Actueel

Geestelijk verzorger(s) – De Duif (Assen)

Het samenwerkingsverband van geestelijk verzorgers De Duif is een initiatief van drie stichtingen die zorg bieden aan mensen met een verstandelijke, psychiatrische of psychosociale beperking in Drenthe en Groningen. Het betreft Vanboeijen, De Trans en Cosis. Deze organisaties werken nauw samen op het gebied van geestelijke verzorging.

Op korte termijn zoekt het samenwerkingsverband

Geestelijk verzorger(s)

We zoeken (een) geestelijk verzorger(s) voor totaal 36 uur per week ter ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, verdeeld over de locaties.
(meer…)

2024-07-09T15:08:13+02:009 juli, 2024|

Nieuw interimbestuur VGVZ

Op 24 juni vond in het Bartholomeus Gasthuis de ALV van de VGVZ plaats. Het zittend bestuur is voltallig afgetreden en er is een interim-bestuur aangetreden voor de duur van een jaar.  De bestuursleden gaven de volgende woorden mee aan de ALV:

Foto: Theo de Zwart ©

Het gaat ons aan het hart dat onze beroepsvereniging bestuurlijk in zwaar weer zit. Het is in ons aller belang dat de vereniging goed functioneert: zowel voor de leden, als voor onze werkvelden en daarmee voor de samenleving als geheel. Met onze brede ervaring in de werkvelden hopen we vereniging en stafbureau te kunnen dienen en een nieuw bestuur te kunnen realiseren.

2024-06-25T12:59:14+02:0025 juni, 2024|

Vertrek Karin Seijdell

Per 1 juli zal Karin Seijdell uit dienst gaan als communicatie-en beleidsmedewerker van de VGVZ. Na ruim 5 jaar komt er daarmee een einde aan haar dienstverband met de vereniging. Karin vervulde de functie van communicatie-en beleidsmedewerker en was in de periode van januari tot oktober 2023 interim-directeur.  Zij blijft werkzaam als geestelijk verzorger en blijft daarmee ook lid van de vereniging. Op de ALV van maandag 24 juni is zij aanwezig en is er mogelijkheid om na de ALV afscheid van haar te nemen als staflid.

2024-05-30T16:22:39+02:0030 mei, 2024|

Ondersteuning bij signalen van antisemitisme

2024-05-30T16:18:45+02:0030 mei, 2024|

Erelid Roel Hekking ridder in de orde van Oranje-Nassau

De heer Hekking was in het dagelijks leven tot zijn pensionering werkzaam als geestelijk verzorger bij De Zorggroep in Venlo. Naast zijn beroepsmatige werkzaamheden was hij vanaf 1993 tot 2004 bestuurslid en vrijwilliger bij de Vereniging van Geestelijke Verzorgers. Hij gaf mede vorm aan de ontwikkeling van het vak geestelijk verzorger in zorginstellingen en hij heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de landelijke beroepsstandaard voor de erkenning van geestelijke verzorging in de thuissituatie en bij de politie. Ook was hij hoofdredacteur van het tijdschrift Geestelijke Verzorging. De heer Hekking is erelid van de VGVZ.

2024-05-02T14:48:18+02:0029 april, 2024|

Lid interim-bestuur VGVZ

De VGVZ is een dynamische vereniging van geestelijk verzorgers die geestelijke verzorging bieden vanuit diverse levensbeschouwelijke achtergronden in verschillende werkvelden. In de huidige tijd groeit de maatschappelijke aandacht voor zingeving en wordt het belang van professionele geestelijke verzorging meer en meer erkend. Dat vraagt van de beroepsgroep een heldere visie en een vrijmoedige verwoording van haar bijdrage aan deze maatschappelijke ontwikkelingen. De beroepsvereniging ondersteunt haar leden daarbij en voert het gesprek hierover met relevante partijen.

Het bestuur van de VGVZ bestaat uit betrokken en daadkrachtige leden en wordt ondersteund door een professioneel stafbureau en secretariaat. De vereniging heeft ruim 1600 leden en is financieel gezond. Er is sprake van groei en transitie naar verdere professionalisering van de beroepsvereniging.

Vanwege het aftreden van het huidige bestuur en de wens tot aanstellen van een interim-bestuur voor een jaar zijn we op zoek naar meerdere bestuurders. Het interim-bestuur wordt aangesteld met als doel een verdere analyse en aanpak van professionalisering van de beroepsvereniging aan te sturen.
Geïnteresseerden die geen geestelijk verzorger zijn, nodigen we ook van harte uit om te solliciteren. Interim-bestuurders zullen zo nodig met een training worden toegerust voor hun taak en krijgen een kennismakingsprogramma met elkaar en met de medewerkers. Na aanstelling kiest het bestuur uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester en verdeelt de portefeuilles.

