Geestelijk verzorger RCG en Roncalli, Roermond, 16 uur per week

Overig
16
Bepaalde tijd
Roermond
4.886,73
07-02-2022
 

Als geestelijk verzorger ondersteun je bewoners die te maken krijgen met levens- en zingevingsvragen. Ben jij de empathische geestelijk verzorger die onze bewoners hierbij gaat begeleiden?  (meer…)

2022-01-24T10:03:34+01:0021 januari, 2022|

Geestelijk verzorger, Medisch Centrum Leeuwarden, 24 uur per week

Iedere dag werken wij samen aan excellente zorg voor onze patiënten. Als geestelijk verzorger in opleiding binnen ons topklinisch ziekenhuis sta jij patiënten en naasten bij op geestelijk vlak, ook in acute situaties. Een dynamische werkplek met vrijheid en mogelijkheden: je krijgt alle ruimte om het vak te leren, ontdekken en ontwikkelen. Ben je bijna klaar met je opleiding tot geestelijk verzorger, heb je een relevante bachelor of relevante werkervaring? En wil je meer leren, maar dan hands-on in ons ziekenhuis? Kom ook werken bij #teamMCL. (meer…)

2022-01-24T10:05:05+01:0021 januari, 2022|

Geestelijk verzorger, de blije borgh, Hendrik-Ido-Ambacht, 20 uur per week

Ondersteun jij onze cliënten en hun naasten bij levensbeschouwelijke vraagstukken? Heb je ervaring met stervensbegeleiding en begeleiding op het gebied van zingeving en spiritualiteit? Vind jij oprechte aandacht net zo belangrijk als wij? Heb jij ervaring in het trainen van medewerkers in liefdevolle zorg? Dan is de functie van geestelijk verzorger jouw nieuwe uitdaging! (meer…)

2022-01-20T12:03:32+01:0019 januari, 2022|

Coördinator Woon- en Werkgemeenschap Emmaus Feniks, Tegelen, 24-32 uur per week

De stichting Emmaus Feniks in Tegelen is voor haar woon-werkgemeenschap op zoek naar een

 

Coördinator m/v

24- 32 uur per week

(voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd)

Ben jij die sociaal bewogen generalist die een coördinerende rol wil vervullen in de woon- werkgemeenschap van Emmaus Feniks?
Bij Emmaus maken mensen vanuit hun idealen de keuze om samen te werken en wonen met mensen die uit een probleemsituatie komen en weer op weg zijn naar een eigen plek in de maatschappij.
(meer…)

2022-01-19T13:28:44+01:0013 januari, 2022|

Geestelijk verzorger, Emergis, 30-32 uur per week

Functie                        Geestelijk verzorger

Aantal uur                   30 – 32

Afdeling                      Dienst geestelijke verzorging

Locatie                        Kloetinge

Contactpersoon          Wim van Goch

Sluitingsdatum            04-02-2022


Word jij enthousiast van gesprekken over zingeving en ben je graag onder mensen? Lees dan verder! (meer…)

2022-01-19T13:27:38+01:007 januari, 2022|

Nienke Fortuin ontvangt wetenschapsprijs

 

Dr. Nienke Fortuin, universitair docent Empirische en Praktische Religiewetenschap, ontving op maandagmiddag 4 oktober de Research Award 2021 voor haar proefschrift over de omgang van ouderen met hun naderende sterven. De prijs werd uitgereikt tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VGVZ.

Voor haar proefschrift nam Nienke Fortuin diepte-interviews af  met 26 Nederlandse ouderen en enquêtes onder 356 75-plussers om een antwoord te formuleren op de vraag hoe ouderen omgaan met hun naderende sterven. Daarbij besteedde ze aandacht aan religieuze overtuigingen en culturele narratieven over ouder worden en de dood in relatie tot medische zorgwensen. In haar onderzoek concludeert Nienke Fortuin dat ‘mensen die twijfelen over hun levensbeschouwing meer doodsangst ervaren, wat hen ertoe aanzet de dood langer te willen uitstellen middels medisch ingrijpen’ (FTR 2020). Daarnaast stelt Fortuin in haar analyse dat ouderen met een religieuze kijk op de dood de voorkeur lijken te geven aan een natuurlijke dood boven euthanasie. Culturele narratieven en persoonlijke overtuigingen blijken tot slot van invloed op de mogelijke beleving van een voortijdig ‘voltooid’ leven.

