De Protestantse gemeenten te Lage Zwaluwe, Terheijden en Wagenberg bieden een stageplaats aan voor een

Kerkelijk Werker

Wie zijn wij?
De Protestantse Gemeente Lage Zwaluwe en de Protestantse Gemeente Terheijden-Wagenberg zijn open en gastvrije gemeenschappen waar mensen elkaar ontmoeten rondom het evangelie van Gods uitnodigende liefde. Ontmoeting is het hart van ons beider gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen. De gemeenten werken op inhoud samen met respect en aandacht voor de eigenheid en geschiedenis van de verschillende kernen en staan open voor allerlei vormen van oecumene. De samenwerking bestaat onder meer uit gezamenlijke kerkdiensten, kerkenraadsvergaderingen, kerkblad en vormings- en toerustingsactiviteiten.

Wat ga je doen?
Samen met onze voorganger ds. Marijn Gilhuis geef je vorm aan gemeentezijn in onze dorpskernen. Wij zoeken een stagiair-kerkelijk werker die, afhankelijk van jouw kernkwaliteit, passie en ervaring, zich inzet voor pastoraal werk en/of kerkelijk opbouwwerk, zoals nieuwe vormen van kerkzijn.

Wat verwachten wij?

  • Je bent theologisch ruimdenkend en kan zelfstandig werken als kerkelijk werker.
  • Je bent een flexibele, inspirerende teamwerker.
  • Je hebt ervaring met moderne communicatiemiddelen en bent daarmee creatief.
  • Je hebt een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Wat bieden wij?

  • Een fijne inspirerende gemeente met veel mogelijkheden.
  • En veelzijdig werkveld binnen beide gemeenten.
  • Begeleiding door predikant en moderamen.

Procedure
Wil je solliciteren? Mail dan je motivatie met CV (als één PDF) voor 7 april naar scribalz@outlook.com t.a.v. Sollicitatiecommissie PKN LZ&TW.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met kerkrentmeester Annette Houtekamer, tel 06 53 644655. Vragen kun je ook per mail aan kerkrentmeestersterheijden@ziggo.nl sturen.