Actueel

Actueel

Geestelijk Verzorger 16 u p/w , GGzE

Per direct zijn wij, van het Centrum voor BeZINning op zoek naar een nieuwe collega geestelijk verzorger. Ons team bestaat uit zes geestelijk verzorgers met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, werkzaam op verschillende locaties (deels binnen de Forensische setting, deels daarbuiten) en een floormanager. Ons streven is om aandacht voor levensvragen, zingeving en ethiek op zoveel mogelijk plekken binnen de organisatie een vanzelfsprekend onderdeel van de zorg te laten zijn. Wij vinden het daarom belangrijk om naast het directe cliëntencontact op organisatieniveau bij te dragen aan humane zorg door bijvoorbeeld moreel beraad en deskundigheidsbevordering.
Reageren kan t/m 9 augustus.

Klik hier voor de vacaturetekst of ga naar de website.

 

18 juli, 2019|

Geestelijk verzorger 16 uur p/w, Alrijne (Leiden en Leiderdorp) – sluitingsdatum 23 juli

Voor Alrijne Zorggroep zoeken wij een Geestelijk verzorger:

Je gaat werken bij de afdeling geestelijk verzorging in Leiderdorp en Leiden. Het Alrijne Ziekenhuis Leiden en Leiderdorp maken deel uit van Alrijne Zorggroep. Jij gaat:

  • patiënten en naasten ondersteunen en begeleiden op het gebied van zingeving en spiritualiteit;
  • voor bij vieringen en bezinningsmomenten, waarbij vele enthousiaste vrijwilligers betrokken zijn;
  • participeren in multidisciplinair overleg op de verpleegafdelingen;
  • diverse vormen van onderwijs en reflectie voor collega’s begeleiden;
  • bijdragen aan de kwaliteit van zorgbeleid en deskundigheidsbevordering rond de omgang met ethische vraagstukken;
  • deelnemen aan de bereikbaarheidsdiensten van de Leidse ziekenhuizen.

Klikt u hier voor de vacaturetekst. Reageren via de website en kan tot en met 23 juli 2019

 

12 juli, 2019|

Geestelijk Verzorger 26 muur p/w, Pleyade – Arnhem, Elst en de Liemers

Als geestelijk verzorger bij Pleyade bied je begeleiding en hulpverlening aan cliënten en hun naasten bij zingevingsvraagstukken, existentiële thema’s en spiritualiteit. Daarnaast ondersteun je medewerkers bij morele vraagstukken en bij teamvorming. Samen met jouw teamgenoten adviseer je de organisatie inzake mensgerichte, ethische en levensbeschouwelijke aspecten in zorgverlening en beleid.

Klikt u hier voor de vacaturetekst. Reageren via de website en kan tot en met 18 augustus 2019

11 juli, 2019|

Geestelijk Verzorger (26 – 32 uur p/w), Netwerk Palliatieve Zorg Goeree-Overflakkee en het Van Weel Bethesda ziekenhuis

Wij bieden een unieke kans! Als Geestelijk Verzorger aan de slag in de eerstelijnszorg en in een ziekenhuis. Voor het Netwerk Palliatieve Zorg Goeree-Overflakkee en het Van Weel Bethesda ziekenhuis, zoeken wij een gepassioneerde geestelijk verzorger.

Klikt u hier voor de vacaturetekst. Reageren via de website en kan tot en met 22 juli 2019

9 juli, 2019|

Geestelijk verzorger (WO), 12-16 uur p/w, werkgebied Reinaerde Utrecht

Word jij de geestelijk verzorger, die vanaf september ondersteuning biedt aan mensen met een beperking, begeleiders en behandelaars op het gebied van levensvragen, identiteit en spiritualiteit? Zie jij het als een uitdaging bij te dragen aan de gedachte- en besluitvorming inzake ethische vraagstukken? Wil jij samen met ons verder bouwen aan een beter wereld om ons heen waarin ieder een rol van betekenis heeft?

Kom dan werken bij Reinaerde, een organisatie waar ontwikkeling, zingeving en positieve gezondheid belangrijke onderwerpen zijn.

Klikt u hier voor de vacaturetekst. Reageren via de website en kan tot en met 23 juli 2019.

8 juli, 2019|

Geestelijk Verzorger, 16 – 20 uur per week (Sonneburgh)

Sonneburgh is een christelijke zorgverlener in de regio Rijnmond die drie locaties beheert in Charlois, Pernis en IJsselmonde. Naastenliefde, professionaliteit en samenspel zijn binnen Sonneburgh belangrijk.

