Algemene info sectoren

De VGVZ kent momenteel 9 levensbeschouwelijke sectoren: de protestantse, katholieke, humanistische, islamitische, joodse, hindoe, boeddhistische, Orthodoxe sector, en de sector Institutioneel Niet Gezondenen (SING).
Elke sector heeft een coördinerend orgaan: de sectorraad, daar zijn leden uit het werkveld aan verbonden. De sectoren organiseren eigen bijeenkomsten, studiedagen en activiteiten. Iedere sector heeft een eigen webpagina.

Leidraad voor leden van raden van werkvelden en sectoren

Om hun werk te vergemakkelijken is voor de raden een leidraad beschikbaar.

Organisatie van studiedagen door werkvelden en sectoren

Voor de organisatie van studiedagen en symposia vanuit werkveldraden of sectorraden zijn verschillende handreikingen beschikbaar: