1. Van de redactie

2. Het kwaliteitsregister

3. Aanbodgericht werken: een onderzoek

4. Lichtopjecten

5. De smaak van het protestantisme

6. Ken jezelf en de ander!

7. Chronische ziekte en zingeving

8. De uitkomst is niet onze zaak (Column)

9. Dichttalent in het verzorgingstehuis

10. Poëzie: STAAND

11. De geestelijke verzorgers van morgen

12. Een talent voor vriendschap (Column)

13. Zoeken naar nieuwe wegen

14. (On)bescheiden? (Column)

15. Van oude mensen en dingen die voorbijgaan

16. Boeken