Actueel

HomeActueel

Vacature bestuurslid werkvelden VGVZ

De VGVZ is een dynamische vereniging van geestelijk verzorgers die geestelijke verzorging bieden vanuit diverse levensbeschouwelijke achtergronden in verschillende werkvelden. In de huidige tijd groeit de maatschappelijke aandacht voor zingeving en wordt het belang van professionele geestelijke verzorging meer en meer erkend. Dat vraagt van de beroepsgroep een heldere visie en een vrijmoedige verwoording van haar bijdrage aan deze maatschappelijke ontwikkelingen. De beroepsvereniging ondersteunt haar leden daarbij en voert het gesprek hierover  met relevante partijen.

Het bestuur van de VGVZ bestaat uit betrokken en daadkrachtige leden en wordt ondersteund door een professioneel stafbureau en secretariaat. De vereniging heeft ruim 1500 leden en is financieel gezond. Er is sprake van groei en transitie naar verdere professionalisering.

Vanwege het aflopen van een bestuurstermijn en persoonlijke omstandigheden zijn we op zoek naar meerdere bestuurders. Vanwege de inhoud van de portefeuille, zijn wij op zoek naar een geestelijk verzorger voor deze bestuursfunctie.

De benoemingsadviescommissie komt graag in contact met

Een lid voor het bestuur van de VGVZ
voor de portefeuille van Werkvelden

(meer…)

2023-03-16T08:56:00+01:0015 maart, 2023|

Vacature secretaris – juridische zaken VGVZ

De VGVZ is een dynamische vereniging van geestelijk verzorgers die geestelijke verzorging bieden vanuit diverse levensbeschouwelijke achtergronden in verschillende werkvelden. In de huidige tijd groeit de maatschappelijke aandacht voor zingeving en wordt het belang van professionele geestelijke verzorging meer en meer erkend. Dat vraagt van de beroepsgroep een heldere visie en een vrijmoedige verwoording van haar bijdrage aan deze maatschappelijke ontwikkelingen. De beroepsvereniging ondersteunt haar leden daarbij en voert het gesprek hierover  met relevante partijen.

Het bestuur van de VGVZ bestaat uit betrokken en daadkrachtige leden en wordt ondersteund door een professioneel stafbureau en secretariaat. De vereniging heeft ruim 1500 leden en is financieel gezond. Er is sprake van groei en transitie naar verdere professionalisering.

Vanwege het aflopen van een bestuurstermijn en persoonlijke omstandigheden zijn we op zoek naar meerdere bestuurders. Vanwege de inhoud van de portefeuille, zijn wij op zoek naar een geestelijk verzorger voor deze bestuursfunctie.

De benoemingsadviescommissie komt graag in contact met

Een lid voor het bestuur van de VGVZ
voor de portefeuille van Secretaris / Juridische Zaken

(meer…)

2023-03-16T08:56:42+01:0015 maart, 2023|

Vacature bestuurslid wetenschap, innovatie en beroepsstandaard VGVZ

De VGVZ is een dynamische vereniging van geestelijk verzorgers die geestelijke verzorging bieden vanuit diverse levensbeschouwelijke achtergronden in verschillende werkvelden. In de huidige tijd groeit de maatschappelijke aandacht voor zingeving en wordt het belang van professionele geestelijke verzorging meer en meer erkend. Dat vraagt van de beroepsgroep een heldere visie en een vrijmoedige verwoording van haar bijdrage aan deze maatschappelijke ontwikkelingen. De beroepsvereniging ondersteunt haar leden daarbij en voert het gesprek hierover  met relevante partijen.

Het bestuur van de VGVZ bestaat uit betrokken en daadkrachtige leden en wordt ondersteund door een professioneel stafbureau en secretariaat. De vereniging heeft ruim 1500 leden en is financieel gezond. Er is sprake van groei en transitie naar verdere professionalisering.

Vanwege het aflopen van een bestuurstermijn en persoonlijke omstandigheden zijn we op zoek naar meerdere bestuurders. Vanwege de inhoud van de portefeuille, zijn wij op zoek naar een geestelijk verzorger voor deze bestuursfunctie.

De benoemingsadviescommissie komt graag in contact met

Een lid voor het bestuur van de VGVZ
voor de portefeuille Wetenschap, Beroepsstandaard en Innovatie

(meer…)

2023-03-16T08:57:05+01:0015 maart, 2023|

Vacature penningmeester VGVZ

De VGVZ is een dynamische vereniging van geestelijk verzorgers die geestelijke verzorging bieden vanuit diverse levensbeschouwelijke achtergronden in verschillende werkvelden. In de huidige tijd groeit de maatschappelijke aandacht voor zingeving en wordt het belang van professionele geestelijke verzorging meer en meer erkend. Dat vraagt van de beroepsgroep een heldere visie en een vrijmoedige verwoording van haar bijdrage aan deze maatschappelijke ontwikkelingen. De beroepsvereniging ondersteunt haar leden daarbij en voert het gesprek hierover met relevante partijen.

