Over (inter)nationaal onderzoek naar (de effecten van) levensbeschouwing, spiritualiteit en geestelijke verzorging bestaan websites, die de moeite van het bezoeken waard zijn. Niet alle publicaties zijn kosteloos ter beschikking. Meestal is wel een zoekfunctie beschikbaar, kan de samenvatting worden ingezien, en kunnen de gegevens van een publicatie gedownload worden naar programma’s voor literatuurbeheer.

www.narcis.nl  is dé nationale toegang tot wetenschappelijk onderzoek in Nederland. De gegevens worden aangeleverd door de Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en diverse andere wetenschappelijke instellingen. Onderzoeksgegevens, sommige data-archieven, beschrijving van onderzoeksprojecten, onderzoekers en onderzoeksinstituten zijn beschikbaar. Eenvoudige zoekfunctie. De website wordt onderhouden door DANS (Data Archiving and Networked Services).

www.nvpo.nl/jaarindex-2016/ presenteert de Jaarindex Psychosociaal Oncologisch Onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO). Ook de jaarindices van 2015 en van 2014 zijn beschikbaar. Vooral de onderzoeken die in de hoofdstukken 10 (Palliatieve zorg & Zorg rondom levenseinde) en 11 (Zingeving en spiritualiteit) zijn opgenomen, raken aan geestelijke verzorging.

www.enhcc.eu  is de website van het European Network of Health Care Chaplaincy (ENHCC), waar de VGVZ lid van is. Zie ook het tabblad

[Information] http://enhcc.eu/information.htm. Tijdens de conferentie in Salzburg (juni 2014) is een statement gemaakt over het belang van onderzoek voor geestelijke verzorging.

www.pastoralezorg.be/page/erich/ is de website van het European Research Institute for Chaplains in Healthcare (ERICH), een initiatief van de ENHCC (zie boven) dat gehuisvest is bij het Academisch Centrum voor Praktische Theologie van de KU Leuven (België). Een speerpunt in het onderzoek is de [PROM], http://www.pastoralezorg.be/page/projects/#1 een instrument om de invloed van geestelijk verzorging op het welbevinden van patiënten te meten.

www.pastoralezorg.be is de Vlaamse interactieve website over pastorale zorg / geestelijke verzorging (en over onderzoek), vooral binnen zorg- en welzijnsinstellingen.

www.healthcarechaplaincy.org/ is de website van het HealthCare Chaplaincy Network in de VS, waar informatie over en bronnen voor geestelijke verzorging / spirituele zorg beschikbaar zijn. Er is veel aandacht voor onderzoek.

www.transformchaplaincy.org is de website die gesubsidieerd is door de John Templeton Foundation om onderzoek naar geestelijke verzorging te stimuleren, vooral door het vergroten van de ‘onderzoeksgeletterdheid’ van geestelijk verzorgers.

www.acperesearch.net is een initiatief van de Association of Clinical Pastoral Education (ACPE) ter bevordering van de belangstelling voor onderzoek bij geestelijk verzorgers en trainers Klinische Pastorale Vorming. Zie o.a. het artikel van de maand.

www.uphs.upenn.edu/pastoral/resed/bibindex.html een rijke, jaarlijkse bibliografie (sinds 1999) van artikelen over het verband tussen spiritualiteit en gezondheid. Elke titel is kort samengevat. De bibliografie van 2016 bevat 203 titels.

https://smhs.gwu.edu/gwish/global-network is de website van het Global Network for Spirituality & Health (GNSAH). Zie onder andere de onderzoeksprojecten van het netwerk, en de bronnen.

https://www.spiritualcareassociation.org/foundational-papers/ Op deze pagina van het HealthCare Chaplaincy Network enkele zgn. witboeken over hoe spiritualiteit en spirituele zorg in de samenwerking met maatschappelijk werkers, artsen en verpleegkundigen ter sprake kunnen worden gebracht, en in het algemeen van betekenis kunnen zijn in de gezondheidszorg.