Doel

*eigen belangenbehartiging van en voorlichting aan leden van de sector binnen de VGVZ-kaders.
*waarborgen identiteit, kwaliteit en professionaliteit van hindoe gv en gv-ers.
*profilering eigentijdse hindoe gv.

Organisatie

*De sectorraad bestaat uit SKGV-geregistreerde algemeen gv-ers  die opgeleid zijn aan de VU (MA Theology and Religious Studies hindu spiritual care) met kennis van de hindoe levensbeschouwing.
*Andere leden van de VGVZ kunnen zich als belangstellende eveneens aansluiten bij de hindoe-sector.

Activiteiten

*contacten onderhouden met VGVZ-/SKGVbestuur, VU en zorginstellingen.
*voorlichting, advies en scholing inzake hindoe geestelijke verzorging.

Repertoire

*Klik hier voor een overzicht van het repertoire hindoe geestelijke verzorging.

Contactadres

Voor informatie over de sector of over activiteiten kunt u contact opnemen met Rawie Sewnath.

*dhr Karan Gokoel, voorzitter.
karangokoel@outlook.com

*dhr Rawie Sewnath, secretaris
rawiesewnath@hotmail.com
06-12690801