Algemene info werkvelden

De VGVZ kent momenteel acht werkvelden: Ziekenhuizen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Revalidatie, Psychiatrie, Verstandelijk Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Justitie en Eerstelijns werkenden.
Elk werkveld heeft een coördinerend orgaan: de werkveldraad.
De werkvelden organiseren eigen bijeenkomsten, studiedagen en activiteiten. Sommige werkvelden hebben een eigen nieuwsbrief of LinkedIn groep, of eigen intervisiegroepen. Ieder werkveld heeft een eigen webpagina.

Leidraad voor leden van raden van werkvelden en sectoren

Om hun werk te vergemakkelijken is voor de raden een leidraad beschikbaar.

Organisatie van studiedagen door werkvelden en sectoren

Voor de organisatie van studiedagen en symposia vanuit werkveldraden of sectorraden zijn verschillende handreikingen beschikbaar: