Doel

De islamitische sector heeft als belangrijkste taak het waarborgen van de kwaliteit, professionaliteit en identiteit van de Islamitische Geestelijke Verzorging in zorginstellingen. De sector tracht haar doel onder andere te bereiken door contacten te onderhouden met verschillende islamitische instellingen in Nederland.

Organisatie

De islamitische sector is landelijk georganiseerd. De leden van de sector zijn allen werkzaam als islamitisch geestelijk verzorger. De leden van de sectorraad vergaderen drie maal per jaar en er wordt jaarlijks een studiedag georganiseerd.

Bestuur

Mustafa Bulut, voorzitter
Marlou Feer, secretaris
Fatma Katirci-Sahin, penningmeester
Adem Köse, algemeen raadslid
Ramzi Oulad Lmaroudia, algemeen raadslid
Tarek Kather, algemeen raadslid

Sectorvergadering

Datum: dinsdag 20 juni 2023
Tijd: 10:00 – 11:30 uur (online)

Studiedag

Datum: 29 november 2023
Tijd: 09:00 – 17:00 uur
Plaats: Amsterdam UMC

Lidmaatschap

Geïnteresseerde (aspirant-) leden van de VGVZ kunnen zich aansluiten bij de sector islam. Om lid te worden van de sector islam kunt u zich wenden tot het secretariaat van de VGVZ. Belangstellenden kunnen vrijblijvend contact opnemen met de islamitische sectorraad.

Contact

Voor alle vragen, ideeën en suggesties kun je mailen naar sectorislam@vgvz.nl.
Indien nodig bespreken we deze dan in de volgende vergadering.