• (* = verplicht veld)

  • De VGVZ (Vereniging van Geestelijk Verzorgers) hanteert de betaalwijze automatische-incasso. Vult u daarom onderstaande velden zo correct mogelijk in.
  • Opleiding

  • Welke voor de geestelijke verzorging relevante opleiding(en) volgt u?

  • Naam opleidingsinstituut Actions