Op deze pagina vindt u informatie en belangrijke documenten over de vergoeding van geestelijke verzorging in de thuissituatie (eerste lijn). Houd deze website in de gaten voor de laatste stand van zaken.

Nieuwe informatie over financiering GV thuis

Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk. Eerder publiceerden we al een factsheet met uitleg over de regeling. Hierop is nu een vervolg met aanvullende informatie

Kijk op deze pagina voor meer documenten over dit dossier.

Verslag Open Platform en powerpoints

Het verslag van het zeer goed bezochte open platform over geestelijke verzorging in de thuissituatie is vanaf nu hier te vinden. Dat geldt ook voor de powerpointpresentaties van Charlotte Molenaar en Karin Seijdell, Joep van de Geer en Robert Koorneef en van Wim Smeets, Nicolette Nijweege en Evalien Koenen. N.a.v vragen over de accreditatie: de lijst met aanwezigen is doorgegeven aan de SKGV en ligt daar ter beoordeling. Terugblikkend: veel dank voor de grote belangstelling! Hoewel we nog lang niet weten hoe alles precies geregeld moet worden in dit nieuwe werkveld: duidelijk is dat we hoe dan ook de schouders eronder moeten zetten en starten! Voor wie het nog niet heeft gedaan: zoek contact met de netwerkcoördinator palliatieve zorg (via hen loopt de financiering vanuit VWS) in jouw regio (https://www.stichtingfibula.nl/Netwerken-Palliatieve-Zorg/Lijst-netwerken) en maak duidelijk wat jij als geestelijk verzorger kunt bijdragen. Op 14 mei houdt Agora samen met de VGVZ een werkconferentie ‘Geestelijke verzorging thuis, inspiratie uit goede voorbeelden, waar ook uitgebreid aandacht wordt besteed aan hoe je de bekendheid van het vak geestelijke verzorging kunt vergroten’. Kosten: € 60,- inclusief koffie/thee/lunch. Tijdstip: 9.30 uur – 16.30 uur. Locatie: Bunnik. Aanmelden via: https://www.agora.nl/agenda/14-mei-werkconferentie-geestelijke-verzorging-thuis.

Factsheet over vergoeding & Open Platform 11 maart

Op 8 oktober heeft minister Hugo de Jonge (VWS) aangegeven dat er vanaf 2019 vergoeding beschikbaar is (35 miljoen in totaal) voor geestelijke verzorging in de thuissituatie. De subsidieregeling is op 15 januari officieel gepubliceerd in de Staatscourant. Betrokken partijen – waaronder de VGVZ – hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan de randvoorwaarden. In deze factsheet vindt u de basisinformatie op een rij. De financiering voor consulten en scholing loopt via de Netwerken Palliatieve Zorg. In de factsheet wordt duidelijk waaraan een geestelijk verzorger moet voldoen (plus de overgangsregeling) en wordt verwezen naar de adviestarieven voor consulten en scholing van andere zorgverleners. Houd deze website in de gaten voor meer informatie.

Open Platform voor gv’ers werkzaam in eerste én tweede lijn

Op 11 maart houdt de VGVZ in de middag een Open Platform met als thema: De ontwikkelingen in de eerste lijn.  Deze bijeenkomst is zowel bedoeld voor geestelijk verzorgers met een eigen praktijk als collega’s die in een instelling werken en ook extramuraal aan de slag willen gaan. Hier is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen. Locatie: de Bergkerk, Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort. Tijd: 13.30-16.30 uur. U kunt zich via deze link aanmelden.
Aan het programma nemen in elk geval deel: Joep van de Geer (kennismakelaar Geestelijke Verzorging), Marije Brull (Fibula), Francine Wildenborg (beleidsmedewerker extern VGVZ), Robert Koorneef (lid van de deelwerkgroep Randvoorwaarden en Criteria).
Wij hopen u daar te spreken.

Heeft u op dit moment vragen? Zoals in de factsheet staat kunt u contact opnemen met de projectleider Joep van de Geer. De VGVZ is bereikbaar via info@vgvz.nl.

1. Factscheet vergoeding geestelijke verzorging eerstelijn
2. Adviestarieven
3. Regeling staatscourant dd. 15 januari 2019
4. Antwoorden van minister Hugo de Jonge op vragen van Kamerleden dd. 8 januari 2019
5. De brief van minister Hugo de Jonge van 8 oktober 2018