Op 24 juni vond in het Bartholomeus Gasthuis de ALV van de VGVZ plaats. Het zittend bestuur is voltallig afgetreden en er is een interim-bestuur aangetreden voor de duur van een jaar.  De bestuursleden gaven de volgende woorden mee aan de ALV:

Foto: Theo de Zwart ©

Het gaat ons aan het hart dat onze beroepsvereniging bestuurlijk in zwaar weer zit. Het is in ons aller belang dat de vereniging goed functioneert: zowel voor de leden, als voor onze werkvelden en daarmee voor de samenleving als geheel. Met onze brede ervaring in de werkvelden hopen we vereniging en stafbureau te kunnen dienen en een nieuw bestuur te kunnen realiseren.