Organisatie

De islamitische sector is landelijk georganiseerd. De leden van de sector zijn allen werkzaam als islamitisch geestelijk verzorger. De leden van de sectorraad vergaderen drie maal per jaar en er wordt jaarlijks een studiedag georganiseerd.

Doel

De islamitische sector heeft als belangrijkste taak het waarborgen van de kwaliteit, professionaliteit en identiteit van de Islamitische Geestelijke Verzorging in zorginstellingen. De sector tracht haar doel onder andere te bereiken door contacten te onderhouden met verschillende islamitische instellingen in Nederland.

Bestuur

Drs. J. Zacouri
Drs. J. Zacouri
Voorzitter
J.zacouri@haaglandenmc.nl
tel: 088 – 979 2228 (di/wo)
J.Zacouri@parnassiagroep.nl
tel: 06 – 1273 5321 (do/vr)
Drs. M. Bulut
Drs. M. Bulut
Secretaris
mbulut@amphia.nl
tel: 076 – 595 5439 (di/do)
Drs. A. Türk
Drs. A. Türk
Penningmeester
a.turk@olvg.nl

Vergaderdata 2017

15 maart 2017
19 september 2017
12 december 2017

Studiedatum

15 mei 2017