Doel

De Sector Institutioneel Niet Gezondenen (SING) wil een platform zijn voor geestelijk verzorgers van alle levensbeschouwelijke richtingen en nieuwe vormen van spiritualiteit. De SING wil mensen en tradities met elkaar verbinden en inspireren, door het stimuleren van professionele uitwisseling. Hiervoor zullen studiedagen en informele bijeenkomsten worden georganiseerd.

Organisatie

De SING heeft op dit moment meer dan driehonderd leden en groeit nog steeds. De SING-raad bestaat uit minimaal vijf personen. Daarnaast is er een vertegenwoordiger van de RING-GV, het toetsingsorgaan voor niet-institutioneel gezonden geestelijk verzorgers, waar contact mee onderhouden wordt. Ook sluit eens per jaar vanuit het VGVZ-bestuur de portefeuillehouder “Levensbeschouwelijke sectoren” aan. De raad vergadert minimaal zes keer per jaar.

Activiteiten

De SING organiseert webinars met het overkoepelende thema: ‘Een nieuwe taal voor zingeving’. Daarnaast zal er op termijn ook weer gevolg gegeven worden aan de SING Café’s en hopen we nog steeds een symposium te organiseren. Als je ideeën hebt voor activiteiten of thema’s voor de webinar wil aandragen kan je een mail sturen naar sing@vgvz.nl.

LinkedIN

Er is een besloten LinkedIN-groep, speciaal voor mensen die aangesloten zijn bij de SING. Via deze groep zullen mensen op de hoogte gehouden worden van allerlei ontwikkelingen en activiteiten en kun je zelf reageren en discussies starten. Je kunt een verzoek tot toelating doen.

Leden sectorraad

Jelle Backhuis – Hermens (voorzitter)
Maaike Quartel (secretaris)
Kees de Bruijn
Saskia Rijke
Hella Smits
Naomi van Dam
Caroliene van Waveren – Hogervorst

Lid worden?

Ieder lid van de VGVZ kan lid worden van de SING, ook als je student bent of je RING-certificaat nog niet hebt. Meestal geef je bij je aanmelding bij de VGVZ aan bij welke sector je wilt aansluiten. Mocht je dat in een later stadium willen doen, dan kun je dat doorgeven aan het secretariaat van de VGVZ.

Contact

Voor alle vragen, ideeën en suggesties kun je mailen naar sing@vgvz.nl . Indien nodig bespreken we deze dan in de volgende vergadering.

De RING-GV

De Raad voor institutioneel-niet-gezonden Geestelijk Verzorgers toetst de levensbeschouwelijke competentie van geestelijk verzorgers die geen zending van een kerk of levensbeschouwelijk genootschap hebben.

Centraal staan:

Het kunnen reflecteren op de eigen levensbeschouwing en de eventuele spanningen die deze oproept in het werk als geestelijk verzorger

Het helder onder woorden kunnen brengen van de eigen levensbeschouwing

Het constructief kunnen omgaan met eventuele spanningen tussen de eigen levensbeschouwing en die van anderen, met name cliënten en collega’s, binnen het werk als geestelijk verzorger.

De toetsing wordt uitgevoerd door een toetsingscommissie van drie leden, die onder toezicht staat van een Raad van Advies. De toetsing vindt plaats door het beoordelen van een drietal schriftelijke opdrachten.

Voor meer informatie zie de website van de RING-GV.

Publicaties

2024
Symposium SING raad 3-10-2024

2023
De SING organiseerde in maart 2023 een webinar genaamd: What’s in a name?
Hier kun je de presentatie terugzien en lees je het verslag van de bijeenkomst.

2021
De SING organiseerde eind juni 2021 een webinarreeks die heet: Een nieuwe taal voor zingeving. Webinarreeks over nieuwe rituelen en nieuwe media in de hedendaagse GV. Hier vind je de powerpoint presentaties:

Zingeving in Podcasts.

Nieuwe rituelen.


Multiple Religious Belonging in Nederland en Geestelijke Verzorging
25 september 2017

Minisymposium met als thema: Transcendentie
7 maart 2016


Oprichting van de SING (2014)

Presentatie Wim Smeets, oprichtingsvergadering SING 12 mei 2014.
Verslag van de oprichtingsvergadering van de SING te Utrecht, 12 mei 2014