Algemene info sectoren

De VGVZ kent momenteel 8 levensbeschouwelijke sectoren: de protestantse, katholieke, humanistische, islamitische, joodse, hindoe en boeddhistische sector, en de sector Institutioneel Niet Gezondenen (SING).
Elke sector heeft een coördinerend orgaan: de sectorraad.
De sectoren organiseren eigen bijeenkomsten, studiedagen en activiteiten. Iedere sector heeft een eigen webpagina.

Leidraad voor leden van raden van werkvelden en sectoren

Om hun werk te vergemakkelijken is voor de raden een leidraad beschikbaar.

Organisatie van studiedagen door werkvelden en sectoren

Voor de organisatie van studiedagen en symposia vanuit werkveldraden of sectorraden zijn verschillende handreikingen beschikbaar:

  • de handleiding en checklist voor het organiseren van studiedagen
  • een handreiking bij het maken van een begroting
  • de spelregels sponsoring van studiedagen
  • VGVZ briefpapier en logo zijn op te vragen bij het secretariaat