Doel

De islamitische sector heeft als belangrijkste taak het waarborgen van de kwaliteit, professionaliteit en identiteit van de Islamitische Geestelijke Verzorging in zorginstellingen. De sector tracht haar doel onder andere te bereiken door contacten te onderhouden met verschillende islamitische instellingen in Nederland.

Organisatie

De islamitische sector is landelijk georganiseerd. De leden van de sector zijn allen werkzaam als islamitisch geestelijk verzorger. De leden van de sectorraad vergaderen drie maal per jaar en er wordt jaarlijks een studiedag georganiseerd.

Bestuur

 

Voorzitter: mevr. A. Zerouali
Secretaris: mevr. S. El Ayachi
Algemene bestuurslid/ penningmeester: dhr. H. Stranjac

E-mail: sectorislam@vgvz.nl

 

Vergaderdata 2019

5 maart 2019
19 juni 2019
23 september 2019
17 december 2019

Studiedag: 17 december 2019: “de islamitische geestelijke verzorger als opleider”.

Studiedag VGVZ, sector Islam

De islamitische sector heeft haar jaarlijkse studiedag dit keer op 15 mei in het AMC gehouden. Het thema was: Het proces rondom ‘end-of-life care’ en ‘palliatieve sedatie’. Er is met veel interesse geluisterd naar gastsprekers als: een intensivist, anesthesioloog i.o., palliatief consulent en islamitisch geestelijk verzorger. Tijdens de studiedag is er nader gekeken naar de beginfase van een ernstige ziekte met het levenseinde in zicht, het emotioneel proces dat het bij moslimpatiënten binnen de genoemde casussen teweeg brengt, de rol van verschillende medische disciplines en die van de islamitisch geestelijk verzorger hierbij. Er waren rond de 20 islamitisch geestelijk verzorgers uit het gehele land aanwezig, grotendeels werkzaam binnen de zorg.