Laden Evenementen
Titel event
  Videosessie herziene Richtlijn Rouw: what’s new?
Doelgroep
  Geestelijk verzorgers
Datum
  28/02/2023
Tijd
  15:00
Locatie
  Online
Locatie online
  https://www.agora.nl/agenda/videosessie-herziene-richtlijn-rouw-whats-new/
Beschrijving event
  In de herziene Richtlijn Rouw zien we onder andere meer aandacht voor diversiteit en het herkennen van diverse symptomen van rouw en rouwstijlen.

In deze videosessie gaat Erik Olsman dieper in op wat nieuw is in de herziene Richtlijn Rouw en op specifieke elementen zoals diversiteit. Robin Zuidam gaat in op de toepassing van de Richtlijn in de praktijk.

Rouw is een gezonde reactie op verlies. Elk leven kent verlies, van kleine dingen in het leven, tot het leven zelf. Rouw kent vele vormen en uitingen, van heel uitbundig en spontaan, tot rouwrituelen en uitingen van vastgelopen rouw.

In de vernieuwde Richtlijn Rouw in de palliatieve fase wordt ingegaan op wat rouw is, welke onderscheidingen er te maken zijn tussen normale en complexe rouw en hoe rouw zich bij verschillende doelgroepen voordoet.

Het signaleren en herkennen van rouw in al haar diversiteit, is de eerste stap om als professional iets te kunnen betekenen. Signalen kunnen cultuurafhankelijk zijn en daarom is in de nieuwe Richtlijn Rouw ook aandacht voor diversiteit. Daarnaast hebben kinderen een eigen wijzen van omgaan met rouw, net als mensen met een verstandelijke beperking. In de nieuwe Richtlijn is uitdrukkelijk aandacht voor al deze verschillen en hoe je deze kunt signaleren. Tenslotte blijft rouw altijd een uniek proces.

Wat steek ik hier van op?
In deze videosessie gaan we in op het herkennen van diverse vormen van rouw en voorkomende rouwstijlen. Op welke (verpakte) rouwsignalen kun je letten; zijn er cultuurspecifieke uitingen en/of rituelen; hoe signaleer je rouw bij de verschillende betrokkenen? We gaan hierbij ook in op uniciteit van het rouwproces.

We vertellen je over de verschillende vormen van rouw- en verliesbegeleiding en mogelijkheden om door te verwijzen naar bijvoorbeeld een psycholoog of geestelijk begeleider, afhankelijk van de vraag die iemand heeft.

Casuïstiek

Tenslotte laten we ook zien hoe je persisterende, complexe of gestolde rouw herkent en hoe je daarmee kunt omgaan als professional. In break-out rooms gaan we met elkaar in gesprek over het nut van de Richtlijn in de praktijk, aan de hand van casuïstiek.

Voor wie?
Deze videosessie is bedoeld voor alle professionals in welzijn en zorg, zoals (huis)artsen, praktijkondersteuners, (thuiszorg)verplegenden en -verzorgenden, psychologen, geestelijk verzorgers, rouw- en verliesbegeleiders, wmo-consulenten en vrijwilligers) die betrokken zijn bij mensen in de palliatieve fase en hun naasten.

Programma
Introductie door Rinske Boomstra, beleidsadviseur bij Agora
Inleiding op de vernieuwde Richtlijn Rouw, door Erik Olsman
Robin Zuidam reageert op de thema’s uit de herziene Richtlijn vanuit de praktijk.
Break out rooms:
vanuit casuïstiek
ter voorbereiding vraag aan de inleiders
Kosten
Deelname aan deze videosessie is gratis.

Programma event
  Introductie door Rinske Boomstra, beleidsadviseur bij Agora

Inleiding op de vernieuwde Richtlijn Rouw, door Erik Olsman

Robin Zuidam reageert op de thema’s uit de herziene Richtlijn vanuit de praktijk.

Break out rooms:
-vanuit casuïstiek
-ter voorbereiding vraag aan de inleiders

Spreker(s) event
  Sprekers

Rinske Boomstra is beleidsadviseur bij Agora en werkt aan proeftuinen, Geestelijke Verzorging Thuis en het Brancheproject Zingeving en Sociaal Domein.

Erik Olsman studeerde af in de theologie en werkte als pastor in de palliatieve zorg en de GGZ. Na zijn promotieonderzoek over hoop in de palliatieve zorg werkte hij als postdoc-onderzoeker en universitair hoofddocent gezondheidsethiek en spirituele zorg in academische ziekenhuizen. Op dit moment is hij universitair hoofddocent geestelijke verzorging aan de PTHU. Erik was eindredacteur van de Richtlijn Rouw namens de VGVZ (Vereniging van Geestelijk Verzorgers).

Robin Zuidam is coördinator van het Centrum voor Levensvragen Midden-Nederland en oprichter van het Bezinningshuis. Samen met zijn partner Hilda is hij docent existentiële benadering in de Palliatieve Zorg bij de opleiding Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding bij de academie voor geesteswetenschappen.

Organisator(s) event
  Agora
Website event
  https://www.agora.nl/agenda/videosessie-herziene-richtlijn-rouw-whats-new/
Aanmelden via
  https://palliatievebenadering.1sociaaldomein.nl/videosessies#video-training-2410

Deel dit nieuwsbericht