Toelichting van de jury

De prijs werd uitgereikt aan Nienke Fortuin met de volgende toelichting: ‘Het proefschrift en de afzonderlijke artikelen van Nienke Fortuin zijn van hoogwaardige kwaliteit, gepubliceerd in goede tijdschriften. Bovendien geeft de onderzoeker blijk van het beheersen van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden. De relevantie van wat zij heeft onderzocht voor andere gebieden dan theologie, religiewetenschappen en geestelijke verzorging, is nog niet uitgeput: onzes inziens liggen hier – naast andere vlakken – nog mogelijkheden. We wensen de kandidaat succes en plezier toe bij haar verdere carrière en feliciteren haar met een prachtig proefschrift.’

2021-10-04T14:48:58+02:004 oktober, 2021|

Ko Bordens overleden

Op witte donderdag, 1 april 2021, is op 85-jarige leeftijd Ko Bordens gestorven.

Ko was oprichter van de beroepsvereniging Vereniging voor Geestelijk Werkers (VGW) Albert Camus (1995). Hij kwam daartoe, omdat hij als docent aan de HogeschoolInHolland (HIH) een zeer bloeiende opleiding, ook qua aantal studenten, had vormgegeven, genaamd: Godsdienst, Kunst, Cultuur.

De tientallen afgestudeerden van deze opleiding kwamen niet aan de bak in de geestelijke verzorging. Dit kwam omdat de instituties rond het vak – zorginstellingen, opleidingen, beroepsverenigingen – gesloten waren voor ZZP-ers en HBO-ers.  Ko’s opleiding zette een richting in die paste in de tijd, en die gaandeweg door de instituties werd overgenomen: algemene geestelijke verzorging, niet gebonden aan Kerken of Humanistisch Verbond.

De VGW Albert Camus kwam meteen tot bloei. Tijdens de oprichtingsbijeenkomst (1994) kwamen meer dan 100 geestelijk werkers bijeen. Toen begon de lange strijd om de instituten rond het vak geestelijke verzorging zich te laten openstellen voor algemene geestelijke verzorging, ZZP’ers en HBO-ers. Eerst kwamen er zorginstellingen die dat deden (vanaf 1998), toen kwamen er meer universitaire en HBO- instellingen die daarvoor opleidingen maakten, en tenslotte stelde de beroepsvereniging VGVZ zich open (2014).

Ko heeft zich met anderen ingezet voor die strijd, zowel bestuurlijk in VGW Albert Camus (hij was de eerste voorzitter), als financieel in de RING, met aanhoudende aandacht voor de ontwikkelingen rond geestelijke verzorging. Hij werd lid van de VGVZ, was regelmatig aanwezig bij de SING-bijeenkomsten en de symposia van de VGVZ. Hij was zeer tevreden en blij met het resultaat.

Met Ko verliezen wij een voorvader in de geestelijke verzorging van nu. En verlies ik een strijdmakker die een vriend werd. Onze gedachten zijn ook bij zijn vrouw Lot Heesen.

Freda Dröes,

lid VGVZ, voormalig voorzitter VGW Albert Camus

2021-04-10T11:05:33+02:0010 april, 2021|

Oproep: gezamenlijke conferentie palliatieve zorg bezien vanuit de sectoren

Palliatieve zorg is een steeds groter wordend onderdeel van ons werk als geestelijk verzorger. In hoeverre speelt het eigen levensbeschouwelijk domein een rol in hoe we werken? Opent religie deuren of werpt het vooral grenzen op, wanneer het gaat over het schemergebied tussen leven en sterven? Graag willen we als protestantse sectorraad met de andere levensbeschouwelijke sectoren optrekken om een conferentie te organiseren over ‘palliatieve zorg met hart en ziel’.  Meld je aan bij s.visser@antoniusziekenhuis.nl.

2020-12-17T10:59:22+01:0017 december, 2020|

In Memoriam Jan Hein Mooren

Wij vernamen het overlijden op 72-jarige leeftijd van Jan Hein Mooren, lid van verdienste van de VGVZ.


Jan Hein Mooren

Jan Hein Mooren begon zijn carrière in 1974 als docent psychologie aan het Humanistisch Opleidings Instituut. Hij raakte gebiologeerd door de vraag wat geestelijke begeleiding precies is.

Existentiële vragen
Mooren verdiepte zich in het beroepseigene van geestelijke begeleiding, dook in de literatuur en voerde gesprekken met Jaap van Praag (oprichter van het Humanistisch Verbond) en studenten. “Gaandeweg kreeg ik door dat geestelijke begeleiding vaak gaat over vragen die existentiëler zijn dan de vragen die bij psychotherapie aan de orde komen. Ook als je psychisch gezond bent, kom je met bestaansvragen en levensbeschouwelijke thema’s in aanraking. Misschien zelfs fundamenteler. Psychiatrie is een ander vak: de mensen waarmee je dan werkt, staan veel meer in een overlevingsstand, in plaats van in een leefstand. Mij werd steeds duidelijker dat geestelijke verzorging een belangrijke waarde op zich heeft.”

