Informatie, tips en links over het doen van onderzoek over geestelijke verzorging

Onderzoek doen begint bij literatuurstudie. Om literatuur overzichtelijk te bewaren en te beheren zijn enkele softwareprogramma’s ter beschikking: bewaren van literatuurverwijzingen en integratie in de tekstverwerker (inclusief de gekozen citeerstijl, bijvoorbeeld APA of Chicago).

De bekendste programma’s zijn Zotero en Endnote. Zotero is gratis (zie: www.zotero.org). Endnote (zie: http://endnote.com/) niet, soms goedkoper via speciale websites als www.surfspot.nl (via deze website kunnen medewerkers van onderwijsinstellingen goedkoper software, en hardware, aanschaffen).

Ondersteuning bij onderzoek in de palliatieve, oncologische zorg

Wilt u klinisch onderzoek gaan doen binnen de palliatieve, oncologische zorg en kunt u extra ondersteuning gebruiken? Klik dan op onderstaande link.

Lees verder..