Op deze pagina vind je de presentaties van het symposium ‘Geestelijke verzorging in beweging, wandel je mee?’ van 19 juni 2023.

Welkomswoord door prof.dr. Gaby Jacobs

Welkom namens de Kenniswerkplaats

Inleiding door dr. Carmen Schuhmann

Workshops

Workshop – ronde 1

1.1 Verre velden – De geestelijk verzorger als voorbeeld voor twintigers

Tabitha van Krimpen, MSc

Twintigers en GV, VGVZ symposium, Tabitha van Krimpen

Wie zijn de huidige twintigers? Welke verschillen zijn er bij twintigers onderling? Wat hebben zij nodig? En hoe kan je als geestelijk verzorger een voorbeeldfiguur worden voor twintigers?

1.2 De loopbrug De geestelijk verzorger erop uit

prof. dr. Hanneke Muthert en Sujin Rosie, MA

Presentatie de loopbrug

Wat is nodig vanuit geestelijke verzorging als aansluiting niet vanzelfsprekend is? Armoede en laaggeletterdheid beïnvloeden alle aspecten van iemands leven. Maar hiermee loop je niet te koop. Aansluiten bij dat wat onder de radar blijft, gaat dan ook niet van zelf. Wat werkt dan wel? Met wie kan je je verbinden? En waar? En hoe zit dat met mensen die geraakt zijn door overheidsfalen, en daardoor eindeloos moeten wachten. Hoe vinden mensen elkaar dan nog en hoe kan GVA hieraan bijdragen?

Bij beide doelgroepen vraagt aandacht voor zingeving om uithouden en in beweging komen. We zien eruit dat jullie met ons meedenken. De workshop komt voort uit de leernetwerken ‘Goede geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied Groningen’ en

‘Armoede, laaggeletterdheid en geestelijke verzorging thuis’ van de Kenniswerkplaats.

1.3 School van inzicht – De geestelijk verzorger als trainer

drs. Wout Huizing en drs. Marco Otten

Lesopzetten, gemaakt tijdens deze workshop.

workshop VGVZ 19 juni 2023 doelen en werkvormen

lesmodel GV didactiek symposium

1.4 Zee van mogelijkheden – Workshop Levensbeschouwelijke diversiteit

prof.dr. Hans Alma, dr. Wim Smeets en drs. Lenneke Post

Presentatie levensbeschouwelijke diversiteit

In deze workshop wordt een routekaart gepresenteerd die zorgverleners en geestelijk verzorgers kan helpen om over zingeving en levensbeschouwing in gesprek te gaan.

2.1 Kei van inspiratie – De geestelijk verzorger als sparringpartner

Mustafa Bulut MA

Presentatie de geestelijk verzorger als sparringpartner

2.2 Weidse vlakten – Presentie bij dak- en/of thuisloze mensen

Bernadette van Dijk en Fons Flierman

 

Aan de hand van een casus staan we stil bij de vraag hoe dat gaat, contact aangaan en onderhouden met dak- en/of thuisloze mensen. Hoe doe je dat wanneer er geen vraag is om contact? Als er geen hulpvraag is? Of wanneer er geen behoefte is aan contact? Wat betekent presentie in het contact met mensen die je op straat tegenkomt? De casus nodigt uit om deze en vele andere vragen met elkaar te verkennen, om samen de realiteit van het werk van het straatpastoraat te onderzoeken en op zoek te gaan naar de zin en betekenis van een duurzame relatie van presentie met mensen uit deze doelgroep. De workshop komt voort uit het leernetwerk ‘Geestelijke verzorging buiten (de muren)’ van de Kenniswerkplaats.

Bernadette van Dijk is straatpastor en Fons Flierman is coördinator van het leernetwerk GV buiten de muren.

2.3 Het Pechrif Uitdagingen in de oncologie en palliatieve zorg dr. Annemieke Kuin en dr. Joep van de Geer

Uitdagingen in de oncologie en palliatieve zorg (vrij te gebruiken)

Hoeveel pech heeft een mens als je wordt geconfronteerd met kanker of zelfs in de palliatieve fase belandt? Wat hebben wij als geestelijk verzorgers nodig om ons betekenisvol te bewegen in het landschap van vele betrokkenen om die mens heen? Hoe dragen we bij aan goede interdisciplinaire samenwerking ten behoeve van deze mens?

In deze sessie willen we samen nadenken waar onze uitdagingen liggen in de vele ontwikkelingen die gaande zijn binnen de oncologie en de palliatieve zorg. En hoe we mensen en onszelf veilig over het rif kunnen loodsen.

 

Annemieke Kuin en Joep van de Geer zijn beide geestelijk verzorgers en lid van de VGVZ werkgroep oncologie en palliatieve zorg.

 

2.4 Uitzichtpunt

 

Deelsessie met korte pitches.

Annelieke Damen – Handleiding beschrijving werkwijzen VGVZ 19 juni

Brecht Molenaar – Bezinning op het zingevingsdiscours

Marc Rietveld – Zingeving als rode draad in de psychiatrie