1. Van de redactie

2. Palliatieve zorg is niet alleen medisch- technische ondersteuning

3. Poëzie

4. Een metamorfose

5. Geestelijke verzorging bij verliesverwerking

6. Meer dan een vak

7. Clinical rotation in the United States

8. Voltooid leven tussen dogmatiek en retoriek

9. De richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’: een uitdaging voor geestelijk verzorgers

10. Geestelijke verzorging bij Justitie: herstelgericht pastoraat

11. Boeken