Doel

De Orthodoxe sector heeft als primair doel de professionele thuisbasis te zijn voor passende geestelijke zorg aan de ruim kwart miljoen mensen met een Orthodoxe achtergrond in Nederland. De Orthodoxe sector wil daarom een bijdrage leveren aan de VGVZ door haar krachten en kwaliteiten te delen met zowel Orthodoxe leden alsook met leden van de overige sectoren.

Organisatie

De Orthodoxe sector is landelijk georganiseerd en wordt vertegenwoordigd door Orthodoxe geestelijke verzorgers binnen de VGVZ. De Orthodoxe geestelijke verzorgers zijn opgeleid aan het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut (Radboud Universiteit) of het voormalig Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (VU Amsterdam).

Externe contacten

De Orthodoxe sector onderhoudt contacten met de OZI (Orthodoxe Zendende Instantie) en via hen met de OKIN (Orthodoxe Kerk in Nederland) en het SOKIN (Samenwerkingsverband van Oriëntaals-orthodoxe kerken in Nederland), het Ministerie van Justitie & Veiligheid (geestelijke verzorging van gedetineerden), van Defensie (geestelijke verzorging van militairen) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (academische theologische opleiding aan het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut bij de Radboud Universiteit – Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen).

Activiteiten

Leden van de Orthodoxe sector ontvangen een periodieke nieuwsbrief met daarin informatie over activiteiten (o.a. seminars en voorlichtingsbijeenkomsten) die binnen de sector worden georganiseerd.

Lidmaatschap

Geïnteresseerde (aspirant-) leden van de VGVZ kunnen zich aansluiten bij de Orthodoxe sector. Om lid te worden van de Orthodoxe sector kunt u zich wenden tot het secretariaat van de VGVZ. Belangstellenden kunnen vrijblijvend contact opnemen met de Orthodoxe sectorraad.

Bestuur

Voorzitter: Dhr. Rodion Adam, MA
Secretaris: Mw. Nino van Gelderen, MA
Algemeen bestuurslid/penningmeester: Dhr. Simon Saliba, MA
E-mail: orthodox@vgvz.nl

Links