Joshua

HomeJoshua Veenstra

Over Joshua Veenstra

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Joshua Veenstra has created 33 blog entries.

Geestelijk verzorgers 22-36 uur

Ben je onze cliënten graag tot steun? Bij Topaz ben je van harte welkom!
Als geestelijk verzorger bij Topaz begeleid je cliënten bij zingevings- en levensvragen en spiritualiteit in kwetsbare situaties. Je verleent geestelijke verzorging en pastorale begeleiding aan cliënten, mantelzorgers en medewerkers volgens ons motto: “het hele leven telt”. Als geestelijk verzorger ben je er voor alle cliënten en kun je inspelen op de diverse achtergronden. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over de woon-zorgvisie en ethische vraagstukken, participeert in de vakgroep Geestelijke verzorging Topaz en onderhoudt contact met kerken en andere levensbeschouwelijke instellingen. Daarnaast betrek je vrijwilligers bij de geestelijke verzorging en ga je voor in en organiseer je kerkdiensten en herdenkingsbijeenkomsten. We zijn op zoek naar collega’s voor de locaties Foreschate (8 uur/week) en Vlietwijk (14 uur/week) in Voorschoten en voor de locaties Haagwijk (15 uur/week) en Overrhyn (24 uur/week) uit te breiden tot 36 uur/week per 1/1/2021 in Leiden.

klik hier voor de vacaturetekst

2020-01-23T12:47:54+01:0023 januari, 2020|

Overlijden Ben van Remmerden

Op 10 januari j.l is oud-collega Ben van Remmerden (67) overleden. Ben was een markante collega. Hij heeft lang gewerkt bij Medisch Centrum Leeuwarden, en was inmiddels een paar jaar met pensioen. Voor de VGVZ is hij ook van betekenis geweest, door zijn inbreng op diverse ledenvergaderingen en met name door het stimuleren van de oprichting van een professioneel stafbureau.
We herinneren ons met respect zijn gedrevenheid.

2020-01-20T16:07:46+01:0020 januari, 2020|

Vacatures VGVZ bestuursleden portefeuilles Wetenschap & Onderwijs

Het bestuur van de VGVZ bestaat uit 5 tot 7 mensen die, ieder met een eigen portefeuille, samen de beroepsvereniging besturen. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door een klein professioneel stafbureau en secretariaat. De vereniging heeft ca 1200 leden en is financieel gezond. Ook mensen die geen geestelijk verzorger zijn kunnen deel uitmaken van het bestuur. De benoemingsadviescommissie is op zoek naar:

Twee leden voor het bestuur van de VGVZ
voor de portefeuille Wetenschap, en voor de portefeuille Kwaliteitsregister & Opleidingen.

Klikt u hier voor de vacaturetekst.

De procedure
Ben je enthousiast, wil je meer informatie of weet je iemand die geschikt zou zijn? Neem dan contact op met Hans Schepers (penningmeester@vgvz.nl, 06 28068071), lid van het bestuur en van de benoemingsadviescommissie.

Reacties kunnen tot uiterlijk 17 februari worden gestuurd naar de secretaris van de benoemingsadviescommissie Gabrielle Gies, ggies@rijnstate.nl. De gesprekken zijn voorzien op 4 maart, in Amersfoort.

2020-01-20T11:22:33+01:0020 januari, 2020|

Management-assistent(e), 6 uur p/w (VGVZ)

De VGVZ, beroepsvereniging van Geestelijk VerZorgers, telt ruim 1200 leden. Doelstelling van de vereniging is de kwaliteit en de positie van het beroep geestelijk verzorger intern en extern te versterken. Voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid wordt het bestuur bijgestaan door het stafbureau.
Wegens aanvaarding van een andere functie door de huidige management-assistente en toegenomen werkzaamheden van het stafbureau ontstaat er per 1 maart 2020 een vacature voor een Management-assistent(e), 6 uur p/w.

Klikt u hier voor de vacaturetekst en u kunt tot uiterlijk vrijdag 31 januari reageren.

