Instellingen kunnen vacatures voor een geestelijk verzorger tegen een vergoeding op de site van de VGVZ laten plaatsen. Deze kunnen alleen worden doorgegeven door de afdeling P&O van de instelling. De VGVZ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Meer informatie? info@vgvz.nl

Geestelijk Verzorger, Zorgverlening Het Baken, 16 uur p.w.

Soms verandert het leven en is dat wat zo vanzelfsprekend was, niet meer zo vanzelfsprekend. Hoe dan verder? Wil jij mensen begeleiden bij hun zoektocht om hun leven (nieuwe) betekenis te geven? Dan zoeken wij jou!

Zorgverlening Het Baken, een VVT organisatie voor ouderen, met 4 locaties op de Noord-Veluwe, is wegens uitbreiding van de vakgroep Pastoraat/Geestelijke verzorging op zoek naar een

Geestelijk verzorger
(m/v, 16 uur per week)

Jij bent een geestelijk verzorger die een baken wil zijn voor onze bewoners, hun naaste en onze medewerkers. Door een persoonsgerichte werkwijze weet je verbinding te leggen en zonder oordeel gesprekken aan te gaan. Daarmee lever je een belangrijke bijdrage aan een veilige woon-, leef- en werkomgeving waar iedereen zichzelf kan, mag en durft te zijn.

Het Baken staat open voor mensen van alle gezindten en achtergronden. We vormen dan ook een pluriforme gemeenschap met de intentie dat iedereen zich thuis voelt. Een groot deel van onze bewoners en cliënten heeft of had een binding met één van de protestants-christelijke kerken op de Noord-Veluwe. We hechten mede daarom veel waarde aan een goede relatie met de kerken en verwachten dat je als geestelijk verzorger een ‘zending’ hebt vanuit één van de kerken.

Wil je meer weten of solliciteren?

Ga voor deze vacature dan naar onze website www.zorgverlening-hetbaken.nl 

2021-04-01T09:58:18+02:001 april, 2021|

Geestelijk Verzorger, Zorggroep Amsterdam Oost, 20 uur p.w.

het Flevohuis zoekt voor 20 uur per week een

                                   GEESTELIJK VERZORGER                                    

DE FUNCTIE

Als geestelijk verzorger verleen je geestelijke zorg aan cliënten en hun naasten. Het luisterend oor en de begeleiding die je biedt, kan gebaseerd zijn op een geloofs- of levensovertuiging. In twee van onze groepswoningen worden bewoners verzorgd met een christelijke geloofsovertuiging, maar alle gezindten zijn welkom bij ons en iedereen krijgt de nodige begeleiding van je.

Ook denk je mee op beleidsniveau over hoe wij zoveel mogelijk kunnen betekenen voor onze cliënten en hun zingeving. Hiervoor heb je een stevige persoonlijkheid, een open blik en ben je een goede netwerker.

DIT GA JE DOEN
 • Je begeleidt patiënten, bewoners en overige cliënten van alle gezindten en hun naasten.
 • Je praat met cliënten over zingevings-, religieuze- en existentiële vragen.
 • Je hebt contact met geestelijk verzorgers uit andere religieuze tradities voor het geven van specifieke begeleiding.
 • Je organiseert vieringen, herdenkingsdiensten en rituelen.
 • Je adviseert over het zorgbeleid en ethische vraagstukken.
 • Je begeleidt collega’s bij ethische en existentiële vragen.
 • Je bent aanwezig bij het overleg van de behandeldienst.
 • Je verzorgt lessen en cursussen voor medewerkers.
 • Indien nodig ben je aanwezig bij het multidisciplinair overleg.
DIT BIEDEN WIJ
 • Werken in het kleurrijke Amsterdam-Oost;
 • Een afwisselende functie van 20 uur per week in een informele en warme organisatie met een verbindende en open sfeer.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een forse tegemoetkoming in je parkeerkosten.
 • Een salaris conform de CAO VVT FWG 60.
 • Een aantrekkelijke eindejaarsuitkering van 8,33%
DIT BEN JIJ
 • Je hebt de opleiding Theologie afgerond op academisch niveau en bent lid van de VGVZ of bereidt dit te worden.
 • Je hebt ervaring met de doelgroep.
 • Omdat je collega een humanistische achtergrond heeft zouden we het prettig vinden als jij een christelijke achtergrond hebt.
 • Je bent een goede luisteraar en prettig in de omgang.
 • Je bent ondernemend en werkt zowel graag in een team als zelfstandig.
DE ORGANISATIE

