Jaargang 16

TGV 72
december 2013


Psychose als maatschappelijk probleem | Loopgravenzielzorg | Naar de film voor levensoriëntatie | De waarde van religieuze taal | Stil zijn onder de appelboom | Dobberen op de Kagerplas

Bekijk de artikelen

 


TGV 71
september 2013


Nieuwe kansen voor katholieke geestelijke verzorging? | Barmhartigheid | De levensbeschouwing van de kunstenaar | Dogmatiek van stof ontdaan | Regionale samenscholingen | Geneeskunde als ritueel | Islam en handicap

Bekijk de artikelen

 


TGV 70
juni 2013


laten we dansen | pit & passie | het veelvormige geestelijke dromen en zingeving | het belang van verbeelding | de school van het leven | in gesprek over de dood

Bekijk de artikelen


 


TGV 69
maart 2013


vraag naar aanbond | een protestants perspectief | lichtobjecten | kwaliteitsregister wordt maatwerk | ouderen met dichttalent | de algemeen geestelijk verzorger | leven met de ziekte van Crohn

Bekijk de artikelen