Doel

De islamitische sector heeft als belangrijkste taak het waarborgen van de kwaliteit, professionaliteit en identiteit van de Islamitische Geestelijke Verzorging in zorginstellingen. De sector tracht haar doel onder andere te bereiken door contacten te onderhouden met verschillende islamitische instellingen in Nederland.

Organisatie

De islamitische sector is landelijk georganiseerd. De leden van de sector zijn allen werkzaam als islamitisch geestelijk verzorger. De leden van de sectorraad vergaderen drie maal per jaar en er wordt jaarlijks een studiedag georganiseerd.

Bestuur

Drs. J. Zacouri
Drs. J. Zacouri
Voorzitter
J.zacouri@haaglandenmc.nl
tel: 088 – 979 2228 (di/wo)
J.Zacouri@parnassiagroep.nl
tel: 06 – 1273 5321 (do/vr)
Drs. M. Bulut
Drs. M. Bulut
Secretaris
mbulut@amphia.nl
tel: 076 – 595 5439 (di/do)
Drs. A. Türk
Drs. A. Türk
Penningmeester
a.turk@olvg.nl

 

Vergaderdata 2018

20 maart 2018
26 juni 2018
11 december 2018

Studiedag: 27 november 2018

Studiedag VGVZ, sector Islam

De islamitische sector heeft haar jaarlijkse studiedag dit keer op 15 mei in het AMC gehouden. Het thema was: Het proces rondom ‘end-of-life care’ en ‘palliatieve sedatie’. Er is met veel interesse geluisterd naar gastsprekers als: een intensivist, anesthesioloog i.o., palliatief consulent en islamitisch geestelijk verzorger. Tijdens de studiedag is er nader gekeken naar de beginfase van een ernstige ziekte met het levenseinde in zicht, het emotioneel proces dat het bij moslimpatiënten binnen de genoemde casussen teweeg brengt, de rol van verschillende medische disciplines en die van de islamitisch geestelijk verzorger hierbij. Er waren rond de 20 islamitisch geestelijk verzorgers uit het gehele land aanwezig, grotendeels werkzaam binnen de zorg.