Zorggroep Amsterdam Oost is een zorgorganisatie met twee verpleeghuizen, revalidatieafdelingen in zowel het Flevohuis als in het OLVG Oost, enkele dagcentra, een wijkservicepunt en een wijkdienst voor zorg en verpleging aan huis. In het Flevohuis zijn 11 groepswoningen waar in elke woning 6 of 7 mensen met dementie samenleven. Dit jaar worden er 26 studio’s gebouwd voor mensen met een somatische hulpvraag of dementie, die niet in een groep willen wonen maar wel een langdurige zorgvraag hebben.  Daarnaast zijn er drie revalidatieafdelingen.

In verpleeghuis De Open Hof hebben we 100 appartementen en bieden we bewoners met lichamelijke beperkingen en/of dementie een veilige woonomgeving.

Ons doel is om kwetsbare mensen in Oost te ondersteunen bij het leiden van hun eigen leven. Dit doen we met 600 enthousiaste medewerkers en vrijwilligers voor wie aardig zijn geen zorg is.

DE AFDELING

Samen met de specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, diëtisten, logopedisten, psychologen vorm je het team Behandeling en Begeleiding. Samen met een andere geestelijke verzorger (humanist) vorm je de dienst geestelijke verzorging voor alle cliënten en medewerkers van ZGAO.  Je trekt  samen op om de functie binnen de organisatie verder uit te bouwen. Je werkt in het Flevohuis maar gezien de aard van de functie ben je bereid op beide locaties te werken. Dit kan roulerend of samenwerkend zijn.

ENTHOUSIAST?

Leuk! Dan nodigen wij je van harte uit vóór 20 april 2021 te reageren via de sollicitatielink op onze website www.zgao.nl.

De selectieprocedure bestaat uit 2 gesprekken.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Michelle Klinkenberg, teamleider behandeling en begeleiding via 020-592 52 52.

Bij indiensttreding in deze functie wordt een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.                         

 

2021-03-31T11:12:24+02:0031 maart, 2021|

Geestelijk Verzorger in opleiding, Radboudumc, 16.8 uur p.w.

Vacature voor 1 Geestelijk Verzorger in opleiding bij de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat van het Radboudumc per 1 januari 2022 ( 0.46 FTE) 16.8 uur per week). Tweejarig dienstverband 2022 en 2023.

Onze dienst geestelijke verzorging biedt aankomende geestelijk verzorgers een voor Nederland uniek betaald leer/werktraject van 2 jaar vergelijkbaar met het traject dat aan artsen in opleiding wordt geboden. Je krijgt als Geestelijk Verzorger i.o. gedurende twee jaar de gelegenheid om je binnen dit opleidingstraject te ontwikkelen tot geestelijk verzorger in een academische setting. Hiertoe werk je 2 dagen in de week (14,4 uur) op een paar afdelingen als geestelijk verzorger. Daarnaast verdiep je op een derde dag in betaalde tijd je opleiding (gemiddeld 2,4 uur per week). Alle kosten hiervan worden gedragen door de dienst. Niet elke week is er een derde dag maar wel op de momenten dat de onderstaande cursussen worden gegeven. De opleiding in het eerste jaar bestaat uit:

 • begeleide intervisie
 • cursus Scholen als deeltaak van de geestelijk verzorger
 • cursus Liturgie en ritueel handelen
 • training onderzoeksvaardigheden als deeltaak van de geestelijk verzorger
 • een cursus naar keuze
 • studiedagen naar keuze

