Doel en activiteiten

Doel is a) een bijdrage leveren aan professionaliteit en profilering van geestelijk verzorgers in alle werkvelden, b) het inspireren en stimuleren van geestelijk verzorgers, en c) bijdragen aan de discussie over de wezenlijke thema’s van het vak. Het TGV is informerend, inspirerend en opiniërend.

Het TGV publiceert daartoe resultaten van wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelingen binnen de werkvelden, praktijkvoorbeelden, opiniërende stellingnamen en inspirerende teksten. De bijdragen zijn gericht zijn op het vak geestelijke verzorging, de context waarin het vak beoefend wordt en/of de cliënt en diens situatie. De visie van het TGV vindt u hier.

Organisatie

Het TGV is een uitgave van de VGVZ, en wordt uitgevoerd door Boekencentrum Uitgevers. Het heeft een door het bestuur van de VGVZ benoemde onafhankelijke redactie en redactieraad. Het redactiestatuut regelt de verhouding tussen de uitgever en de redactie, en de interne verhoudingen in de redactie.

Abonnement

Belangstellenden kunnen zich voor € 45,00 per jaar (vier nummers) abonneren. Opgave via e-mail (info@vgvz.nl) bij het secretariaat van de VGVZ. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Na het eerste jaar wordt het abonnement automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van drie maanden. Opzeggingen kunnen te allen tijde worden gedaan, via e-mail.