Jaargang 13

TGV 60
december 2010


THEMA: Humanisering van de zorg | Geestelijke verzorging en Defensie | Vieringen in het ziekenhuis? | Oordelen over leven en dood

Bekijk de artikelen

 


TGV 59
oktober 2010


Afscheid Anneke Kemper, voorzitter VGVZ | Gender en lichamelijkheid in de beleving van geestelijk verzorgers | Seksualiteit en intimiteit in de zorg, wat doen we ermee? | De legitimering van geestelijke verzorging | Geestelijke verzorging en euthanasie

Bekijk de artikelen

 


TGV 58
juni 2010


De geestelijk verzorger als beleidsadviseur | Geestelijke verzorging UMC Utrecht nieuwe stijl | Martini-ziekenhuis Groningen: Healing environment | Geestelijk verzorgers bij justitie: Hoe anders zijn ze?

Bekijk de artikelen

 


TGV 57
april 2010


Anne-Mei The over palliatieve zorg, euthanasie en geestelijke verzorging, Geestelijk verzorgers in het publieke domein: de studentenpastores in Delft | Rouw en geestelijke verzorging | Verpleegkunde en inspiratie

Bekijk de artikelen

 


 


TGV 56
februari 2010


‘Er is een fundamentele transitie in de zorg nodig’ – Interview met Gerdienke Ubels, branche-organisatie ActiZ | Thema: Standaardisering, registratie en geestelijke verzorging | Discussie: Het ambt van de geestelijk verzorger

Bekijk de artikelen