In het tweede jaar nemen de verantwoordelijkheden toe en is er ruimte voor verdieping. Je kan dan zelfstandig rituelen uitvoeren, draait mee in het onderwijsprogramma aan artsen en verpleegkundigen, werkt zelfstandig  in bereikbare diensten en je verdiept je reflectievermogen in een supervisietraject. De opleiding in het tweede jaar bestaat uit:

 • begeleide intervisie
 • een serie gesprekken over de eigen Levensbeschouwelijke positionering
 • een supervisietraject bij een externe supervisor naar keuze
 • een cursus naar keuze
 • studiedagen naar keuze

Aan het einde van dat tweede jaar ben je voldoende toegerust voor het werk in een (academisch) ziekenhuis en ontvang je een door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) erkend certificaat waarmee je voor de komende 5 jaar aan alle nascholingseisen van de SKGV hebt voldaan.

Aan onze opleidingswerkplaats zullen per 01-01-2022 6 geestelijk verzorgers in opleiding verbonden zijn. Het gaat om leren van elkaar en met elkaar.

Per 1 januari 202 zal er weer ruimte ontstaan voor 1 instromer in het eerste jaar.

Voorwaarden: Bachelor Theologie of Religiewetenschappen of Humanistiek afgerond en Master Geestelijke verzorging kort geleden afgerond  (of eventueel vrijwel afgerond). Wij zoeken aankomende geestelijk verzorgers die aan het begin van hun loopbaan staan.  Gezien de samenstelling van ons team gaat onze voorkeur uit naar een man.

Salaris conform opleidingsschaal  10A van de Academische Ziekenhuizen. Het eerste jaar schaal 10A., trede 0 (€ 2.495 bij full-time aanstelling) Het tweede jaar schaal 10A, trede 1 (€ 2.911 bij full-time aanstelling). Opleidingsperiode 2022 en 2023. Meer informatie? Bel Anneke de Vries of Richart Huijzer (024 36 13 320).

Sollicitaties bestaan uit een brief en een cv. Losse cv’s worden niet in behandeling genomen. Sollicitaties verwachten we per email uiterlijk 22 april 2021  bij Sylvia Ebbeng, sylvia.ebbeng@radboudumc.nl. De eerste gespreksronde vindt plaats op 11 mei 2021 in de middag, de tweede gespreksronde  op 12 mei 2021 in de middag.

2021-03-31T10:54:22+02:0031 maart, 2021|

Geestelijk Verzorger, Zuyderland Medisch Centrum, 32 uur p.w.

Uiterste sollicitatiedatum: 22 april 2021

Zuyderland is één van de belangrijkste zorgaanbieders op de Zuid-Nederlandse zorgmarkt. Professionals werken bij Zuyderland in een aantrekkelijke werk- en leeromgeving. Iedere dag opnieuw wordt in het topklinische opleidingsziekenhuis, gevestigd op twee hoofdlocaties in Zuid-Limburg (Heerlen en Sittard-Geleen), op hoog niveau innovatieve patiëntenzorg geleverd. In de gastvrije omgeving is voortdurend oog voor verbetering van de kwaliteit. Daar zijn flexibele collega’s bij nodig die naar nieuwe uitdagingen en kansen zoeken. Mensen die graag willen werken en bouwen aan uitstekende patiëntgerichte centra.

Afdelingsinformatie
Geestelijke Verzorging van Zuyderland MC bestaat momenteel uit zes collega’s, nl. 5 fte verdeeld over twee locaties, ondersteund door een secretaresse. Zij zijn beschikbaar voor eenieder, ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond.

Wat ga je doen?
De functie wordt vervuld in teamverband en in multidisciplinaire samenwerking, waarbij het team als taak  heeft het begeleiden van patiënten en hun naasten, ethische consulten/ leiden van moreel beraad, onderwijs, begeleiding van zorgprofessionals, vormgeven aan het beleid en vieringen en rituelen.

Wie ben jij?

