1. Van de redactie

2. Humanisering van de Zorg

3. Vriendschap met de armen in het ziekenhuis

4. Religieuze identiteit en spiritualiteit

5. Humanisering van de geneeskunde en medical humanities

6. Profetisch pastoraat, in dienst van Gods rijk van verwantschap

7. Het schaap met de vijf poten

8. U heeft mij gered (Column)

9. Liturgie met zieken in een algemeen ziekenhuis

10. Poëzie

11. Het oordeel over leven en dood

12. Boeken