Laden Evenementen

Deze scholing biedt een theoretische en praktische verdieping van de ‘basismethodiek geestelijke verzorging’, zoals ontwikkeld door Job Smit in zijn proefschrift Antwoord geven op het leven zelf. In tal van HBO- en WO- opleidingen wordt dit model intussen gebruikt als basis voor competentieontwikkeling in gespreksvoering. In de scholing wordt het model toegesneden naar de diverse werkvelden in zorg en welzijn. Tevens komen de gespreksinterventies horend bij de verschillende fasen in het model aan de orde en is er ruim aandacht voor het oefenen van deze interventies. Tot slot komt de interprofessionele en interculturele  toepassing van de basismethodiek aan de orde: hoe kunnen andere werkers in zorg en welzijn aandacht voor zin- en levensvragen op basis van de basismethodiek vormgeven? Hoe verschilt de vormgeving van de basismethodiek per culturele inbedding? De deelnemers leren op basis van instructie, uitwisseling, oefenen en analyse van gesprekken over zin- en levensvragen. Zo zijn ze tevens voorbereid op een eventuele deelname aan intervisiebijeenkomsten met de basismethodiek als structurerend kader.

https://www.radboudumc.nl/onderwijs/scholingen/scholing-basismethodiek-geestelijke-verzorging/over-de-training

Deel dit nieuwsbericht