Wij zijn op zoek twee part timers voor de functie van Geestelijk Verzorger.
Klikt u hier voor de vacaturetekst of bekijk de website. Solliciteren kan tot en met 31 juli 2019.

2 juli, 2019|

Voor- en nadelen bekostigingsmogelijkheden geestelijke verzorging (GV) | Brief | Rijksoverheid

Maandag 24 juni heeft minister De Jonge de tweede kamer op de hoogte gebracht van de voortgang van de Geestelijke Verzorging in de thuissituatie. Hierbij de twee documenten die hij toestuurde.  De VGVZ is intensief bij deze ontwikkelingen betrokken.
brief ministerie inzake voortgang geestelijke verzorging en levensbegeleiding
Document voor-en nadelen bekostigingsmogelijkheden geestelijk verzorging (GV)

25 juni, 2019|

Nieuwe informatie over financiering GV thuis

Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk. Eerder publiceerden we al een factsheet met uitleg over de regeling. Hierop is nu een vervolg met aanvullende informatie

Klik hier voor meer documenten over dit dossier.

17 mei, 2019|

Communicatieplan in opdracht van VWS

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft de VGVZ gevraagd de communicatiestrategie te ontwikkelen die gaat helpen om de 35 miljoen voor geestelijke verzorging thuis ook daadwerkelijk dáár te krijgen. Wij hebben 1 april een offerte ingeleverd en die is geaccepteerd! We gaan meteen aan de slag, want de deadline is 31 augustus. Maar bovenal willen we zo snel mogelijk de bekendheid van geestelijke verzorging vergroten. Daarvoor is het nodig dat andere zorgverleners en burgers weten wat geestelijke verzorging is, waarom het van toegevoegde waarde is én waar het te vinden is. Beleidsmedewerker Communicatie en PR Francine Wildenborg trekt de kar en wordt ondersteund door directeur Robert Koorneef en projectmedewerker Charlotte Molenaar (en voorzitter van de werkveldraad eerste lijn). Als extern adviseur is Willem Jan Meerding betrokken. Hij was een van de auteurs van het Zorgvuldig Advies-rapport dat op 8 oktober de brief van minister Hugo de Jonge ondersteunde: “een inventariserend onderzoek naar de huidige situatie omtrent bereikbaarheid en financiering”.

Oproep!! We verzamelen graag de best practices m.b.t. communicatie richting andere zorgverleners (zoals huisartsen), bestuurders van ziekenhuizen/zorginstellingen, gemeenten/wijkteams en burgers.  Deel die met ons via fwildenborg@vgvz.nl!

16 mei, 2019|

Verslag Open Platform en powerpoints

Het verslag van het zeer goed bezochte open platform over geestelijke verzorging in de thuissituatie is vanaf nu hier te vinden. Dat geldt ook voor de powerpointpresentaties van Charlotte Molenaar en Karin Seijdell, Joep van de Geer en Robert Koorneef en van Wim Smeets, Nicolette Nijweege en Evalien Koenen. N.a.v vragen over de accreditatie: de lijst met aanwezigen is doorgegeven aan de SKGV en ligt daar ter beoordeling. Terugblikkend: veel dank voor de grote belangstelling! Hoewel we nog lang niet weten hoe alles precies geregeld moet worden in dit nieuwe werkveld: duidelijk is dat we hoe dan ook de schouders eronder moeten zetten en starten! Voor wie het nog niet heeft gedaan: zoek contact met de netwerkcoördinator palliatieve zorg (via hen loopt de financiering vanuit VWS) in jouw regio (https://www.stichtingfibula.nl/Netwerken-Palliatieve-Zorg/Lijst-netwerken) en maak duidelijk wat jij als geestelijk verzorger kunt bijdragen. Op 14 mei houdt Agora samen met de VGVZ een werkconferentie ‘Geestelijke verzorging thuis, inspiratie uit goede voorbeelden, waar ook uitgebreid aandacht wordt besteed aan hoe je de bekendheid van het vak geestelijke verzorging kunt vergroten’. Kosten: € 60,- inclusief koffie/thee/lunch. Tijdstip: 9.30 uur – 16.30 uur. Locatie: Bunnik. Aanmelden via: https://www.agora.nl/agenda/14-mei-werkconferentie-geestelijke-verzorging-thuis.

2 mei, 2019|