Het bestuur van de VGVZ bestaat uit betrokken en daadkrachtige leden en wordt ondersteund door een professioneel stafbureau en secretariaat. De vereniging heeft ruim 1500 leden en is financieel gezond. Er is sprake van groei en transitie naar verdere professionalisering.

Vanwege het aflopen van een bestuurstermijn en persoonlijke omstandigheden zijn we op zoek naar meerdere bestuurders. Vanwege de inhoud van de portefeuille, zijn wij op zoek naar een geestelijk verzorger of iemand met affiniteit met geestelijke verzorging voor deze bestuursfunctie.

De benoemingsadviescommissie komt graag in contact met

Een lid voor het bestuur van de VGVZ
voor de portefeuille van Penningmeester

(meer…)

2023-03-17T15:22:53+01:0015 maart, 2023|

Expired: Geestelijke verzorger – Reinier de Graaf Ziekenhuis

‘De mens is zoveel meer dan alleen een lichaam. Aandacht voor de beleving van het zijn van een ‘patiënt’ is van groot belang bij het omgaan met ziekte en alles wat daarbij komt kijken. In deze functie kan je hierin van grote betekenis zijn voor velen.’

Het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft naast de medische zorg ook oog voor het geestelijk welbevinden van haar patiënten en hun naasten. Daarom nemen de geestelijke verzorgers een gewaardeerde plaats in bij de opvang en begeleiding van patiënten. De meest essentiële taak in jouw functie is “oor” hebben voor het verhaal van de patiënt en mogelijke levensproblemen, ongeacht waarvoor de patiënt in het ziekenhuis ligt, persoonlijke achtergrond of levensovertuiging.

(meer…)

2023-03-27T08:37:02+02:0013 maart, 2023|

Geestelijke verzorger – Laurentius Ziekenhuis

Wil jij mensen begeleiden bij hun levensbeschouwelijke en existentiële zoektocht tijdens hun verblijf? Dan ben jij onze nieuwe geestelijk verzorger!

De Functie

Als geestelijk verzorger geef je primair begeleiding aan patiënten, hun naasten en medewerkers op levensbeschouwelijk, existentieel en ethisch terrein. Je staat patiënten bij in de laatste fase van hun leven of in situaties van crisis. Je geeft vorm aan rituelen rond ziekte, het nemen van afscheid en overlijden (religieus en niet-religieus). Tevens onderhoud je contacten met andere zorgdragers als onderdeel van de patiëntenzorg, al dan niet in de vorm van een MDO.
Je werkt daarnaast mee aan publicaties en voorlichting over levensbeschouwelijke en existentiële zorg, neemt deel aan ziekenhuis brede commissies en informeert en adviseert de Raad van Bestuur en medewerkers ten aanzien van geestelijke verzorging. Ook het verder ontwikkelen van geestelijke verzorging vanuit patiëntgericht en vraag gestuurd werken behoort tot je werkzaamheden.

(meer…)

2023-03-13T16:39:34+01:0013 maart, 2023|

Promotie Benita Spronk

Op dinsdag 14 maart om 9.45 uur vindt in het Auditorium van de VU Universiteit de verdediging plaats van het proefschrift van Benita Spronk,  ‘Moral Case Deliberation in the face of tragedy.’

De link naar het proefschrift is:

https://www.publicatie-online.nl/publicaties/benita-spronk

De Nederlandse samenvatting geeft een indruk van waar het onderzoek over gaat.

Benita Spronk is werkzaam als geestelijk verzorger in het AMC en VUmc.

2023-03-08T11:14:21+01:008 maart, 2023|

Jaap Doolaard overleden

Op 9 februari 2023 is oud-collega Jacob Jan Arie Doolaard in het Diakonessenhuis  Utrecht op 77-jarige leeftijd overleden.

Jaap Doolaard werkte 1987-2005 in de gezondheidszorg: eerst in het Amstelveens Zonnehuis, daarna als hoofd van de Dienst Pastoraat & Geestelijke Verzorging in het VUmc. Voor en na was hij predikant: in Wildervank, en van 2005 tot zijn emeritaat in 2011 in Amstelveen. Een prachtig interview met hem staat in VN van 26 maart 2016.

