Laden Evenementen

Conferentie Palliatieve Zorg

‘Ik ga dood en wat dan?’
Overgaan in levensbeschouwelijk perspectief.

Op 11 oktober 2022 organiseert de protestantse sectorraad in samenwerking met de andere levensbeschouwelijke sectoren haar eerste gezamenlijke conferentie.
Op deze dag staat ontmoeting centraal. Vandaar dat we gekozen hebben voor een fysieke conferentie, in een ruime zaal. Gezien de coronabeperkingen die nu nog gelden hebben we besloten om de dag te verplaatsen van maart naar 11 oktober 2022.

Het onderwerp is: ‘Ik ga dood en wat dan? Overgaan in levensbeschouwelijk perspectief. Over palliatieve zorg multireligieus bezien.  Aan de hand van twee hoofdlezingen in de ochtend verzorgd door Erik Olsman en Anke Liefbroer worden we ons bewust van welke taal gebezigd wordt in de palliatieve zorg. Hoe kunnen wij als geestelijk verzorgers de verbinding aangaan met families en hun naaste wanneer het gaat om afscheid nemen en overgaan. In het middagprogramma ligt het accent op het oefenen in culturele sensibiliteit. We sterven allemaal, maar hoe we sterven beleven, is eigen aan de achtergrond en levensbeschouwing.

Tijdsplanning:

09.30-10.00             Inloop
10.00-10.25              opening
10.30-12.00              inleidingen sprekers
12.05-12.20               nabespreken
12.30-13.30               vegetarische lunch
13.30-14.30               eerste ronde workshops
14.45-15.45               tweede ronde workshops
15.45-16.00               afsluiting

Verwachte sprekers: Erik Olsman, Anke Liefbroer
Workshops: Palliatieve zorg vanuit Protestant/christelijk-, Boeddhistisch-, Hindoeïstisch-, Humanistisch-, Interfaith perspectief.

Inclusief vegetarische lunch.
Accreditatie is aangevraagd bij de SKGV.
Kosten: 89 euro voor vgvz-leden,
109 euro voor niet-leden
69 euro als gereduceerd tarief voor o.a. studenten.

Bij belangstelling voor deze dag: geef je op! (aanmeldlink volgt)
Organisatie: Anja Bruijkers, Ina Beemster, Soerish Jaggan, Pieter Nauta, Jan Versteege, Theo de Zwart en Simone Visser