1. Van de redactie

2. Dankwoord Anneke Kemper

3. Veel ruimte voor anderen (Interview Anneke Kemper)

4. Gender en lichamelijkheid in de beleving van geestelijk verzorgers

5. Brief Karien

6. Seksualiteit en intimiteit in de zorg, wat doen we ermee?

7. Brief Joost

8. De legitimering van geestelijke verzorging

9. Anneke Kemer – A leader full of wisdom and compassion

10. Geestelijke verzorging en euthanasie

11. De Lok

12. Poëzie

13. Onverklaarbaar bewoond

14. Boeken