2020-01-17T14:07:12+01:0017 januari, 2020|

Liemerije zoekt een algemeen Geestelijk Verzorger (voor 7 maanden, ter vervanging van zwangerschap- en bevallingsverlof) in regio ‘de Liemers’. 13 uur per week.

Samen met je collega algemeen geestelijk verzorgers bied je begeleiding op het gebied van zingeving, ethiek en levensvragen. Je bent inzetbaar op alle afdelingen van Liemerije. De verdeling van de verschillende taken en werkzaamheden vindt in goed overleg en in nauwe samenwerking plaats met je collega’s. In het contact met bewoners en cliënten help je onderzoeken wat zin geeft in het leven en wanneer zin ontbreekt. Je zoekt samen naar ruimte en aanknopingspunten om verder te gaan. Soms ben je er juist om angst, verdriet en wanhoop samen uit te houden. Wat je ziet en hoort kun je vertalen in de communicatie naar collega’s. Ook heb je een taak in de sensibilisering van medewerkers voor zin- en levensvragen. Je ondersteunt zorgteams waar nodig door het leiden van een moreel beraad. Ook heb je een actieve inbreng in de reflectie over zingeving en ethiek binnen de organisatie. Op diverse niveaus help je zo de kwaliteit van leven en sterven te bevorderen.
Het uitgangspunt bij alles wat je doet: aandacht voor de levensgeschiedenis, identiteit en voorkeuren van iedere bewoner.

Klik hier voor de vacaturetekst en meer informatie.

Reageren kan voorlopig t/m 29 januari 2020 via deze link. Let op: de vacature sluit zodra er een geschikte kandidaat gevonden is.

2020-01-08T16:40:31+01:008 januari, 2020|

Overlijden Lutske Harmsma

Ons bereikte het verdrietige bericht dat collega Lutske Harmsma op 6 december is overleden. Lutske was lid van de werkveldraad eerstelijns geestelijke verzorging, en heeft zich de afgelopen jaren bijzonder ingezet om geestelijke verzorging thuis mogelijk te maken in Friesland. Zij deed dat op haar eigen bescheiden en tegelijk zeer doortastende manier. Lutske is maar 60 jaar geworden.

 

2019-12-19T13:06:38+01:0019 december, 2019|

Het Radboud UMC zoekt per maart 2020 een trainee voor een tweejarig opleidingstraject in Nijmegen. Gemiddeld 14,4 uur per week.

De dienst geestelijke verzorging van het Radboud UMC biedt aankomende geestelijk verzorgers een voor Nederland uniek betaald leertraject. Een trainee krijgt gedurende een jaar de gelegenheid om werkervaring op te doen en zich te ontwikkelen tot beginnend geestelijk verzorger. Hiertoe werkt hij of zij 2 dagen in de week op een paar afdelingen als geestelijk verzorger, en ontvangt op een derde dag werkbegeleiding en verdere opleiding. Alle kosten worden gedragen door de dienst. Niet elke week is er een derde dag maar wel op de momenten dat een van de cursussen worden gegeven (zie bijlage).
Functioneert de trainee naar tevredenheid, dan kan hij of zij nog een tweede jaar bij ons werken, eveneens 2 dagen in de week, dan als geestelijk verzorger in opleiding. De geestelijk verzorger in opleiding draagt meer verantwoordelijkheden, ontvangt werkbegeleiding en krijgt eveneens een aantal faciliteiten aangeboden op een derde dag.

Klik hier voor de vacaturetekst en meer informatie.

Reageren kan t/m 25 januari 2019 per e-mail .

