Nieuws 

De SING organiseerde eind juni 2021 een webinarreeks die heet: Een nieuwe taal voor zingeving.
Webinarreeks over nieuwe rituelen en nieuwe media in de hedendaagse GV.
hier vindt je de powerpoint presentaties:
Op 28 juni Zingeving in Podcasts.
op 30 juni Nieuwe rituelen.

Doel

De Sector Institutioneel Niet Gezondenen (SING) wil een platform zijn voor geestelijk verzorgers van alle levensbeschouwelijke richtingen en nieuwe vormen van spiritualiteit. De SING wil mensen en tradities met elkaar verbinden en inspireren, door het stimuleren van professionele uitwisseling. Hiervoor zullen studiedagen en informele bijeenkomsten worden georganiseerd.

Organisatie


De sector SING heeft op dit moment meer dan tweehonderd leden en groeit nog steeds. De SING-raad bestaat uit vijf personen en een vertegenwoordiger van de RING-GV, het toetsingsorgaan voor niet institutioneel gezonden geestelijk verzorgers. (Zie blokje Externe contacten.) De raad vergadert ongeveer vier keer per jaar.

Activiteiten

Gezien het succes van onze webinars in juni wil de SING-raad regelmatig webinars blijven organiseren. Mocht je zelf ideeën hebben bijvoorbeeld over een onderzoek dat je doet of vanuit een specifieke interesse dan horen wij dat graag. Stuur dan een mailtje naar sing@vgvz.nl. Vanwege alle coronaperikelen en de gevolgen daarvan, weten we nog niet wanneer een volgend live symposium zal worden georganiseerd.

LinkedIn

Er is een besloten linkedIn-groep, speciaal voor mensen die aangesloten zijn bij de SING. Via deze groep zullen mensen op de hoogte gehouden worden van allerlei ontwikkelingen en activiteiten en kun je zelf reageren en discussies starten. Je kunt een verzoek tot toelating doen.

De RING-GV

De Raad voor institutioneel-niet-gezonden Geestelijk Verzorgers toetst de levensbeschouwelijke competentie van geestelijk verzorgers die geen zending van een kerk of levensbeschouwelijk genootschap hebben.
Centraal staan:

  • Het kunnen reflecteren op de eigen levensbeschouwing en de eventuele spanningen die deze oproept in het werk als geestelijk verzorger
  • Het helder onder woorden kunnen brengen van de eigen levensbeschouwing
  • Het constructief kunnen omgaan met eventuele spanningen tussen de eigen levensbeschouwing en die van anderen, met name cliënten en collega’s, binnen het werk als geestelijk verzorger.

De toetsing wordt uitgevoerd door een toetsingscommissie van drie leden, die onder toezicht staat van een Raad van Advies. De toetsing vindt plaats door het beoordelen van een drietal schriftelijke opdrachten.
Voor meer informatie zie de website van de RING-GV.

Leden sectorraad

Thomas van Heerde (voorzitter)
Ada Byrnes (secretaris)
Janie van Middelkoop
Rob van Grinsven

Lid worden?

Ieder lid van de VGVZ kan lid worden van de SING, ook als je student bent of je RING-certificaat nog niet hebt. Meestal geef je bij je aanmelding bij de VGVZ aan bij welke sector je wilt aansluiten. Mocht je dat in een later stadium willen doen, dan kun je dat doorgeven aan het secretariaat van de VGVZ.

Contact

Voor alle vragen, ideeën en suggesties kun je mailen naar sing@vgvz.nl  . Indien nodig bespreken we deze dan in de volgende vergadering.

Publicaties


Multiple Religious Belonging in Nederland en Geestelijke Verzorging
Maandag 25 september 2017

Klikt u hier voor de presentatie van:
Daan F. Oostveen
Joantine Berghuijs en Anke Liefbroer
André van der Braak

 

Minisymposium met als thema: Transcendentie
Maandagmiddag 7 maart 2016

Klikt u voor het verslag van het symposium.
Hieronder enkele foto’s:

 


Oprichting van de SING (2014)

Presentatie Wim Smeets, oprichtingsvergadering SING 12 mei 2014.
Verslag van de oprichtingsvergadering van de SING te Utrecht, 12 mei 2014