Werkveld Justitie

Het werkveld Justitie bestaat uit geestelijk verzorgers van diverse levensbeschouwelijke achtergronden, werkzaam in de verschillende justitiële inrichtingen en instellingen in Nederland. De werkveldraad Justitie houdt zich bezig met de volgende taken.

Professionalisering
De raad zet zich in voor de professionalisering van de geestelijke verzorging bij justitie.  Bijvoorbeeld door helder te formuleren en communiceren welke expertise geestelijke verzorgers leveren binnen de inrichtingen.

Kennis uitwisselen en ontwikkelen
De raad faciliteert kennisuitwisseling en -ontwikkeling tussen denominaties, binnen justitie en daarbuiten. Daarbij wordt samengewerkt met andere werkvelden en onderzoekers van verschillende universiteiten en instanties. Concreet wordt er periodiek een symposium georganiseerd rondom een voor het werkveld relevant thema.

In 2022 houdt de werkveldraad zich bezig met de volgende doelen:

    • Het werven van twee nieuwe leden van de werkveldraad, waarbij wordt gelet op een zo breed mogelijke denominatieve diversiteit van de raad;
    • Het werken aan de zichtbaarheid van het werkveld en de raad onder geestelijk verzorgers binnen justitie;
    • Het leggen van vruchtbare contacten met de DGV en de beroepsvereniging;
    • Het 2x per jaar uitbrengen van een nieuwsbrief;
    • Het organiseren van een symposium/studiedag, rondom een voor het werkveld relevant thema. Thema’s die zijn geopperd: trauma en moral injury, interventies om radicalisering tegen te gaan.

Contact
Wilt u contact opnemen met de werkveldraad? U kunt mailen of bellen naar:
info@vgvz.nl