Joshua

Joshua Veenstra

About Joshua Veenstra

This author has not yet filled in any details.
So far Joshua Veenstra has created 21 blog entries.

Geestelijk verzorger 18 uur p/w (Het Flevoziekenhuis)

Het Flevoziekenhuis is op zoek naar een geestelijk verzorger (parttime). Klikt u hier voor de vacaturetekst of bekijk de website. Wij zien je brief en CV graag voor 15 november 2018 tegemoet via http://www.flevoziekenhuis.nl/werken-en-leren  onder vermelding van vacaturenummer: 2018-381

18 oktober, 2018|

Geestelijk verzorger 20 tot 24 uur per week, (Severinus)

Severinus is op zoek naar een geestelijk verzorger voor 20 tot 24 uur per week. Klikt u hier voor de vacaturetekst of bekijk de website. Reageren kan tot en met 4 november 2018.

17 oktober, 2018|

Geestelijk verzorger, voor 10 uur per week (SWZP)

Stichting Wonen en Zorg Purmerend (SWZP) biedt huisvesting, hulp en ondersteuning aan ouderen die hierop zijn aangewezen.Vanwege het vertrek van één van onze geestelijk verzorgers zijn wij op zoek naar een nieuwe collega Geestelijk verzorger (voor 10 uur per week). Klikt u hier voor de vacaturetekst of bekijk de website. Reageren kan tot en met 5 november 2018.

16 oktober, 2018|

Promovendus interdisciplinaire zorg bij dementie. Universiteit Maastricht

Het betreft een vacature voor het project DEDICATED (Desired Dementia Care Towards End of Life), dat gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg voor mensen met dementie, in het verpleeghuis en in de thuiszorg. Zie voor meer informatie:  https://www.academictransfer.com/en/50061/promovendus-fhmlschool-caphrivakgroep-hsr/

Reageren tot 21 oktober

12 oktober, 2018|

‘We moeten de enorme behoefte aan zingeving zichtbaar maken’

‘We moeten de enorme behoefte aan zingeving zichtbaar maken’

Afscheidsinterview met Hugo Vlug door Francine Wildenborg

Hugo Vlug (49) zwaait af als voorzitter van de VGVZ. Bij zijn aantreden in 2016 schreef hij  bovenaan zijn to do-lijst: 1. een gesprek met de minister van Volksgezondheid, 2. aanschuiven bij De Wereld Draait Door. Het doel: geestelijke verzorging voor iedereen toegankelijk maken, dus ook in de thuissituatie.

Lees meer.

21 september, 2018|

TGV september nummer is uit: ‘verval en kwetsbaarheid’

Omarm ook verval en vergankelijkheid, omarm de ziel

In haar boek Betere mensen zegt de wetenschapssocioloog en ‑filosoof Trudy Dehue dat de huidige leefstijlpolitiek genadeloos is voor mensen die pech hebben. De kern van de leefstijlpolitiek is dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen leven (lees: succes, gezondheid, loopbaan, inkomen, status). Als er haperingen of moeilijkheden zijn, is het ieders taak om die zelf op te lossen. Problemen zijn daarmee gepersonaliseerd. Je beroepen op omstandigheden, pech, toeval of genetische aanleg kan niet meer. Welslagen in het leven is je eigen verdienste. Voor wie mislukt, is er geen compassie. Tragiek, verdriet, falen, onzekerheid en vergankelijkheid hebben geen plek meer. Het nieuwe nummer van TGV houdt een pleidooi voor de erkenning van verval en kwetsbaarheid, met bijdragen van o.a. Evelien Tonkens, Christa Anbeek, Sjaak Körver, Marc Mulders, Antoinette Scholten, Jamila Zacouri en Hetty Zock.

7 september, 2018|

VGVZ-Award voor Chantal Sluijsmans

Op de Algemene Ledenvergadering werd de VGVZ-Research Award 2018 toegekend aan Chantal Sluijsmans, voor haar met succes afgeronde promotieonderzoek ‘Spanningsvol verbinden in een ziekenhuis: menslievende zorg stimuleren door normatieve professionalisering’.
De Award wordt jaarlijks toegekend aan onderzoek dat een positieve bijdrage levert aan het vak geestelijke verzorging. Namens de Commissie Wetenschap van de VGVZ stak Carmen Schuhmann de loftrompet over het onderzoek van Sluijsmans.

