Doel

De humanistische sector denkt mee met en levert een bijdrage aan het beleid en de visie van de VGVZ. Daarbij wordt, waar nodig, door de sectorraad het humanistisch perspectief ingebracht.

Organisatie

De humanistische sector bestaat uit alle humanistisch geestelijk verzorgers binnen de VGVZ, en daarnaast uit leden die zich verwant voelen met het humanisme. De sector telt op dit moment ongeveer 120 leden.
De humanistisch geestelijk verzorger (humanistisch raadsvrouw/man) is opgeleid aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) of aan het voormalig Humanistisch Opleidingsinstituut (HOI). Daarbij heeft hij/zij een zending vanuit het Humanistisch Verbond (HV).
Naast de voorzitter hebben nog 4 raadslieden zitting in het bestuur van de sector, de sectorraad.

Activiteiten

De sectorraad vindt het belangrijk om in contact te blijven met de humanistisch geestelijk verzorgers binnen de beroepsvereniging. Om zich een beeld te vormen van opvattingen van de humanistisch geestelijk verzorgers, stuurt de sectorraad af en toe een mailing aan de leden van de sector of organiseert zij een informatieve bijeenkomst.

Externe contacten

Naast het contact met de humanistisch geestelijk verzorgers, werkt de sectorraad samen met de Universiteit voor Humanistiek en het Humanistisch Verbond. Ook zijn er contacten met collega’s uit de werkvelden Justitie en Defensie en met vrijgevestigde raadslieden. Ontwikkelingen in de (vak-) literatuur worden gevolgd.

Leden sectorraad

Voorzitter

Daan Stoffer
Geestelijk Verzorger Arkin
tel. +31 88 505 1220 (alg. nr.)
E-mail: daan.stoffer@arkin.nl

Rob Vos
Geestelijk Verzorger bij Tergooi Ziekenhuis
E-mail: rovos@tergooi.nl

Eline Arisse
Geestelijk Verzorger bij Amstelring

Tobias Karsten
Geestelijk Verzorger bij Ministerie van Defensie