Doel

Drie keer per jaar komen de geestelijk verzorgers binnen de revalidatie (de GVR) bij elkaar op een landelijke vergadering. De bijeenkomsten hebben het karakter van een studiedag. Vakinhoudelijke ontwikkeling door supervisie en intervisie staat centraal.

Organisatie

Het werkveld revalidatie is een klein onderscheiden werkveld binnen de VGVZ, dat raakvlakken heeft met de ziekenhuiszorg en verpleeghuiszorg, maar zich daar niet helemaal laat onderbrengen door de duidelijk eigen problematiek.

Met de term “revalidatie” wordt een proces bedoeld, waarin een veelvoud van therapeutische disciplines onder leiding van een specialist (de revalidatiearts) samenwerkt ten behoeve van iemand die door een ongeluk of (chronische) ziekte beperkt is geraakt in zijn/haar lichamelijk functioneren. Revalidatie is daarmee die tak van de gezondheidszorg, die tracht de revalidant te helpen de voor hem/haar optimale plaats in de maatschappij te bereiken en te behouden. “Optimaal” wil zeggen, zo zelfstandig mogelijk, uitgaande van hetgeen de revalidant wenselijk acht en rekening houdend met wat hij/zij in lichamelijk en psychisch opzicht aan kan (leren).

In Nederland is een aantal zelfstandige centra voor revalidatie gevestigd.
Op dit moment zijn bijna 30 geestelijk verzorgers werkzaam in de diverse revalidatiecentra en in 2 wooncentra voor mensen met een lichamelijke handicap. De meesten van hen werken parttime.

Alle geestelijk verzorgers die lid van de VGVZ zijn en werkzaam in de revalidatie, zijn automatisch lid van het werkveld revalidatie.

Leden werkveldraad

Voorzitter: A. (Annemiek) van der Schaar MA.
Heliomare
Relweg 51
1949 EC Wijk aan Zee
06 – 33747853 (w)
E-mail: a.van.der.schaar@heliomare.nl

Secretaris: drs. ir. H. (Hielke) Bosma,
Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie
Overtoom 283
1054 HW Amsterdam
020 – 242 1576 (w)
E-mail: h.bosma@reade.nl