Op Goede Vrijdag, 29 maart, is onze collega Moritz Boegel overleden. Moritz werkte als geestelijk verzorger in het Amphiaziekenhuis en was nauw betrokken bij veel van onze collega’s, in andere ziekenhuizen en andere werkvelden. Moritz heeft ruim drie jaar een waardevolle bijdrage geleverd aan de zorg binnen Amphia. Hij bleef zichzelf en was daardoor bij iedereen geliefd. De VGVZ wenst zijn familie, geliefden en collega’s veel sterkte.