is TGVredactiesecretaris@vgvz.nl (Erik van Halsema)