Het bestuur vergadert 6 x per jaar, is aanwezig op de ALV en houdt één keer per jaar een heidag. Een bestuurder heeft ongeveer 16 uur per maand tijd beschikbaar voor vergaderingen van het bestuur en voor activiteiten die verband houden met de eigen portefeuille.

De benoemingsadviescommissie komt graag in contact met Een lid voor het interim-bestuur van de VGVZ

met het volgende profiel:

 • Kennis van ontwikkelingen in de samenleving in het algemeen en van voor de geestelijke verzorging relevante terreinen in het bijzonder
 • Kennis van geestelijke verzorging en van de beroepsvereniging VGVZ
 • Verantwoordelijkheid willen dragen voor het functioneren van de vereniging
 • Beleidsmatig kunnen denken, een visie kunnen ontwikkelen en op basis daarvan keuzes kunnen maken in relatie tot een veranderend levensbeschouwelijk en maatschappelijk landschap
 • Sensitiviteit voor wat er leeft binnen de verschillende werkvelden, sectoren en commissies van de VGVZ
 • Bestuurlijke ervaring
 • Ervaring met werkgeverschap is een pré
 • Bijdragen aan een optimale samenwerking tussen bestuur en staf
 • In teamverband kunnen werken
 • Netwerkvaardigheden

Er wordt specifiek geworven voor aanvullende kennis en vaardigheden voor de positie van voorzitter, secretaris en penningmeester

Van de voorzitter verwachten wij aanvullend het volgende:

 • Visie en beleid uitdragen en verantwoorden bij de algemene ledenvergadering
 • De vereniging representeren
 • Samenbindend zijn
 • De vergaderingen voorzitten
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Minstens 1 dagdeel per week beschikbaar zijn
 • Stemgerechtigd lid van de VGVZ

 Van de secretaris verwachten wij aanvullend het volgende:

 • In staat om statutaire procedures te bewaken
 • Ondersteuning van de staf bij vragen van leden op juridisch gebied is een pré
 • Kennis van of in staat zijn om informatie te vinden over juridische zaken op de volgende gebieden:
  • (beroeps) verenigingen
  • zorgwereld
  • de overheid
  • de ZZP wereld
 • Zeer goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Van de penningmeester verwachten wij aanvullend het volgende:

 • Financiële kennis en ervaring in verenigingsverband
 • Compliance ten opzichte van de statuten
 • Proactief financieel beleid kunnen ontwikkelen
 • Contracten kunnen afsluiten met interne en externe partners
 • Het vermogen om beleidsvoorstellen financieel te vertalen
 • Het vermogen om financiële stukken in heldere taal te verwoorden
 • Eindverantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening van de VGVZ aan de hand van aangeleverde cijfers door S-fact (administrateur)

Wat biedt de VGVZ?

 • De mogelijkheid om bij te dragen aan een toekomstbestendige beroepsvereniging
 • Beleidsmatig interessante en afwisselende omgeving
 • Inhoudelijke ondersteuning en uitvoering van gekozen beleid door het stafbureau en administratieve ondersteuning door FBPN
 • Onkostenvergoeding
 • Registratiepunten voor het beroepsregister SKGV

In veel Cao’s is geregeld dat bestuurswerk voor een beroepsvereniging binnen een bepaalde mate in werktijd mag.

De procedure

Ben je enthousiast, wil je meer informatie of weet je iemand die geschikt zou zijn? Neem dan contact op met Joep van der Geer (06-14 80 84 09) of Linda van Loenen (per mail: lvanloenen@vgvz.nl).

Reacties kunnen tot uiterlijk 22 mei om 17.00 uur worden gestuurd naar de secretaris van de benoemingsadviescommissie Joep van der Geer (per mail: lvanloenen@vgvz.nl)

De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 27 mei in Amersfoort.

2024-05-17T16:43:40+02:0029 april, 2024|

Overlijden Moritz Boegel

Op Goede Vrijdag, 29 maart, is onze collega Moritz Boegel overleden. Moritz werkte als geestelijk verzorger in het Amphiaziekenhuis en was nauw betrokken bij veel van onze collega’s, in andere ziekenhuizen en andere werkvelden. Moritz heeft ruim drie jaar een waardevolle bijdrage geleverd aan de zorg binnen Amphia. Hij bleef zichzelf en was daardoor bij iedereen geliefd. De VGVZ wenst zijn familie, geliefden en collega’s veel sterkte.

2024-04-29T09:39:46+02:0012 april, 2024|
Ga naar de bovenkant