Criteria lidmaatschap

De VGVZ is de landelijke beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers die werkzaam zijn in Nederland. Wie daarnaast voldoet aan de eisen voor bekwaamheid (opleiding) en bevoegdheid (zending of machtiging), kan regulier lid worden.

De criteria voor het reguliere lidmaatschap zijn als volgt:

Werk

1. Als geestelijk verzorger werkzaam zijn in een instelling (zorg, welzijn, defensie, justitie, politie) in Nederland EN/OF zelfstandig werkzaam zijn als geestelijke verzorger in de thuissituatie EN
2. Hier voor minstens 8 uur per week een aanstelling hebben als geestelijk verzorger respectievelijk een aantoonbaar even grote omvang van werkzaamheden hebben als geestelijk verzorger of -begeleider in de thuissituatie EN

Bekwaamheid

3. Gekwalificeerd zijn door een door de SKGV geaccrediteerde opleiding op WO of HBO-Masterniveau in de theologie, humanistiek of geestelijke verzorging.
(Diploma’s van vóór de BaMa-structuur worden volgens de oude criteria beoordeeld, dat wil zeggen: vereist is een universitaire of daaraan gelijkwaardige opleiding (HBO-eerstegraads)) EN

Bevoegdheid

4. a. Een zending hebben vanwege een kerkgenootschap of levensbeschouwelijk genootschap OF
b. Een machtiging hebben van de Raad voor Institutioneel Niet Gezonden Geestelijk Verzorgers (RING-GV).
Bij een zending zoals bedoeld onder 4a volgt de VGVZ de door de overheid erkende zendende instanties. Voor katholieken, protestanten en joden zijn dit de bij het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) aangesloten genootschappen; voor humanisten het Humanistisch Verbond; voor moslims de Centrale Moslim Organisatie (CMO), voor hindoes de Hindoeraad Nederland en voor boeddhisten de Boeddhistische Zendende Instantie (BZI).
Wie niet met een zending van een erkend levensbeschouwelijk genootschap kan of wil werken, kan een machtiging of bevoegdverklaring aanvragen bij de RING-GV (mogelijkheid 4b). Daarover vindt u hier meer informatie.

Andere vormen van lidmaatschap

Aspirant-lidmaatschap
Als u wel werkt als geestelijk verzorger maar nog niet voldoet aan de eisen voor opleiding en/of zending/machtiging kunt u aspirant-lid worden voor de duur van maximaal 5 jaar. Zodra u voldoet aan alle eisen geeft u dit door aan het secretariaat (ledenadministratie@vgvz.nl) en wordt uw aspirant-lidmaatschap omgezet in een regulier lidmaatschap.
Geestelijk verzorgers met een erkende HboBachelor-opleiding worden eerst aspirant-lid. De weg naar het reguliere lidmaatschap kan op twee manieren:
1. door een erkende Masteropleiding op Hbo- of WO-niveau te voltooien.
2. door inschrijving in het SKGV-register, en na 5 jaar nascholing te voldoen aan de eisen voor herregistratie.
Geestelijk verzorgers die nog geen bevoegdheid hebben worden eerst aspirant-lid. De weg naar het reguliere lidmaatschap ligt open zodra een zending van een levensbeschouwelijke organisatie of bevoegdverklaring van de RING-GV is verleend.

Als u nog geen 8 uur betaald werk heeft als geestelijk verzorger maar wel de opleiding heeft afgerond kunt u een lidmaatschap aanvragen voor geïnteresseerden/werkzoekenden.
Voor wie studeert aan een SKGV-erkende opleiding tot geestelijk verzorger is er het student-lidmaatschap.
Wanneer u met pensioen gaat kunt u aansluitend als emeritus-lid betrokken blijven.

Het stemrecht op de ALV is voorbehouden aan reguliere leden. Bij alle andere vormen van lidmaatschap blijft u wel op de hoogte van alle ontwikkelingen, ontvangt u het vaktijdschrift TGV en heeft u recht op advies van het stafbureau en ledenkortingen.

Alle vormen van lidmaatschap staan overzichtelijk in een schema.