Jaargang 22

TGV 96
december 2019


Religie en trauma | Meewerken aan zorgstandaard | Geestelijk verzorgers zijn normatief | Oordeelloos zien | Verruimde Geest | Zoeken naar basiswaarden

Bekijk de artikelen

 


 

TGV 95
september 2019


Geestelijke verzorging profileren | Ritueel in herhaling | Professionele nabijheid | Levensbeeld en kanker | Neoliberale bias beroepsstandaard | Filosofen in detentie

Bekijk de artikelen

 


 

TGV 94
juni 2019


Morele counseling in de praktijk | Moreel beraad en leefklimaat | Spirituele screening bij dementie | Aardbeving en GV | Getuigen van het echte leven | Autonomie en kwetsbaarheid

Bekijk de artikelen

 


 

TGV 93
maart 2019


Geestelijk verzorger als worstelcoach | Zin en zorgboerderij | Het ambt binnenstebuiten | Het ambt is niet persoonlijk | Dwalen door verhalen | Normatieve geestelijke verzorging

Bekijk de artikelen