Hij verwoordde dit in het zogenaamde gele boekje Geestelijke Verzorging en Psychotherapie, dat hij schreef in opdracht van het Katholiek Studiecentrum Geestelijke Volksgezondheid. De publicatie staat bij veel geestelijk verzorgers op de plank en is nog steeds relevant.
In de jaren tachtig werd hij lid en later voorzitter van de Commissie Geestelijke verzorging van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR). Mooren raakte nauw betrokken bij het schrijven, denken en praten over het rapport van die commissie: Dienst Geestelijke Verzorging in organisatie en beleid (1987). Intussen bleef hij lesgeven en hield hij zich intensief bezig met de ontwikkeling van het vakgebied.

Raadgever van de VGVZ
Jan Hein Mooren was gedurende vele jaren een wijs en gewaardeerd raadgever van de VGVZ.

In 2007 werd hij voorzitter van de Commissie Ambtelijke Binding met als opdracht om te beschrijven welke rol en betekenis de ambtelijke binding voor het beroep geestelijk verzorger heeft, en hoe deze gestalte moest krijgen voor diegenen die opgeleid werden als geestelijk verzorgers.
Van 2010 tot en met 2013 was hij namens het Humanistisch Verbond lid van de Regiegroep toekomstig bestel geestelijke verzorging onder leiding van Eimert van Middelkoop die als opdracht had de bekwaamheid en de bevoegdheid voor geestelijk verzorgers eenduidig te beschrijven, zodat er een kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers tot stand kon komen waarin alle werkzame geestelijk verzorgers geregistreerd konden worden.
Van 2013 tot en met 2015 was hij lid van de Commissie Herziening Beroepsstandaard onder leiding van Joost Verhoef die als opdracht had de eerste Beroepsstandaard van de VGVZ uit 2002 te herzien gezien alle ontwikkelingen die er hadden plaatsgevonden. In 2015 verscheen de tweede Beroepsstandaard die nu nog steeds actueel is.

Lid van verdienste van de VGVZ
Bij zijn pensionering als docent van de Universiteit van de Humanistiek werd hij door het bestuur van de VGVZ in 2013 benoemd tot lid van verdienste. Hij is de enige persoon in de geschiedenis van de VGVZ die deze eer ontvangen heeft. Hij droeg het bijbehorende insigne met veel trots.
De VGVZ is hem grote dank verschuldigd voor zijn inzet gedurende 45 jaar.

Het bestuur en de medewerkers van de VGVZ wensen zijn familie en vrienden veel sterkte.

Rouwkaart J.H.M. Mooren

2020-12-07T11:33:22+01:007 december, 2020|

Royale belangstelling

Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmiddag 3 december online gesproken met vertegenwoordigers van de VGVZ over hun werk en de impact van de coronapandemie.

Koning Willem-Alexander sprak met Robert Koorneef, Ayse Turk, Desiree van der Hijden (beiden werkzaam in het ziekenhuis), Lisa van Duijvenbooden (GGZ) en Karin Seijdell (verstandelijk gehandicaptenzorg en geestelijke verzorging thuis) over hun werk in coronatijd. Het gesprek ging over de ondersteuning die zij bieden aan cliënten, patiënten, familieleden en zorgmedewerkers en de specifieke hulp die gevraagd en geboden wordt tijdens de coronapandemie. Daarnaast kwam onder meer de verhoogde werkdruk aan bod.


Gedeelde lockdown
Corona raakt ons allemaal. Desiree beschreef hoe Corona de dood als gespreksonderwerp heeft genormaliseerd. Het grillige verloop

van de ziekte zorgt voor veel onmacht bij zorgverleners. Kwetsbaarheid is daarmee een normaler gespreksonderwerp geworden. En ook andere zorgverleners dan geestelijk verzorgers zijn nu te vinden in de bloementuin van het ziekenhuis waar overleden patiënten worden herdacht. Vanuit de psychiatrie vertelde Lisa hoe cliënten die langdurig op het instellingsterrein wonen, ineens het gevoel hadden dat heel Nederland hun ervaring deelde, van lockdown en onvrijheid.

Karin vertelde over de grote impact van Corona op het leven van mensen met een verstandelijke beperking: over het beperken van familiebezoek en de chaos die corona in hun leven bracht. Maar ook over nieuwe, waardevolle manieren om samen te leven en afscheid te nemen. Ayse vertelde over haar ervaringen met peer support en met het ondersteunen van patiënten.

Korte impressie gesprek met de Koning
(downloadbaar bestand – link verloopt op 11 december 2020)


Betrokken
De koning vroeg in het bijzonder naar de eigen ervaringen van de geestelijk verzorgers. Het was een open gesprek.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

2020-12-04T12:46:55+01:004 december, 2020|
Ga naar de bovenkant