2019-12-12T15:20:19+01:0012 december, 2019|

Parel voor zingeving in de palliatieve zorg

Het project ‘Als niet alles is wat het lijkt’, waarin de nieuwe richtlijn ‘zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg’ in een aantal zorgorganisaties is geïmplementeerd, heeft de ZonMW Parel gewonnen! Bij deze implementaties zijn verschillende geestelijk verzorgers betrokken geweest, waarbij o.a. Joep van de Geer een rol had in de algehele opzet van het project. In het project vormden geestelijk verzorgers een implementatieduo met een primaire zorgverlener en zijn primaire zorgverleners getraind in het verlenen van spirituele (basis)zorg aan patiënten, cliënten, bewoners etc. Gedurende deze implementatie is er gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkelde digitale leerwerkplaats, waarin zorgverleners zelf met deze thematiek aan de slag konden.

v.l.n.r. Thijs Hoogeveen, geestelijk verzorger, Henk Smid, directeur ZonMw, An Reyners, hoogleraar Palliatieve Geneeskunde, Hennita Schoonheim, Netwerk Palliatieve Zorg, Evelien Rondhuis kwartiermaker project. Fotograaf: Glenn van Kamperdijk.

Het implementatietraject geeft op verschillende plekken mooie en verrassende resultaten. In het UMCG (één van de deelnemende organisaties) gaat het in de patiëntenzorg (volgens zorgverleners) om een verbetering van de kwaliteit van het contact (aandacht) en een betere begeleiding van patiënten, waardoor patiënten zich meer gezien en gehoord voelen en beter ondersteund worden in het vinden van zin, betekenis, kracht, moed, steun en troost. Tegelijkertijd lijkt deze verbetering meer werkplezier en (hernieuwde) motivatie op te leveren bij verpleegkundigen en draagt dit samen met de geboden ruimte voor de eigen kwetsbaarheid en levensbeschouwing vermoedelijk ook bij aan de (geestelijke) gezondheid van medewerkers. Dit geldt ook voor de teamontwikkeling die plaats vindt, waarbij er meer verbondenheid en teamgevoel is ontstaan. Het project lijkt zo ook een betere samenwerking te bevorderen en zorgt voor een veiliger en meer open cultuur binnen de afdeling

Het traject en de digitale leerwerkplaats zal landelijk beschikbaar worden, zodat deze ook door andere geïnteresseerde organisaties en afdelingen kan worden geïmplementeerd.

Heeft u vragen over dit project, mail dan naar: zingeving@consortiumligare.nl

 

Meer informatie:
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/parelprojecten/parel-voor-zingeving-in-de-palliatieve-zorg/
https://mediator.zonmw.nl/mediator-38/leren-praten-over-levensvragen/
https://www.viaa.nl/leerwerkplaats/

Een inkijkje in de digitale leerwerkplaats is hier te vinden (vanaf sheet 16):

2019-12-04T17:28:23+01:004 december, 2019|

Emilie van de Wijer benoemd tot korps geestelijk verzorger bij de politie

De politie heeft Emilie van de Wijer onlangs benoemd tot korps geestelijk verzorger. Ze gaat een team van geestelijk verzorgers vormen ter begeleiding
van politiemensen bij zingevingsvragen, ethische vragen en existentiële vragen die opkomen in en door het politiewerk.

Met de inrichting van geestelijke verzorging beschikt straks elke politie-eenheid over een eigen geestelijk verzorger.
Het is momenteel nog niet mogelijk te solliciteren naar de functie van geestelijk verzorger bij de politie. Zodra er vacatures worden opengesteld, wordt dit gemeld via de beroepsvereniging.

Voor het bestuur van de VGVZ is Emilie een goede bekende. Ze notuleert al enkele jaren naar volle tevredenheid de bestuursvergaderingen. Veel succes gewenst bij deze passende en uitdagende stap!

(Klik hier voor het persbericht van de politie.)

2019-11-21T15:23:32+01:0014 november, 2019|

Moritz Pfähler nieuwe voorzitter VGVZ

Door de Algemene Ledenvergadering, op maandag 24 juni aansluitend aan het symposium, werd Moritz Pfähler benoemd tot voorzitter van de VGVZ. Moritz (39) werkt bij de Reinier de Graaf groep in Delft en omgeving en is ook actief in het ontwikkelen van geestelijke verzorging in de thuissituatie.

Bestuur en stafbureau zijn erg blij met de komst van Moritz en zien uit naar een goede samenwerking.

2019-11-21T15:23:32+01:0026 juli, 2019|