Per 1 juli zal Karin Seijdell uit dienst gaan als communicatie-en beleidsmedewerker van de VGVZ. Na ruim 5 jaar komt er daarmee een einde aan haar dienstverband met de vereniging. Karin vervulde de functie van communicatie-en beleidsmedewerker en was in de periode van januari tot oktober 2023 interim-directeur.  Zij blijft werkzaam als geestelijk verzorger en blijft daarmee ook lid van de vereniging. Op de ALV van maandag 24 juni is zij aanwezig en is er mogelijkheid om na de ALV afscheid van haar te nemen als staflid.