Jaargang 21

TGV 92
december 2018


Mensen als jij en ik | Gender als sleutelcategorie | Gender en transgender | GV voor ongelovigen | Belang-stellende GV | Word imperfectionist

Bekijk de artikelen

 


 

TGV 91
september 2018


Schoonheid van verval | Diversiteit van zin | Geen diagnose | Kwetsbaarheid als bron | Zorg om diversiteit | Basis van een team

Bekijk de artikelen

 


 

TGV 90
juni 2018


Sporen van trauma | Liefde en psychose | Criteria voor wanen | een nieuwe GGz | Verstoorde realiteitstoetsing | Zin op tafel

Bekijk de artikelen

 


 

TGV 89
maart 2018


Ontregelende ervaringen | Behoeden van ruimte | Identiteit als kwaliteit | Tragiek opent dialoog | Zending garandeert diversiteit | Leven als strijd

Bekijk de artikelen