De heer Hekking was in het dagelijks leven tot zijn pensionering werkzaam als geestelijk verzorger bij De Zorggroep in Venlo. Naast zijn beroepsmatige werkzaamheden was hij vanaf 1993 tot 2004 bestuurslid en vrijwilliger bij de Vereniging van Geestelijke Verzorgers. Hij gaf mede vorm aan de ontwikkeling van het vak geestelijk verzorger in zorginstellingen en hij heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de landelijke beroepsstandaard voor de erkenning van geestelijke verzorging in de thuissituatie en bij de politie. Ook was hij hoofdredacteur van het tijdschrift Geestelijke Verzorging. De heer Hekking is erelid van de VGVZ.