Vacatures

HomeVacatures

Instellingen kunnen vacatures voor een geestelijk verzorger tegen een vergoeding op de site van de VGVZ laten plaatsen. Deze kunnen alleen worden doorgegeven door de afdeling P&O van de instelling. De VGVZ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Meer informatie? info@vgvz.nl

Geestelijk verzorgers 22-36 uur

Ben je onze cliënten graag tot steun? Bij Topaz ben je van harte welkom!
Als geestelijk verzorger bij Topaz begeleid je cliënten bij zingevings- en levensvragen en spiritualiteit in kwetsbare situaties. Je verleent geestelijke verzorging en pastorale begeleiding aan cliënten, mantelzorgers en medewerkers volgens ons motto: “het hele leven telt”. Als geestelijk verzorger ben je er voor alle cliënten en kun je inspelen op de diverse achtergronden. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over de woon-zorgvisie en ethische vraagstukken, participeert in de vakgroep Geestelijke verzorging Topaz en onderhoudt contact met kerken en andere levensbeschouwelijke instellingen. Daarnaast betrek je vrijwilligers bij de geestelijke verzorging en ga je voor in en organiseer je kerkdiensten en herdenkingsbijeenkomsten. We zijn op zoek naar collega’s voor de locaties Foreschate (8 uur/week) en Vlietwijk (14 uur/week) in Voorschoten en voor de locaties Haagwijk (15 uur/week) en Overrhyn (24 uur/week) uit te breiden tot 36 uur/week per 1/1/2021 in Leiden.

klik hier voor de vacaturetekst

2020-01-23T12:47:54+01:0023 januari, 2020|

Vacatures VGVZ bestuursleden portefeuilles Wetenschap & Onderwijs

Het bestuur van de VGVZ bestaat uit 5 tot 7 mensen die, ieder met een eigen portefeuille, samen de beroepsvereniging besturen. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door een klein professioneel stafbureau en secretariaat. De vereniging heeft ca 1200 leden en is financieel gezond. Ook mensen die geen geestelijk verzorger zijn kunnen deel uitmaken van het bestuur. De benoemingsadviescommissie is op zoek naar:

Twee leden voor het bestuur van de VGVZ
voor de portefeuille Wetenschap, en voor de portefeuille Kwaliteitsregister & Opleidingen.

Klikt u hier voor de vacaturetekst.

De procedure
Ben je enthousiast, wil je meer informatie of weet je iemand die geschikt zou zijn? Neem dan contact op met Hans Schepers (penningmeester@vgvz.nl, 06 28068071), lid van het bestuur en van de benoemingsadviescommissie.

Reacties kunnen tot uiterlijk 17 februari worden gestuurd naar de secretaris van de benoemingsadviescommissie Gabrielle Gies, ggies@rijnstate.nl. De gesprekken zijn voorzien op 4 maart, in Amersfoort.

2020-01-20T11:22:33+01:0020 januari, 2020|

Management-assistent(e), 6 uur p/w (VGVZ)

De VGVZ, beroepsvereniging van Geestelijk VerZorgers, telt ruim 1200 leden. Doelstelling van de vereniging is de kwaliteit en de positie van het beroep geestelijk verzorger intern en extern te versterken. Voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid wordt het bestuur bijgestaan door het stafbureau.
Wegens aanvaarding van een andere functie door de huidige management-assistente en toegenomen werkzaamheden van het stafbureau ontstaat er per 1 maart 2020 een vacature voor een Management-assistent(e), 6 uur p/w.

Klikt u hier voor de vacaturetekst en u kunt tot uiterlijk vrijdag 31 januari reageren.

2020-01-17T14:07:12+01:0017 januari, 2020|

Liemerije zoekt een algemeen Geestelijk Verzorger (voor 7 maanden, ter vervanging van zwangerschap- en bevallingsverlof) in regio ‘de Liemers’. 13 uur per week.

Samen met je collega algemeen geestelijk verzorgers bied je begeleiding op het gebied van zingeving, ethiek en levensvragen. Je bent inzetbaar op alle afdelingen van Liemerije. De verdeling van de verschillende taken en werkzaamheden vindt in goed overleg en in nauwe samenwerking plaats met je collega’s. In het contact met bewoners en cliënten help je onderzoeken wat zin geeft in het leven en wanneer zin ontbreekt. Je zoekt samen naar ruimte en aanknopingspunten om verder te gaan. Soms ben je er juist om angst, verdriet en wanhoop samen uit te houden. Wat je ziet en hoort kun je vertalen in de communicatie naar collega’s. Ook heb je een taak in de sensibilisering van medewerkers voor zin- en levensvragen. Je ondersteunt zorgteams waar nodig door het leiden van een moreel beraad. Ook heb je een actieve inbreng in de reflectie over zingeving en ethiek binnen de organisatie. Op diverse niveaus help je zo de kwaliteit van leven en sterven te bevorderen.
Het uitgangspunt bij alles wat je doet: aandacht voor de levensgeschiedenis, identiteit en voorkeuren van iedere bewoner.

Klik hier voor de vacaturetekst en meer informatie.

Reageren kan voorlopig t/m 29 januari 2020 via deze link. Let op: de vacature sluit zodra er een geschikte kandidaat gevonden is.

2020-01-08T16:40:31+01:008 januari, 2020|

Het Radboud UMC zoekt per maart 2020 een trainee voor een tweejarig opleidingstraject in Nijmegen. Gemiddeld 14,4 uur per week.

De dienst geestelijke verzorging van het Radboud UMC biedt aankomende geestelijk verzorgers een voor Nederland uniek betaald leertraject. Een trainee krijgt gedurende een jaar de gelegenheid om werkervaring op te doen en zich te ontwikkelen tot beginnend geestelijk verzorger. Hiertoe werkt hij of zij 2 dagen in de week op een paar afdelingen als geestelijk verzorger, en ontvangt op een derde dag werkbegeleiding en verdere opleiding. Alle kosten worden gedragen door de dienst. Niet elke week is er een derde dag maar wel op de momenten dat een van de cursussen worden gegeven (zie bijlage).
Functioneert de trainee naar tevredenheid, dan kan hij of zij nog een tweede jaar bij ons werken, eveneens 2 dagen in de week, dan als geestelijk verzorger in opleiding. De geestelijk verzorger in opleiding draagt meer verantwoordelijkheden, ontvangt werkbegeleiding en krijgt eveneens een aantal faciliteiten aangeboden op een derde dag.

Klik hier voor de vacaturetekst en meer informatie.

Reageren kan t/m 25 januari 2019 per e-mail .

2019-12-12T15:20:19+01:0012 december, 2019|