Ooit beschreef Jaap in het tijdschrift Praktische Humanistiek een levensweg als de zijne: “Staande in zijn traditie, geschoold als theoloog, veelal eerst pastor geworden in de kerkelijke praktijk en komend vanuit kerk of parochie en daarheen weer terugkerend, ging hij de weg met lijdende mensen en zijn zielszorg werd wellicht als hulprijk ervaren.”

Jaap had een relativerende bescheidenheid. Tegelijk was hij zelfbewust pionier. Hij  had hart voor de geestelijke verzorging en haar emancipatie. Zijn masterpiece was de redactie van het Handboek Geestelijke Verzorging, dat in 1996 en geheel vernieuwd in 2006 èn 2009 verscheen.

Jaap liep voorop mee in de profilering van onze discipline op weg naar multi-culturele geestelijke verzorging, waarvan ik projectleider was in het UMC-Utrecht (1993-1996). Arslan Karagül werd de eerste islamitisch geestelijk verzorger: zowel in het VUmc als UMC-U.

Wat hem erg speet was, dat hij niet meer kon zingen – in de Amsterdamse  oratorium-vereniging KCOV, en in het Vocaal Theologen Ensemble. Op zijn rouwkaart staat: “… als eens mijn eigen adem stokt dan draagt mij uw muziek”.

De kerk en de theologie waren en bleven Jaap tot het laatste toe lief. Hij, een werkpaard, deed er heel veel voor. De dag vòòr zijn sterven werkte hij b.v. nog voor de Stichting Dr. O. Noordmans.

Jaap vroeg zich wel af, of er een gedroomd ongedeeld en zorgeloos professioneel bestaan zou zijn. In dat dialectische kader citeerde hij dit gedicht van Vasalis:

“In de oudste lagen van mijn ziel,
waar hij van stenen is gemaakt,
bloeit als een gaaf, ontkleurd fossiel,
de stenen bloem van uw gelaat.
Ik kan mij niet van u bevrijden,
er bloeit niets in mijn steen dan gij.
de oude weelden zijn voorbij
maar niets kan mij meer van u scheiden.”

Jaap leed ook lang onder de Doolaard-familiale hartproblemen. Zijn levenskaars doofde plots op 9 februari. Op 15 februari namen we afscheid van hem in de Kruiskerk van Amstelveen.

Zijn gedachtenis moge tot zegen zijn.

Ari van Buuren

IN HERINNERING JAAP DOOLAARD

Toen ik in 1991 lid werd van het algemeen bestuur van de VGVZ was Jaap Doolaard voorzitter. Daarna werd hij secretaris van het bestuur.

Het was de tijd van opbouw. De grondleggers van de vereniging hadden een stevige basis gelegd. Protestante en katholieke ziekenhuis-pastores zagen dat ze gezamenlijke belangen hadden en maakten één beroepsvereniging. Zij waren de grondleggers. Humanistische en Joodse collegae sloten zich aan. Jaap behoorde tot de tweede generatie bestuurders en voelde de intentie van de grondleggers feilloos aan. Men bouwde daarop voort door met elkaar te werken aan verdere professionalisering van het vak geestelijke verzorger. En dat bracht wel eens spanningen met zich mee. Jaap kon de spanningen relativeren en had altijd het gezamenlijk belang voor ogen. Hij werkte hard, niet alleen als voorzitter en secretaris van het algemeen bestuur, maar ook als lid van diverse commissies. Hij stimuleerde talloze belangrijke initiatieven, zoals de Beroepstandaard, Tijdschrift Geestelijke Verzorging, het opzetten van een professioneel register, de samenwerking met collegae in leger en gevangenis, het toelaten van nieuwe denominaties en vele andere zaken.

Belangrijkste spanningsveld in die dagen was de discussie over de ambtshalve kant van de geestelijke verzorger en alles wat daarmee samenhing. Ook Jaap worstelde daarmee. Hij was dominee in hart en nieren; en dat was zo vóór, tijdens en ná zijn tijd als geestelijk verzorger in de zorg. Maar hij was ook echt geestelijk verzorger die, gemotiveerd door zijn dominee zijn, met hart en ziel werkte aan de uitbouw van het vak: zorg voor zingeving voor iedereen.