 • Een afgeronde master theologie/ humanistiek/ religiewetenschap;
 • Voeling met de regionale context;
 • Een open en verbindende instelling;
 • Voorgaan in vieringen en rituelen, deelname aan bereikbaarheidsdienst;
 • Een teamspeler;
 • Vermogen om binnen de complexiteit van de organisatie en een topklinisch ziekenhuis te werken;
 • Vaardigheid om samen te werken met andere disciplines;
 • Lidmaatschap van de VGVZ en registratie bij de SKGV of geschiktheid daartoe;
 • Visie op het vak en de veranderende context ervan.

Wat bieden wij?

 • Een dienstverband voor de duur van één jaar. Bij gebleken geschiktheid behoort een dienstverband voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden.
 • De arbeidsduur bedraagt 32 uur per week.
 • Werktijden zijn in onderling overleg en de geestelijk verzorger participeert in de dagelijkse bereikbaarheidsdienst van 8.00 uur tot 18.00 uur, weekend- en feestdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur.
 • De functie is ingedeeld in FWG-functiegroep 60 of 65, afhankelijk van ervaring en opleiding.
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Ziekenhuizen, inclusief een aantrekkelijke vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.
 • Deelname aan meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden is mogelijk.

Interesse?
Inlichtingen worden verstrekt door geestelijk verzorger Jeanne Rens, tel. 088-4596051 of 06-83078409.

De selectiegesprekken vinden plaats op 17 mei.

Over Zuyderland Medisch Centrum

Iedere dag wordt in het topklinische opleidingsziekenhuis, gevestigd op twee hoofdlocaties in Zuid-Limburg (Sittard-Geleen en Heerlen), op hoog niveau excellente en innovatieve patiëntenzorg geleverd.

 • Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en dag/deeltijdbehandelingen Zuyderland Medisch Centrum: 1.023
 • Aantal klinische opnamen: 41.961 opnamen
 • Aantal eerste polikliniekbezoeken: 264.181 bezoeken
 • Aantal herhaal polikliniekbezoeken: 432.948
 • Aantal dagverplegingsdagen: 41.741 dagen
 • Aantal klinische verpleegdagen: 242.942 dagen

Aanvullende informatie
Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt.

Zijn er binnen Zuyderland op dit moment bovenformatieve kandidaten die in aanmerking komen voor deze functie, dan hebben zij conform het Doorlopend Sociaal Plan voorrang boven andere interne kandidaten.

Solliciteren
Belangstelling voor deze functie kun je kenbaar maken middels het invullen van het digitale sollicitatieformulier via https://www.werkenbijzuyderland.nl/vacature/1715/geestelijk-verzorger

 

2021-03-30T16:36:22+02:0030 maart, 2021|

Expired: Geestelijk verzorger, GGZ Noord-Holland-Noord, 16 uur p.w.

‘Je doet er toe en je hoort er bij’, is dat ook jouw motto? En wil jij iets betekenen voor onze cliënten door hen een luisterend oor, troostend woord, ritueel of goed gesprek te bieden? Ons actieve team geestelijk verzorgers zoekt wegens het vertrek van één van de medewerkers, een nieuwe collega voor 16 uur per week. Heb jij ideeën voor vernieuwing van de geestelijke verzorging in een veranderende organisatie en nieuwe tijd? Solliciteer dan snel!

Waar ga je werken?

Je wordt lid van het team geestelijke verzorging dat het hele gebied van de GGZ-NHN bestrijkt. Dit team werkt – net als de gehele organisatie- vanuit het ‘herstel’ concept. Cliënten zijn in het proces van herstel voluit partners en nemen de regie over hun eigen zingeving. Met haar/zijn expertise ondersteunt de geestelijk verzorger de cliënt daarbij. Wij werken in groepen en met individuele begeleiding.
Geestelijk verzorgers werken in hoge mate zelfstandig, enerzijds door het eigene van het vak, anderzijds door de regionale spreiding van GGZ NHN. Je komt te werken op verschillende locaties, maar met name in en rond Hoorn. Het motto van GGZ NHN is: beter worden doe je thuis. Onze ambulante teams bezoeken de cliënten thuis en dat geldt ook voor de geestelijk verzorgers. Dankzij de korte lijnen met de teams zijn wij goed op de hoogte van de vragen van de cliënten en spelen we daar op in.

