Criteria lidmaatschap

De VGVZ is een landelijke beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers die werkzaam zijn in Nederland. Wie daarnaast voldoet aan de eisen voor bekwaamheid (opleiding) en bevoegdheid (zending of machtiging), kan regulier lid worden.

De criteria voor het reguliere lidmaatschap zijn als volgt:

Werk

1. Als geestelijk verzorger werkzaam zijn in een instelling (zorg, defensie, justitie) in Nederland OF zelfstandig werkzaam zijn in een eerstelijns praktijk voor geestelijke verzorging EN
2. Hier voor minstens 8 uur per week een aanstelling hebben als geestelijk verzorger respectievelijk een aantoonbaar even grote omvang van werkzaamheden hebben als geestelijk verzorger of begeleider in de eerste lijn EN

Bekwaamheid

3. Gekwalificeerd zijn door een door de SKGV geaccrediteerde Masteropleiding op WO of HBO-niveau in de theologie, humanistiek of religiewetenschappen.
(Diploma’s van vóór de BaMa-structuur worden volgens de oude criteria beoordeeld, dat wil zeggen: vereist is een universitaire of daaraan gelijkwaardige opleiding (HBO-eerstegraads)) EN

Bevoegdheid

4. a. Een zending hebben vanwege een kerkgenootschap of levensbeschouwelijk genootschap OF
b. Een machtiging hebben van de Raad voor Institutioneel Niet Gezonden Geestelijk Verzorgers (RING-GV).
Bij een zending zoals bedoeld onder 4a volgt de VGVZ de door de overheid erkende zendende instanties. Voor katholieken, protestanten en joden zijn dit de bij het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) aangesloten genootschappen; voor humanisten het Humanistisch Verbond; voor moslims de Centrale Moslim Organisatie (CMO), voor hindoes de Hindoeraad Nederland en voor boeddhisten de Boeddhistische Zendende Instantie (BZI).
Wie niet met een zending van een erkend levensbeschouwelijk genootschap kan of wil werken, kan een machtiging of bevoegdverklaring bij de RING-GV (mogelijkheid 4b). Daarover vindt u hier meer informatie.

 

Andere vormen van lidmaatschap

Bij niet voldoen aan criterium 3 óf 4 (opleiding óf zending/machtiging) kunt u aspirant-lid worden. Daarbij hebt u maximaal vijf jaar tijd om aan het ontbrekende criterium te voldoen. Als aspirant-lid krijgt u wel alle informatie en faciliteiten, maar u hebt geen stemrecht op de Algemene ledenvergadering.
Geestelijk verzorgers die geen zending van een levensbeschouwelijk genootschap hebben kunnen zich na het ALV-besluit van 2013 dus aanmelden met het vooruitzicht op het regulier lidmaatschap. In eerste instantie wordt u aspirant-lid; zodra u een machtiging heeft van de Raad voor Institutioneel Niet Gezondenen (RING-GV) bent u volwaardig, regulier lid.

Wanneer u niet voldoet aan meerdere criteria kunt u geen regulier lid of aspirantlid worden. Wel is er de mogelijkheid van een student-lidmaatschap, of een lidmaatschap voor geïnteresseerden/werkzoekenden die (nog) geen 8 uur betaald werk hebben als geestelijk verzorger. Wanneer u met pensioen gaat kunt u aansluitend een emeritus-lidmaatschap aanvragen.
Het stemrecht op de ALV is voorbehouden aan reguliere leden. Bij alle andere vormen van lidmaatschap blijft u wel op de hoogte van alle ontwikkelingen, ontvangt u TGV en heeft u recht op advies van het stafbureau en ledenkortingen.
Alle vormen van lidmaatschap staan overzichtelijk in een schema.