Misschien was het samenstellen van het Handboek Geestelijke Verzorging in 1996 toch wel Jaaps belangrijkste VGVZ-wapenfeit. Een, dik, rijk boek waarin alle facetten van de geestelijke verzorging door vele auteurs wordt beschreven. Met dit gigantisch werk wordt Jaaps belangrijke rol binnen de VGVZ misschien ook duidelijk: hij was iemand die ruimte maakte voor ontwikkelingen. Iemand die dingen mogelijk maakte. En of het nog niet genoeg was redigeerde hij tien jaar later het Nieuw Handboek Geestelijk Verzorging. Ook het vermelden waard is, dat Jaap er voor gezorgd heeft dat de archieven van de VGVZ veilig opgeborgen werden bij het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. Andere oud bestuurders, zoals Wil Snelder en ondergetekende hebben hun persoonlijke archieven daarbij gevoegd. Daarmee is de unieke geschiedenis van de VGVZ altijd bereikbaar en te bestuderen.

Het is mooi dat de VGVZ het vele werk van Jaap heeft gehonoreerd met een erelidmaatschap in de ledenvergadering van 27 juni 2016. Hij was daar blij mee. Moge er nog vele generaties bestuurders voortbouwen op de intenties en het vele werk van Jaap Doolaard.

Roel Hekking

Bij het overlijden van Jaap Doolaard,

Jaap is een van degenen die mij in het land van de geestelijke verzorging en de VGVZ voorgingen. Zijn generatie heeft enorm veel werk verzet en Jaap was iemand die daarbinnen met een hartverwarmende combinatie van robuuste overtuigingskracht en ongeveinsde bescheidenheid een zeer betekenisvolle bijdrage heeft geleverd. Jaap kreeg dingen voor elkaar en beschouwde zijn grote bijdrage aan het vak als normaal. De bovenstaande herinneringen van Ari van Buuren en Roel Hekking getuigen van zijn verdiensten. Graag voeg ik daar nog enkele woorden aan toe die betrekking hebben op Jaaps lidmaatschap van de Werkgroep Pastoraat en Gezondheidszorg van de Protestantse Kerk in Nederland (WPGZ). Aan dit adviesorgaan van de Synode en de Dienstenorganisatie van de PKN  was Jaap vele jaren verbonden. In de jaren dat ik voorzitter was van de WPGZ (van eind 2017 tot eind 2021) maakte ik Jaap dus intensief mee. Zijn sonore stem als hij het woord nam zal mij nog lang bijblijven. Zijn rol in de WPGZ was die van historisch geheugen. Je merkte aan alles zijn grote kennis van het vak en de ontwikkelingen die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden. Ik was als voorzitter blij de redacteur van ‘het’ Handboek in ons midden te hebben.  Dat historisch geheugen van Jaap  was trouwens wel een geheugen dat steeds betrokken was op het heden en de toekomst. Zo was de bijdrage van Jaap aan de totstandkoming van de regeling waarbij de PKN mogelijk  heeft gemaakt een zending te verlenen aan predikanten-geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers-geestelijk verzorgers in de eerste lijn wezenlijk. Jaap stelde kritische vragen bij de concepten die voorbijkwamen, waardoor de uiteindelijke tekst scherper werd. Daarbij stelde hij steeds de vraag naar het eigene van de geestelijke verzorging.  In een artikel over professie en ambt in Praktische Humanistiek formuleerde hij het al in 1993 zo ‘Toen ik pastor werd in de gezondheidszorg kwam ik tot de ontdekking dat de instelling niet vergelijkbaar was met de kerkelijke gemeente waarin ik had gewerkt. Veel van de vanzelfsprekendheden waren verdwenen; veel werk dat ik beschouwd had als pastoraat bleek in de instelling maatschappelijk werk, psychologie of verpleging te zijn. Ikwerd daardoor uitgedaagd me te bezinnen op het pastoraat in zijn harde kern. Er wordt ineens op je handen gekeken; wat doe je als pastor? En ook: wat doe je als geestelijk verzorger? Wat blijft er over voor jou als wij alles hebben gedaan? Wat is jouw domein?’ Jaap kon zich in die wereld van de zorg als pastor authentiek bewegen met zijn vertrouwenwekkende karakter en gevoel voor verhoudingen. De WPGZ en de PKN mogen Jaap dankbaar zijn.

Richart Huijzer

2023-02-17T12:05:27+01:0015 februari, 2023|

Theo de Zwart nieuw lid Werkgroep Pastoraat en Gezondheidszorg

Simone Visser, lid van de protestantse sectorraad tot 11 oktober jl.,  heeft op 12 oktober afscheid genomen van de Werkgroep Pastoraat en Gezondheidszorg, een werkgroep van de Protestantse Kerk Nederland. Theo de Zwart volgt haar op vanuit de Sectorraad.

Simone en Theo gaan samen zitting nemen in de Commissie Levenseindevraagstukken van de Protestantse Kerk Nederland.

2022-10-30T17:20:57+01:0030 oktober, 2022|
Ga naar de bovenkant