Nieuws

Vacatures SING-raad

Wegens het aflopen van termijnen zoekt de SING-sectorraad een secretaris en twee nieuwe leden. Heb jij bewust gekozen om lid te worden van de SING, draag je de algemene geestelijke verzorging een warm hart toe én vind je het leuk hier vorm aan te geven? Dan zoeken wij jou! We denken al een goede stap in de nieuwe richting gezet te hebben met onze webinarreeks “Een nieuwe taal voor zingeving”, maar wellicht heb jij nog meer ideeën? In deze vrijwillige functie proberen we als sectorraad af te stemmen op de vraag van de leden van de snelst groeiende sector van de VGVZ. Ander expliciet doel is om de leden met elkaar in contact te brengen. We vragen een kleine tijdsinvestering voor maandelijkse vergaderingen die overwegend digitaal plaatsvinden (bij vergaderingen op locatie worden reiskosten vergoed). Wil jij een bijdrage leveren aan de toekomst van de geestelijke verzorging dan horen we graag van je! Stuur een mail naar: sing@vgvz.nl

Hartelijke groet,
De SING-raad: Thomas van Heerde, Janie van Middelkoop, Rob van Grinsven, Hella Smits en Ada Byrnes

Webinarreeks

De SING organiseerde eind juni 2021 een webinarreeks die heet: Een nieuwe taal voor zingeving.
Webinarreeks over nieuwe rituelen en nieuwe media in de hedendaagse GV.
hier vindt je de powerpoint presentaties:
Op 28 juni Zingeving in Podcasts.
op 30 juni Nieuwe rituelen.

Doel

De Sector Institutioneel Niet Gezondenen (SING) wil een platform zijn voor geestelijk verzorgers van alle levensbeschouwelijke richtingen en nieuwe vormen van spiritualiteit. De SING wil mensen en tradities met elkaar verbinden en inspireren, door het stimuleren van professionele uitwisseling. Hiervoor zullen studiedagen en informele bijeenkomsten worden georganiseerd.

Organisatie


De sector SING heeft op dit moment meer dan tweehonderd leden en groeit nog steeds. De SING-raad bestaat uit vijf personen en een vertegenwoordiger van de RING-GV, het toetsingsorgaan voor niet institutioneel gezonden geestelijk verzorgers. (Zie blokje Externe contacten.) De raad vergadert ongeveer vier keer per jaar.

Activiteiten

Gezien het succes van onze webinars in juni wil de SING-raad regelmatig webinars blijven organiseren. Mocht je zelf ideeën hebben bijvoorbeeld over een onderzoek dat je doet of vanuit een specifieke interesse dan horen wij dat graag. Stuur dan een mailtje naar sing@vgvz.nl. Vanwege alle coronaperikelen en de gevolgen daarvan, weten we nog niet wanneer een volgend live symposium zal worden georganiseerd.

LinkedIn

Er is een besloten linkedIn-groep, speciaal voor mensen die aangesloten zijn bij de SING. Via deze groep zullen mensen op de hoogte gehouden worden van allerlei ontwikkelingen en activiteiten en kun je zelf reageren en discussies starten. Je kunt een verzoek tot toelating doen.

De RING-GV

De Raad voor institutioneel-niet-gezonden Geestelijk Verzorgers toetst de levensbeschouwelijke competentie van geestelijk verzorgers die geen zending van een kerk of levensbeschouwelijk genootschap hebben.
Centraal staan:

  • Het kunnen reflecteren op de eigen levensbeschouwing en de eventuele spanningen die deze oproept in het werk als geestelijk verzorger
  • Het helder onder woorden kunnen brengen van de eigen levensbeschouwing
  • Het constructief kunnen omgaan met eventuele spanningen tussen de eigen levensbeschouwing en die van anderen, met name cliënten en collega’s, binnen het werk als geestelijk verzorger.

De toetsing wordt uitgevoerd door een toetsingscommissie van drie leden, die onder toezicht staat van een Raad van Advies. De toetsing vindt plaats door het beoordelen van een drietal schriftelijke opdrachten.
Voor meer informatie zie de website van de RING-GV.

Leden sectorraad

Thomas van Heerde (voorzitter)
Ada Byrnes (secretaris)
Janie van Middelkoop
Rob van Grinsven
Hella Smits

Lid worden?

Ieder lid van de VGVZ kan lid worden van de SING, ook als je student bent of je RING-certificaat nog niet hebt. Meestal geef je bij je aanmelding bij de VGVZ aan bij welke sector je wilt aansluiten. Mocht je dat in een later stadium willen doen, dan kun je dat doorgeven aan het secretariaat van de VGVZ.

Contact

Voor alle vragen, ideeën en suggesties kun je mailen naar sing@vgvz.nl . Indien nodig bespreken we deze dan in de volgende vergadering.

Publicaties


Multiple Religious Belonging in Nederland en Geestelijke Verzorging
Maandag 25 september 2017

Klikt u hier voor de presentatie van:
Daan F. Oostveen
Joantine Berghuijs en Anke Liefbroer
André van der Braak

Minisymposium met als thema: Transcendentie
Maandagmiddag 7 maart 2016

Klikt u voor het verslag van het symposium.
Hieronder enkele foto’s:

 


Oprichting van de SING (2014)

Presentatie Wim Smeets, oprichtingsvergadering SING 12 mei 2014.
Verslag van de oprichtingsvergadering van de SING te Utrecht, 12 mei 2014