2 juli, 2018|

Joep van de Geer gepromoveerd

Op 21 december is collega Joep van de Geer gepromoveerd.
De titel van zijn dissertatie luidt: Learning Spiritual Care in Dutch Hospitals. The impact on healthcare of patients in palliative trajectories.
De belangrijkste conclusie: zorgmedewerkers die geschoold zijn in toepassing van de Richtlijn Spirituele Zorg besteden meer aandacht aan de behoeften en vragen van patiënten op dit terrein en verhogen daarmee de kwaliteit van de zorg in ziekenhuizen.
Lees meer.

29 december, 2017|

Richart Huijzer gepromoveerd

Op donderdag 6 juli promoveerde Richart Huijzer. De titel van zijn dissertatie luidt: ‘De binnenkant van het ambt: Een groundedtheory-onderzoek naar de ambtsbeleving en levensbeschouwelijke identiteit van protestantse pastores in zorginstellingen, in dialoog met Paul Ricoeur’

‘De binnenkant van het ambt’ gaat over predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland die als geestelijk verzorger werkzaam zijn in de zorg. De vraag die Huijzer stelt is: wat betekent het predikantschap – ofwel het ‘ambt’ – voor hun leven en hun werk? Hoe beleven zij het ambt en wat is de relatie tussen het ambt en hun levensbeschouwelijke identiteit? Deze vraag is van belang omdat het ambt door een deel van de beroepsgroep van geestelijk verzorgers, die meer dan alleen predikanten omvat, wordt gezien als niet noodzakelijk voor de uitoefening van het beroep. Ook bestaat er in de Protestantse Kerk in Nederland een structureel gebrek aan aandacht voor geestelijke verzorging in zorginstellingen.

Uit het kwalitatief-empirische onderzoek dat werd uitgevoerd volgens de methode van ‘classic grounded theory’ van de Amerikaanse socioloog Barney Glaser, komt naar voren dat het ambt door de protestantse predikanten-geestelijk verzorgers – tegen de verwachting in – van groot belang gevonden wordt. Hun taakopvatting valt ten diepste te omschrijven als ‘oog en oor zijn voor spiritualiteit en existentie’. Deze taak wordt verricht in de professioneel-institutionele contexten van zorginstelling, beroepsvereniging en kerk, in het gesprek met patiënt of cliënt, en ook in de eigen omgang met wat ‘het Heilige’ genoemd kan worden. Het ambt speelt hierbij – op telkens verschillende wijze – steeds een grote rol, soms negatief, vaker positief. Op een meer theoretisch niveau, mede geïnspireerd door de identiteitstheorie van Paul Ricoeur, kan gesproken worden van een wisselwerking tussen ‘adaptatie’, inspelen op de werkomgeving, en ‘attestatie’, het duidelijk maken waar men ten diepste voor staat. In dit krachtenveld kiest de predikant-geestelijk verzorger positie.

Het proefschrift bedoelt een bijdrage te leveren aan het debat over nut en noodzaak van het ambt zoals dat wordt gevoerd binnen de Vereniging van Geestelijk VerZorgers, de Protestantse Kerk in Nederland en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. De verworven inzichten zijn daarnaast van belang voor andere werkvelden waar geestelijk verzorgers werkzaam zijn, zoals Defensie en Justitie, voor onderwijsinstellingen waar geestelijk verzorgers worden opgeleid, voor andere kerken en zogeheten ‘zendende instanties’, en voor beleidsmakers.

22 september, 2017|

Impressies van het Suikerfeest binnen ziekenhuizen

OLVG:
Er is een concert geweest voor patiënten, naasten en medewerkers in de kapel OLVG- West. Er zijn liederen in het Nederlands, Turks en Arabisch gezongen met o.a. darboeka, ney (rieten fluit) en saz (snaarinstrument) en draaiende derwisjen. De patiënten, medewerkers en bezoekers hebben na afloop genoten van hapjes en drankjes.’ (Turk, A.)

Amphia:
Op de locaties Langendijk en Molengracht heeft de afdeling Geestelijke Verzorging samen met patiënten, bezoekers en medewerkers het Suikerfeest gevierd. Op alle afdelingen kregen patiënten een traktatie (Bulut, M.)

Jeroen Bosch Ziekenhuis:
In de Centrale Hal heeft de Geestelijke Verzorging samen met patiënten, medewerkers en bezoekers het Suikerfeest onder het genot van verschillende lekkernijen gevierd. Verder heeft een kunstenaar prachtige werken van de Ebru kunst (papier marmeren) gemaakt en getoond aan de geïnteresseerden. Er was in het algemeen veel interesse (Bulut, M.)

22 september, 2017|