Wij verwelkomen jou graag als nieuwe collega van het team geestelijke verzorging. Je komt te werken in een team collega geestelijk verzorgers, op dit moment bestaande uit 3 mensen met een moslim- en katholieke achtergrond.

Wat ga je doen?

Team geestelijke verzorging werkt – net als de gehele organisatie- vanuit het herstel-concept, waarin de cliënt regie heeft over zijn/haar eigen herstelproces en zingeving. Jij als geestelijk verzorger ondersteunt ze daarbij. Je voert met hen individuele- en groepsgesprekken op het gebied van zingeving en levensbeschouwing en soms ook met familie of collega’s. Je draagt met jouw expertise ook bij aan levensbeschouwelijke vieringen met een gemeenschap van cliënten, vrijwilligers en andere bezoekers op locatie of digitaal.

Je zoekt naar de verbinding op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en ethiek zowel binnen als buiten de organisatie en geeft desgewenst klinische lessen, advies of informatie.

Samen met het team geestelijke verzorging help je mee aan het ontwikkelen van nieuwe initiatieven voor cliënten binnen GGZ Noord-Holland-Noord. Onderdeel van je werkzaamheden is het meewerken aan een stevige presentie van de geestelijk verzorgers binnen de GGZ.

Wie ben jij?

• Je hebt een opleiding geestelijke verzorging op master niveau afgerond of een daaraan gelijk te stellen opleiding
• Je hebt een brede, open kijk op zingeving en op (de functie van) geloof voor mensen in een instelling voor psychiatrie en in de samenleving
• Je hebt een stevige eigen levensbeschouwelijke identiteit en weet van daaruit met mensen met een psychiatrische achtergrond samen te werken aan herstel van hun zingeving, levensbeschouwing, hoop en levenskracht
• Je bent in staat onafhankelijk en veilig te werken, waarbij je het domein van geloofsbeleving en zingeving op een adequate manier weet in te brengen bij behandelaars, ook in klinische lessen.
• Je beschikt over digitale vaardigheden en hebt het lef en de creativiteit om die vernieuwend in te zetten in de organisatie
• Je kunt op een speelse manier, in samenwerking met cliënten en vrijwilligers, voorgaan in een religieuze of bezinningsviering, digitaal of in Heiloo.
• Je bent geregistreerd in het beroepsregister geestelijke verzorging (SKGV)

Je kunt een VOG overhandigen die niet ouder is dan drie maanden op het moment waarop je in dienst komt.

Wat wij bieden

De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO Geestelijke Gezondheidszorg.
Voor deze functie bedraagt het salaris maximaal FWG 65 € 5.439,00 bruto per maand (afhankelijk van opleiding en ervaring). Daarnaast ontvang je:
– een eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantietoeslag 8%
– meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (o.a. fiets- en sportplan)
– 166 vakantie uren en 35 LFB uren per jaar op basis van fulltime dienstverband (36 uur)
– mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve ziektekostenverzekering
– een goede pensioenregeling met werkgeversbijdrage van 50%
– onbeperkt toegang tot het digitale opleidingsaanbod op ons Centrale Leerplatform (waaronder GoodHabitz en GGZ Ecademy)
– Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd

Informatie

Verdere informatie over de functie is te verkrijgen bij Marie-José van Bolhuis, geestelijk verzorger. 0610852666 m.vanbolhuis@ggz-nhn.nl

Over GGZ Noord-Holland-Noord

Wij zijn 2300 mensen die allen op eigen wijze bijdragen aan betere geestelijke gezondheidszorg voor onze klanten. GGZ Noord-Holland-Noord bestaat ondertussen zo’n 85 jaar en houdt zich vanaf oprichting al bezig met vermaatschappelijking van de GGZ en het ontwikkelen van allerhande nieuwe methoden. Dat wij bekend staan als innovatieve GGZ maakt ons trots, maar niet lui. Er is immers nog zoveel te verbeteren in de nationale en internationale geestelijke gezondheidszorg.

Klik hier om direct te solliciteren

2021-03-10T16:27:31+01:0010 maart, 2021|
Ga naar de bovenkant